Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyka

Użytkowników : 144363
Artykułów : 125
Zakładki : 27
Odsłon : 259989

Dzisiaj jest: Piątek
30 Września 2022
Dzień chłopaka i Światowy Dzień
Serca
Imieniny obchodzą
Grzegorz, Hieronim, Honoriusz, Imisław,
Leopard, Sofia, Wera, Wiera, Wiktor,
Wiktoriusz, Zofia

Do końca roku zostało 93 dni.
Zodiak: Waga

XI Okręgowy Zjazd PZERiI 5.XII.2013r.

Tekst J. Rogala zdjęcia R. Mrozik

05 grudnia 2013 r. odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZERiI, na który byli zaproszeni goście: Pani Elżbieta Arciszewska - Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie, Pani Anna Bańkowska posłanka na Sejm R.P, z uwagi na toczące się obrady sejmowe, w zastępstwie uczestniczył Pan Przemysław Biegański - dyrektor Biura Parlamentarnego posłanki Anny Bańkowskiej, Pan Jan Szopiński Zastępca Prezydenta Bydgoszczy, Pan Roman Jasiakiewicz - przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, stan zdrowia nie pozwolił przybyć, w zastępstwie uczestniczył Pan Kazimierz Drozd -zastępca przewodniczącego Rady Miasta, Pan Ireneusz Nitkiewicz - dyrektor Biura Parlamentarnego Janusza Zemke, Pan Ryszard Jarosz Pełnomocnik Zarządu Głównego ds. Osób Niepełnosprawnych - dyrektor Zakładu Usług Sanatoryjnych „Medical-Chemist” w Bydgoszczy, Pan Stanisław Klappa przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Opieki społecznej, Pan Zbigniew Welenc sekretarz Rady Miejskiej SLD.   Delegatów wybranych na zjazdach oddziałów rejonowych i zebraniach w kołach PZERiI zaproszono na Okręgowy Zjazd  sprawozdawczo - wyborczy. Okręgowy Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy odbył się 05 grudnia  2013 r. w pierwszym terminie. Zjazd obradował wg przyjętego programu. Obradami kierował kol. Maksymilian Sopoński - członek PZERiI. Na Sekretarza Zjazdu powołano kol. Jadwigę Rogalę - członka PZERiI.
W trakcie Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego pracowały Komisje: Mandatowa, Porozumiewawcza i Wnioskowa.
Sprawozdanie z 5-letniej działalności związkowej Zarządu Okręgowego przeczytał Przewodniczący ustępującego Zarządu kol. Zdzisław Tylicki. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. Krystyna Nowak - przewodnicząca. Do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w ciągu kadencji nie wpłynęły żadne sprawy kwalifikujące do rozpatrzenia i decyzji. Po przedstawionych sprawozdaniach odbyła się dyskusja. Po dyskusji na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
W głosowaniu jawnym wybrano 25-osobowy Zarząd Okręgowy, 5-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną i 5-osobowy Okręgowy Sąd Koleżeński oraz 2 Delegatów na Zjazd Krajowy Zarządu Głównego PZERiI. Zgodnie ze Statutem ukonstytuowało się Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI (9-osobowe) w tym: kol. Zdzisław Tylicki - przewodniczący, kol. Barbara Kunert - wiceprzewodnicząca ZO/O i przewodnicząca O/R Nakło, kol. Jadwiga Rogala - sekretarz, kol. Violetta Staszewska - skarbnik, kol. Gabriela Rewers - członek, kol. Ryszard Mrozik - członek (administruje „stronę” internetową i odpowiada za sprzęt internetowo-komputerowy, znajdujący się na wyposażeniu Zarządu O/O PZERiI).

  

Więcej zdjęć

 
© 2022 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy