Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Statystyka

Użytkowników : 9311
Artykułów : 117
Zakładki : 27
Odsłon : 194321

Dzisiaj jest: Sobota
15 Sierpnia 2020
Imieniny obchodzą
Maria, Napoleon, Stefan, Stella,
Trzebimir

Do końca roku zostało 139 dni.
Zodiak: Lew
Wpisany przez Ryszarda Mrozik   

 

Tekst : Zdzisław Tylicki
Zdjęcia : Zdzisław Tylicki i Halina Mikołajska 

Uroczystości Senioralne w O/Rejonowym PZERiI Inowrocław 

        W dniu 8 listopada 2019r. w Restauracji „Marianna” (przy Inofamie) odbyła się miła uroczystość związana z Obchodami Dni Seniora zorganizowana przez Zarząd Koła Nr 2 „Piast” PZERiI w Inowrocławiu.
        W uroczystym spotkaniu Zarząd Okręgowy Związku reprezentował przewodniczący O/O Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki, który w swoim wystąpieniu podziękował uczestnikom za podejmowanie aktywnych działań na rzecz seniorów, życząc im jednocześnie miłej i owocnej pracy, przynoszącej zadowolenie zarówno adresatom tych działań tj. ludziom starszym oczekującym pomocy i wsparcia, jak również satysfakcji dla działaczy z efektów naszej pracy.
        Korzystając z okazji p. Zdzisław Tylicki wraz z zaproszoną na uroczystość Przewodniczącą Oddziału Rejonowego w Inowrocławiu Krystyną Nowakowską, dokonali wręczenia odznaczeń związkowych przyznanych przez Zarząd Główny PZERiI - na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego.
        Złotą odznaką Honorową PZERiI wyróżnionych zostało 9 członków Koła Nr 2 „Piast” : Janina Ciemna, Lidia Jagodzińska, Alicja Janiak, Irena Konieczka, Maria Kotecka, Anna Mucha, Barbara Rabiasz, Urszula Anna Turska oraz Janina Wróblewska. Zarząd Koła z tej okazji ufundował odznaczonym drobne upominki i wejściówki na Termy Inowrocławskie.
        Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i życzliwej atmosferze, wymianie poglądów przy zastawionych stołach, a cała uroczystość zakończyła taneczną zabawą niemal 90-osobowej grupy uczestniczących seniorów.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
w Oddziale Rejonowym Inowrocław

Tekst Krystyna Nowakowska

W dniu 26-03-2018 w Oddziale Rejonowym PZERiI w Inowrocławiu odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo – wyborcze.
Zaproszeni goście:

 1. Pełnomocnik prezydenta miasta Inowrocław ds. organizacji poza rządowych i młodzieży
  Karol Legumina
 2. Przewodniczący O/O PZERiI w Bydgoszczy  Zdzisław Tylicki
 3. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Bydgoszczy Ireneusz Nitczyński
 4. Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD w Bydgoszczy  Tomasz Mokos
 5. W-ce starosta Powiatu Inowrocław  Włodzimierz Figas
 1. Delegaci z poszczególnych kół Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu
  Zebranie poprowadził Przewodniczący O/O Zdzisław Tylicki w profesjonalny sposób. Podziękował ustępującemu Zarządowi O/R za 5 letnią pracę społeczną. Zwrócił uwagę na pełne zaangażowanie członków zarządu w realizację zadań statutowych. Stwierdził jak bardzo ważna jest praca w środowisku seniorów.
  Na nową 5 letnią kadencję wybrano nowy zarząd O/R w składzie:
 1. Przewodnicząca  Krystyna Nowakowska
 2. V-ce przewodnicząca  Grażyna Cabańska
 3. Skarbnik Marianna Starobrat
 4. Sekretarz Irena Galwas
 5. Członek Zarządu Czesława Dembska

                Do Rejonowej Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Turska Urszula          przewodnicząca komisji
 2. Stefania Nowacka      członek komisji
 3. Marian Kaliski            członek komisji

Delegaci na Walne Zebranie O/O w Bydgoszczy

 1. Krystyna Nowakowska
 2. Urszula Turska
 3. Anna BednarekWypoczynek organizowany  przez Oddział Rejonowy
w Inowrocławiu dla Seniorów :

1. Turnus Rehabilitacyjny w terminie od 23.05.2017r do 05.06.2017r. w Dziwnowie  Dom Wypoczynkowy RYBITWA
koszt - 1200 zł (osoba) w tej cenie są dwa zabiegi rehabilitacyjne. 

 2.  Oddział Rejonowy w Inowrocławiu dysponuje czterema miejscami dla osób chętnych do wyjazdu na wycieczkę 8 dniową do CHORWACJI w terminie od  25.06.17r. do 02.07.17r. w cenie  1190 zł (od osoby) chętnych  zapraszamy do kontaktu  telefonicznego 503-818- 386

* * *


Lubomira Guziołek

W dniu 18-go grudnia 2013 roku miało miejsce spotkanie Wigilijne zorganizowane dla członków Koła nr 5 PZERiI w Janikowie. W spotkaniu brało udział około 90 członków oraz zaproszeni goście: Przewodnicząca Rejonowego Oddziału PZERiI z Inowrocławia Pani Krystyna Nowakowska, honorowy członek Koła Pan Feliks Nowiński oraz dzieci z Janikowa które wystąpiły w przedstawieniu pt. "Zaproszenie" reżyserowanym przez Panią Małgorzatę Nowak. Na spotkanie przybył również gwiazdor i wręczył skromne upominki zarówno dzieciom jak i dorosłym uczestniczącym w spotkaniu Wigilijnym.


* * *

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Inowrocławiu wybrał nowe władze

9 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu. Na zaproszenie przewodniczącej wzięli w nim udział sekretarz wojewódzki SLD Ireneusz Nitkiewicz oraz przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki.

Przewodnicząca Krystyna Nowakowska rozpoczęła obrady od powitania przybyłych gości, Ireneusza Nitkiewicza, Zdzisława Tylickiego i reprezentującego prezydenta Inowrocławia pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych Jacka Nijaka.

Sprawozdanie przedstawione przez przewodniczącą obejmowało lata 2009 – 2013. Przed przedstawieniem wszystkich podejmowanych w omawianym okresie inicjatyw i działań, przewodnicząca nawiązała do trudnej sytuacji emerytów i rencistów, która wiąże się z postępującym zubożeniem społeczeństwa, jak i kryzysem służby zdrowia. Korzystając z okazji na ręce sekretarza wojewódzkiego SLD Ireneusza Nitkiewicza złożyła podziękowania za użyczenie do użytkowania siedziby Sojuszu w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55, gdzie członkowie Związku mogą się spotykać i podejmować szereg działań.

Z podsumowania wszyscy obecni mogli dowiedzieć się o szerokiej działalność kulturalno-oświatowej PZERiI w Inowrocławiu, która obejmuje poza spotkaniami klubowymi i wyjazdami, także uroczyste obchody Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Dnia Kobiet oraz  wieczorki taneczne. W minionych czterech latach Związek powiększył się o nowych członków a najbardziej zasłużeni działacze zostali odznaczeni Złotymi Odznakami.

Po przyjęciu absolutorium dla odchodzącego Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przewodniczący zebraniu Zdzisław Tylicki powołał wszystkie niezbędne do przeprowadzeniu nowych wyborów komisje. Ustępująca przewodnicząca Krystyna Nowakowska zgłosiła do komisji uchwał i wniosków propozycje trzech uchwał, mianowicie: uchwałę intencyjną o zwiększenie aktywności PZERiI w Inowrocławiu  w realizacji zadań statutowych, uchwałę o potrzebie uaktywnienia pomocy sąsiedzkiej i samopomocy między lokatorami bloków i mieszkańcami osiedli , którą umotywowała mnożącymi się przypadkami różnych wyłudzeń, których ofiarą padają ludzie starsi oraz uchwałę z prośbą do ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie działań prowadzących do aktywizacji seniorów.W wyniku nowych wyborów przewodniczącą PZERiI w Inowrocławiu została Krystyna Nowakowska, powołano Zarząd i dokonano wyboru delegatów na Zjazd Okręgowy.

Sekretarz Wojewódzki SLD Ireneusz Nitkiewicz, który piastuję także funkcję dyrektora biura europosła Janusza Zemke pogratulował wybranej na kolejną kadencję przewodniczącej Krystynie Nowakowskiej. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali gadżety od europosła oraz jego książkowe sprawozdania z działalności za miniony rok.

Sekretarz RW zaprosił wszystkich seniorów oraz poprosił o przekazanie zaproszenia na bezpłatne kursy komputerowe organizowane w inowrocławskim biurze Janusza Zemke. Inicjatywa europosła „Komputer oknem na świat” skierowana jest do pokolenia 50+ i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, jak dotąd w pracowniach komputerowych zorganizowanych przez europosła na terenie całego województwa. Zajęcia dla seniorów prowadzone są także w Inowrocławiu w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke przy ul. Dworcowej 55.Po przedstawieniu innych działań europosła (staży europejskich dla studentów z kujawsko-pomorskiego oraz lekcji angielskiego dla dzieci z ubogich rodzin) Ireneusz Nitkiewicz przekazał informację o pracy Klubu Parlamentarnego SLD. Zgromadzenie poznali wybrane projekty ustaw zwrócone w szczególności do osób starszych jak np. projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Potrzebę i cel uchwalenia tej ustawy wiązać należy z pojawieniem się w Polsce usługi spełniającej podobną funkcję do umów odwróconego kredytu hipotecznego, która może być oferowana przez podmioty nie podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Kolejna kwestia poruszona przez sekretarza RW to postulowane przez SLD podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego. Sojusz chce zbliżyć kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Proponujemy, aby kwotę zasiłku od 1 stycznia 2014 r. ustalić w wysokości 200 zł., natomiast od 2015 r. przeprowadzać coroczną waloryzację tego świadczenia. Nie obyło się także bez poruszenia sprawy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ponieważ gro seniorów jest aktywnymi działkowcami, których najbardziej dotkną proponowane przez rząd D. Tuska zmiany. Szczególnie dużo zainteresowania wśród wzbudziła informacja o interpelacji poseł Anny Bańkowskiej, która interweniowała  u premiera w sprawie wysokich kar nałożonych na emerytów i rencistów za niezapłacony abonament RTV. Z przesłanych do biura poselskiego od wyborców kopii wezwań wynika, że statystyczny emeryt, który był przekonany, że jest zwolniony z tej opłaty musi teraz ponieść wydatek rzędu ponad 1500 zł.

Fot. Tomek Mokos

Bydgoszcz, 11 kwietnia 2013 r.                                     Informacja filmowa z zebrania 
© 2020 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy