Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Statystyka

Użytkowników : 144363
Artykułów : 123
Zakładki : 27
Odsłon : 258161

Dzisiaj jest: Wtorek
6 Grudnia 2022
Mikołajki
Imieniny obchodzą
Dionizja, Emilian, Jarema, Jarogniew,
Mikołaj

Do końca roku zostało 26 dni.
Zodiak: Strzelec
Aktualności

Tekst :   Zbigniew Kania
Zdjęcia : Ryszard Mrozik

Posiedzenie Plenarne Zarządu O/O PZERiI w Bydgoszczy – 21.06.2022r.

              21 czerwca 2022r. członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bydgoszczy oraz zaproszeni Goście spotkali się na swoim Plenarnym posiedzeniu. Spotkanie odbyło się w gościnnych pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych przy bydgoskim Urzędzie Miasta. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu O/Okręgowego Zdzisław Tylicki witając przybyłych członków Zarządu O/O oraz zaproszonych Gości, w tym p.o. obowiązki przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Urszulę Tauzik oraz przedstawicieli Kół związkowych regionu nie posiadających swojego reprezentanta w Zarządzie O/Okręgowego. Uczestnicy posiedzenia chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnim czasie Maksymiliana Sopońskiego – wieloletniego przewodniczącego OKRewizyjnej oraz Leona Brylewskiego – przewodniczącego Koła PZERiI w Solcu Kujawskim.
       Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. Sekretarz Zbigniew Kania przedstawił informację dot. sprawozdania z realizacji Planu Pracy za rok 2021, a skarbnik Cyryla Wypijewska omówiła wyniki sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2021 oraz sprawozdania z działalności ZKP za ten okres. Przedstawiono też zebranym materiał podsumowujący wyniki Ankiety Statystycznej za rok 2021. Przewodniczący Z. Tylicki wyraził przekonanie, że wnioski wynikające z w/w dokumentów służyć będą zarządowi w dalszej pracy. Podziękował wszystkim za aktywną pracę, za to jak pracujemy i działamy oraz co widać na stronie internetowej Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy. Dzisiaj już niemal każda jednostka organizacyjna tut. Oddziału prezentuje swoje inicjatywy i efekty działań na rzecz seniorów.
       W kolejnym, bardzo ważnym punkcie porządku obrad, przewodniczący Zarządu O/O przekazał informację w sprawie rozpoczynającej się kampanii sprawozdawczo – wyborczej w jednostkach organizacyjnych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przedstawił przyjęte Uchwałą Zarządu Głównego PZERiI terminy walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych Kół (od 16.05.2022r. do 23.12.2022r.) oraz terminy rejonowych zjazdów delegatów (od 25.09.2022r. do 25.09.2023r.) Okręgowe zjazdy delegatów odbędą się od 1.06.2023r. do 31.05.2024r.
       Podczas dyskusji uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy związkowej, m. innymi przewodnicząca O/R w Chojnicach prezentując inicjatywy podejmowane przez zarząd poinformowała o organizowanym w dniu 26 czerwca br. Pomorskim Dniu Aktywności Seniorów, w którym przewidywany jest udział ok. 800 osób. Maria Kryger z Sępólna przedstawiła ciekawe inicjatywy dot. wystawiania Legend i Baśni związanych z Sępólnem Krajeńskim i okolicami, prezentowanymi również w innych miastach oraz w Domach Opieki. Swoimi działaniami pochwalili się też Wojciech Wałęsa z Koła Osiedle Leśne oraz Barbara Kunert z O/R w Nakle.  W ramach dyskusji zgłoszono też wniosek w sprawie potrzeby organizacji spotkania integracyjno – instruktażowego dla przewodniczących i skarbników jednostek organizacyjnych związku, co zostało przyjęte do protokołu w  celu włączenia do realizacji w br.
       Członkowie Okręgowego Zarządu PZERiI podjęli 2 Uchwały w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Pracy w 2021r. oraz w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu za 2021r. Na zakończenie obrad przewodniczący Zdzisław Tylicki złożył podziękowanie za aktywne uczestnictwo oraz życzył owocnej pracy.                                                       Tekst : Zbigniew Kania Zdjęcia : Zdzisław Tylicki

Posiedzenie Plenarne Zarządu O/Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy

               Dnia 22 listopada 2021r. w pomieszczeniach Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta w Bydgoszczy członkowie Okręgowego Zarządu PZERiI odbyli swoje posiedzenie plenarne, podczas którego dokonano podsumowania działalności struktur okręgowych Związku w okresie panującej pandemii korona wirusa Covid-19.
        Uczestników posiedzenia powitał Przewodniczący Zarządu O/O Zdzisław Tylicki, dziękując za przybycie członkom zarządu i zaproszonym Gościom, między innymi przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej Maksymilianowi Sopońskiemu oraz przedstawicielom jednostek organizacyjnych PZERiI nie posiadającym swojego reprezentanta w Zarządzie O/Okręgowego.
       Po przyjęciu porządku posiedzenia przewodniczący Zdzisław Tylicki dokonał omówienia działalności Zarządu i jego Prezydium za okres 2020 i 2021 roku. Wprawdzie pandemia i w efekcie dezorganizacja możliwości organizacyjnych wskutek ograniczeń wynikających z potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa, była powodem odkładania terminu zwoływania posiedzeń plenarnych, co jednak nie powstrzymywało nas od realizacji naszych najważniejszych zadań związanych z kontaktami i realizacją zadań na rzecz Naszych Seniorów. Bieżącą pracę organizowało i realizowało zadania Prezydium Zarządu i Biuro Oddziału Okręgowego. Jako Oddział Okręgowy realizowaliśmy w pełnym zakresie wyjazdy na turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe, podobnie jak zdecydowana większość naszych Oddziałów Rejonowych i Kół związkowych. Organizowane były spotkania z seniorami,  choć z ograniczeniami, zapraszani byliśmy też do jednostek na uroczystości senioralne, jubileuszowe itp. Działo się naprawdę wiele, pomimo trudów czasu pandemii, możemy być dumni z efektów swojej pracy. W dyskusji przedstawiciele Oddziałów i Kół PZERiI mieli okazję do przedstawienia swoich działań i podsumowania okresu pracy w tym  czasie. Ich głos stanowił cenną wymianę doświadczeń, jak można sobie radzić, aby dać zadowolenie tym, którzy oczekują naszego działania.
       Sekretarz Zarządu O/O Zbigniew Kania dokonał szczegółowego omówienia realizacji Planów Pracy O/Okręgowego na 2020 i 2021 rok, informując o przejęciu w okresie pandemii przez Prezydium zadań leżących w kompetencjach Zarządu Oddziału Okręgowego w zakresie podejmowania stosownych uchwał, które na niniejszym posiedzeniu zostaną przedstawione do zatwierdzenia. Skarbnik O/O Cyryla Wypijewska złożyła Informację z realizacji zadań finansowo – budżetowych Oddziału Okręgowego w okresie 2020-2021r. oraz przedstawiła propozycję preliminarza budżetowego Zarządu O/O na rok 2022.
       Członkowie Okręgowego Zarządu PZERiI podjęli 6 Uchwał zatwierdzających Uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu O/O w okresie 2020-2021r. leżących w kompetencjach Zarządu Oddziału Okręgowego oraz Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu O/Okręgowego i jego Prezydium na 2022 rok i Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Preliminarza budżetowego Zarządu O/O na 2022 rok.
       Obrady zakończyła dyskusja, którą kontynuowano podczas posiłku serwowanego przez gospodarzy spotkania, po czym już w świątecznej atmosferze Przewodniczący Zdzisław Tylicki złożył wszystkim uczestnikom Życzenia owocnej pracy w kolejnym 2022 Roku i powrotu do normalności (bez korona wirusa).
 

Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Paweł Węgrzyn

 26. Wieczór Seniora w Więcborku—2 października 2021r.

W piękną, jesienną sobotę, więcborscy seniorzy i osoby niepełnosprawne mieli swoje święto- XXVI Wieczór Seniora, który organizowany jest cyklicznie przez zarząd tutejszego Oddziału Rejonowego PZERiI wraz z partnerami: MGOPS i MGOK. Wszystko odbyło się w sali kinowej MGOK, gdzie udostępniono 220 miejsc, jednak przy  zalecanych obostrzeniach przeciw covid.
Honorowy Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Więcborka, Waldemar Kuszewski.
       Lokalna społeczność senioralna miała okazję spotkać się z zaproszonymi włodarzami miasta, powiatu sępoleńskiego oraz kierownictwem miejskich instytucji. Obecna była również poseł RP Iwona Kozłowska. Całość przygotowana i przeprowadzona została przez koordynatora przedsięwzięcia, przewodniczącą ZOR PZERiI Zofię Najdowską. Nie zabrakło akcentu integracji pokoleń w występach artystycznych uczniów SP2, orkiestry dętej,  pracy klubu Wolontariatu AMICUS z Więcborka oraz filmiku.  Wszystkie oficjalne punkty imprezy  oddzielane były momentami estetycznych przeżyć.
       Wręczone zostały wewnętrzne odznaczenia „Senior na Medal” kol. Krystynie Proc—skarbnikowi oddziału; Edmundowi Borzychowi --  chorążemu pocztu sztandarowego; Barbarze Sobeckiej—członkini zarządu. Podobne wyróżnienie otrzymały długoletnie członkinie Komisji Rewizyjnej oddziału: pp. Irena Świerczyńska i Wanda Porazińska.  Burmistrz Waldemar Kuszewski odznaczył jedną Złotą Parę Jubilatów- członków oddziału – medalem Prezydenta RP. Nasza statuetka „sowy” powędrowała do Seniorki Roku 2021 Haliny Hoszowskiej, która od siedmiu lat jest w asyście pocztu sztandarowego oddziału PZERiI. Tradycyjną „różą w ręku” i legitymacją członkowską przyjęliśmy do organizacji pięcioro „nowych”.
       Każdy uczestnik wieczoru otrzymał w prezencie grafikę z haftem krajeńskim pn. Kierunek Więcbork, oprawioną w ramkę oraz słodycze. Słodkości było wiele, olbrzymi, podwieczorkowy tort dla prawie 200 osób zasponsorował (i prezenty również) Burmistrz Więcborka oraz Rada Miejska.

            ZOR oraz członkowie  PZERiI w Więcborku czują serdeczną opiekę lokalnych władz. Wiedzą, że rady i pomocy zawsze mogą szukać w MGOPS i MGOK. To ONI są zawsze z nami przy organizacji corocznych „wieczorów seniora”.

 


Pozostałe zdjęcia


14. emerytura - tabela.2021r.

Najwyższą 14. emeryturę otrzymają osoby, których świadczenie wynosi 2950 złotych brutto. Jest też grupa emerytów, która w ogóle nie załapie się na czternastkę - to ci, którzy otrzymują najwyższe emerytury, czyli co najmniej 4 tys. 150,88 zł brutto. (ok. 3 tys. 300 zł na rękę).

Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11 mld zł. Otrzyma je ok. 9,1 mln emerytów i rencistów.

14. emerytura zostanie wypłacona wraz z listopadowym podstawowym świadczeniem. Będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach. Jak zapewnia ZUS, będzie to świadczenie wypłacane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

 

 

 


Tekst i zdjęcia Z. Tylicki 

Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła w Strzelnie

                W dniu 14 czerwca 2021r. w siedzibie Zarządu Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelnie odbyło się posiedzenie zarządu Koła, w którym uczestniczył Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI p. Zdzisław Tylicki.
                Podczas posiedzenia dotychczasowy Przewodniczący Koła w Strzelnie p. Zdzisław Szajda złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze względu na stan zdrowia. Zarząd Koła PZERiI w Strzelnie przyjął rezygnację, powierzając obowiązki Przewodniczącej Koła p. Mścisławie Piotrowicz, dotychczas sprawującej funkcję zastępcy przewodniczącego zarządu.
                Panu Zdzisławowi Szajda dziękujemy za lata pracy i życzymy dużo zdrowia, natomiast nowej Pani Przewodniczącej gratulujemy i życzymy pomyślności w pełnieniu odpowiedzialnej funkcji dla dobra tamtejszych seniorów.
Załączona fotografia nr 2 przedstawia nową Panią Przewodniczącą Koła Mścisławę Piotrowicz.


Zofia Najdowska

 "Anioł Krajeński" dla przewodniczącej ZOR PZERiI w Więcborku za rok 2019.

28 maja 2021r. odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,  XXXV sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego i decyzją Kapituły Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego przewodnicząca  naszego Oddziału PZERiI Zofia Najdowska została Laureatką nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. "Krajeński Anioł"za rok 2019 w kategorii osoba indywidualna. 
To zaszczytne wyróżnienie i podejmowane inicjatywy na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych mogły odbywać się przy ogromnym wsparciu i pomocy życzliwych wielu osób i instytucji,
Magiczne słowo "DZIĘKUJĘ" Z. Najdowska skierowała do dyrekcji i pracowników  MGOPS w Więcborku, do Burmistrza Więcborka i Rady Miejskiej w Więcborku (przekazali osobiście List Gratulacyjny), wójta gminy Sośno, PCPR w Sępólnie Kraj., MGOK i SP Nr1 w Więcborku, właścicielom firm usługowych i kierownictwu wielu instytucji w Więcborku. Wyrazy wdzięczności skierowała  również do koleżanek i kolegów z oddziału emerytów oraz męża za  zrozumienie, cierpliwość oraz ogromną pomoc w realizacji pasji społecznej.

Miło, że jesteśmy zauważeni, docenieni, przez co nasza mobilizacja rośnie, by zmieniać bierność  w jesieni życia na radość i aktywność.
Tekst Ewa Robak zdjęcia Zdzisław Tylicki
RELACJA Z WYJAZDU INTEGRACYJNEGO KOŁA SENIORÓW ZUS PZERiI

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY !
           
             W dniach  9, 10, 11 września 2020r., 23 osoby z Koła ZUS oraz 14 osób z innych Kół PZERiI uczestniczyło w wyjeździe  integracyjnym do Dworku Wymysłowo w Borach Tucholskich. Swoją obecnością zaszczycił nas w czasie tego wyjazdu, Pan Prezes Zdzisław Tylicki
Pierwszy dzień pobytu, rozpoczął się zakwaterowaniem w ciekawie położonym i bardzo ładnie urządzonym Dworku, zwiedzaniem niezwykle urokliwej okolicy, przepięknych lasów położonych w zakolu Brdy, a zakończył późno w nocy wieczorkiem integracyjnym z dobrą muzyką i przepysznym jedzeniem serwowanym przez miejscowego szefa kuchni.
Tego wieczoru nie brakowało wspomnień związanych z wspólnie spędzonymi latami pracy w ZUS, a także nastąpiła pełna integracja członków Koła ZUS z przedstawicielami innych Kół PZERiI.
W kolejnym dniu pobytu po obfitym śniadaniu, zwiedzaliśmy  Muzeum Kultury Indian Ameryki Północnej im. Sat Okh’a. To niezwykłe, zadziwiające wręcz miejsce pokazał nam jego twórca, wielki przyjaciel Stanisława Supłatowicza - Sat Okh’a – syna Polki i Indianina, właściciel Dworku w Wymysłowie p. Jan Kłodziński.
Opowiedział niesamowitą historię Polki (Stanisławy Supłatowicz), która trafiła w latach 20 tych XX wieku do plemienia Szewanezów, gdzie otrzymała imię Ta-Wach czyli Biały Obłok, zamieszkującego tereny północnej Kanady i tam została żoną wodza tego plemienia zwanego Wysokim Orłem. Polka urodziła wodzowi trójkę dzieci w tym właśnie Sat –Okha ( Długie Pióro).
W 1938 roku kierowana wielką tęsknotą za ojczyzną przyjechała  wraz z Sat-Okhem do Polski. Wojna uniemożliwiła im powrót do Kanady. Sat-Okh w czasie II wojny był aresztowany przez gestapo jako ’”nieczysty rasowo” i więziony, torturowany oraz skazany na pobyt w Oświęcimiu. Po ucieczce z transportu kolejowego do obozu, walczył w oddziałach AK. Za działania wojenne był wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwa polskiego. Po wojnie ożenił się, miał dwoje dzieci. Związał się z Gdańskiem, pływał na statkach Polskich Linii Oceanicznych. Zajmował  się sportowo narciarstwem, dużo malował, zajmował się także wyrobem indiańskiego arcydzieła. W latach 50 tych XX wieku zaczął pisać książki. Sat Okh uważany jest za jednego z pionierów ruchu indianistów w Polsce. Jego dusza, wielkiego podróżnika, bliska naturze, ukochała Bory Tucholskie, w których szczególnie ukochał drzewa przypominające mu rodzinne krajobrazy w Kanadzie.  Zmarł w 2003r.w Gdańsku.
Po wysłuchaniu tej niezwykłej historii i obejrzeniu wielu ciekawych eksponatów ze świata Indian zgromadzonych w muzeum, uczestnicy wycieczki spacerowali po okolicy, podziwiając jej piękno, zbierali grzyby w pobliskich lasach, korzystali z basenu i jacuzzi, prowadzili rozmowy, popijali piwko, jednym słowem miło spędzali czas w Borach Tucholskich. Wieczorem wszyscy spotkali się przy ognisku, aby skosztować min. chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem, grillowaną kiełbaskę, karkóweczkę, kaszaneczkę. Była to kolejna doskonała okazja, aby znowu powspominać, pośpiewać biwakowe piosenki. W tak biesiadnej atmosferze humor świetnie wszystkim dopisywał.
Trzeci dzień wyjazdu upłynął równie interesująco jak wcześniejsze. Wycieczkowicze zbierali grzyby, spacerowali, prowadzili interesujące rozmowy, pływali w basenie, podziwiali okolice a to wszystko sprzyjało  pełnej integracji grupy.
Żegnając się, obiecaliśmy sobie niebawem kolejny wyjazd i z pewnością powrót do Dworku Wymysłowo w to bardzo urokliwe miejsce w Borach Tucholskich.
Oczywiście pamiętaliśmy, że nadal istnieją ograniczenia spowodowane pandemią.
Ponadto informujemy wszystkich członków Koła ZUS, którzy uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym, że wnioski o dofinansowanie z funduszu socjalnego zostały złożone  w Zakładzie. Przelew środków finansowych na wskazane we wniosku konto bankowe, tytułem zwrotu poniesionych kosztów wyjazdu, ma nastąpić w dniu 16 października 2020 r.
W miesiącu październiku Zarząd Koła organizuje dwa spotkania w formie dyżurów w siedzibie przy Gdańskiej 5 tj. w dniu 6 i 20 października 2020r. w godz. 10.00 – 13.00. Zapraszamy wszystkich chętnych członków Koła na te dyżury celem wymiany poglądów i pomysłów na temat funkcjonowania Koła w warunkach pandemicznych.

                                                                             Zarząd Koła ZUS


WIĘCEJ ZDJĘĆ  W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI LUB WYPOCZYNEK 

W dniu 25 lutego 2020r. z inicjatywy
byłych pracowników ZUS i Zarządu Okręgowego Związku
powołano nowe Koło PZERiI.

 


 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

                   W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy,  Zarząd Koła ZUS, życzy wszystkim Członkom i Sympatykom Koła oraz ich  Najbliższym, aby Święta, których  nie możemy spędzać tak jak byśmy chcieli przyniosły wytchnienie, radość  i optymizm.
Życząc duuuuużo zdrówka, życzymy aby czas Świąt był pełen ciepłych gestów, miłych słów, zarówno w domowym zaciszu  jak i podczas wirtualnych spotkań. I mamy ogromną nadzieję do zobaczenia niebawem.                                                               

 

Jak widać pandemia po raz kolejny zmienia plany w działalności naszego Koła, ale się nie poddajemy. Mamy nadzieję, że w końcu uda nam się zrealizować pomysł wspólnego spotkania  ze wszystkimi Członkami Koła. Jak  tylko zostaną zniesione obostrzenia związane z pandemią, takie spotkanie zorganizujemy o czym powiadomimy wszystkich Członków Koła telefonicznie, sms-em, a także zamieścimy stosowną informacją na  stronie Koła ZUS PZERiI. Dlatego zachęcamy do zaglądania na stronę Koła.
Tymczasem podajemy terminy dyżurów członków Zarządu Koła w najbliższych  miesiącach:

13 i 27 kwietnia 2021r,

11 i 25 maja 2021r,

15 i 29 czerwca 2021r.

Serdecznie zapraszamy na te dyżury ( ul. Gdańska 5, p. 4,  w godz. 1.,00 – 13.00) gdzie jest możliwość spotkania się w mniejszym (niestety)  gronie, porozmawiania, powspominania, wypicia wspólnie kawki, a także dla tych którzy o to pytają ( i nie tylko oczywiście ) – zapłacenia składek członkowskich .

 

 

 

                                                                                 Serdecznie Wszystkich pozdrawiamy

 

 

 

Wielkanoc 2021r,                                                                                                                                              Zarząd Koła ZUS PZERiI


Link do           

RELACJI Z WYJAZDU INTEGRACYJNEGO KOŁA SENIORÓW ZUS PZERiI
Tekst: Irena Klunder

Informacje dotyczące działalność Koła ZUS PZERiI

       


W dniu 20 marca 2020r. ( w piątek ) o godz. 16.30, w Centrum Tańca Siwka przy 
ul. Gdańskiej 28 odbędą  sie pokazowe, ( bezpłatne) warsztaty taneczne skierowane do osób starszych oraz tych, którzy dawno nie praktykowali żadnej aktywności fizycznej. Serdecznie zapraszamy.* * *


Tekst  Regina Malecha

  W dniu 25.02.2020r. w siedzibie Bydgoskiego Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Gdańskiej 5, odbyło się spotkanie byłych pracowników Oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, a obecnych emerytów ZUS.
   Spotkanie to, na które przybyło 65 osób, prowadził Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI  w Bydgoszczy Pan Zdzisław Tylicki oraz przedstawicielka Oddziału ZUS-u w Bydgoszczy Pani Naczelnik Mirosława Lewandowska.
     Celem spotkania było utworzenie, w związku z inicjatywą, która powstała podczas zorganizowanego przez Oddział spotkania emerytów i rencistów z okazji 85 - lecia ZUS, oraz chęcią wstąpienia do Związku wielu emerytów z ZUS, Koła emerytów Zakładu działającego w ramach Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy.
    Na wstępie zabrał głos Pan Prezes Zdzisław Tylicki, który  przedstawił organizację, cele i zadania Związku. Wskazał jednocześnie, że zarówno On jak i Dyrektor Oddziału  ZUS w Bydgoszczy Pan Mariusz Jaroniewski popierają tę inicjatywę i ją wspierają o czym świadczy dzisiejsze spotkanie. Następnie zabrała głos Pani Mirosława  Lewandowska. Przypomniała okoliczności powstania zamysłu  utworzenia koła emerytów - byłych pracowników  Zakładu, jak również podkreśliła, że  inicjatywa ta spotkała się z przychylnością Dyrektora Oddziału ZUS  oraz pomocą i dużym wsparciem przy organizacji  dzisiejszego spotkania  ze strony Przewodniczącego  Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI  w Bydgoszczy Pana Zdzisława Tylickiego.

       Zebrani jednogłośnie  oświadczyli, że wyrażają wolę powołania Koła emerytów Oddziału ZUS w Bydgoszczy działającego w ramach Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy.

       W drugiej części spotkania  przystąpiono do wyboru zarządu nowo utworzonego  Koła. Zebrani wskazali następujące osoby - kandydatów do Zarządu Koła: Ewę Robak, Irenę Klunder, Krystynę Galarda, Danutę Jarolewską, Arletę Piątek, Reginę Malecha, Krystynę Szczęśniak - Uklejewsją. Zebrani zgodnie przyjęli aby Zarząd Koła  był siedmioosobowy, w następującym składzie:

1.Przewodnicząca                         - Ewa Robak,
2.Zastępca Przewodniczącego    - Irena Klunder,
3.Zastępca Przewodniczącego    - Arleta Piątek,
4. Sekretarz                                  - Regina Malecha,
5. Skarbnik                                    - Krystyna Galarda,
6.Członek Zarządu                        - Danuta Jarolewska,
7. Członek Zarządu                       - Krystyna Szczęśniak - Uklejewska. 

        Po wyborze zarządu,  głos zabrał Pan Prezes Zdzisław Tylicki omawiając sprawy formalne dot. m.in. deklaracji członkowskich i wysokości składki członkowskiej oraz przedstawił aktualne propozycje organizowanych przez Związek imprez turystycznych na nadchodzący okres wiosenno - letni.

        Na zakończenie wystąpiła nowo wybrana Przewodnicząca Zarządu Koła Ewa Robak, dziękując  za zaufanie jakim obdarzyli ją zebrani. Podziękowała Panu Zdzisławowi Tylickiemu oraz Pani Mirosławie Lewandowskiej za zorganizowanie spotkania podkreślając, że Zarząd Koła liczy na współpracę i pomoc  
w kontaktach między Kołem emerytów a Dyrekcją Oddziału ZUS.  Ustalono termin kolejnego spotkania wszystkich członków Koła obecnych w dniu dzisiejszym ( jak również innych  chętnych ) na dzień 5 marca 2020r. godz. 11.00 w tym samym miejscu celem m.in. złożenia pisemnych deklaracji przystąpienia do Koła, opłacenia składek, wstępnego omówienia zadań Koła, propozycji podejmowanych w ramach Koła działań, aktywności oraz innych ważnych dla członków Koła tematów.   

Tekst ; Zbigniew Kania
Zdjęcia – Zdzisław Tylicki 

Posiedzenie Plenarne Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI

     W dniu 10 grudnia 2019r. w siedzibie Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu UM w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 5 odbyło się posiedzenie Plenarne Okręgowego Zarządu PZERiI podsumowujące działalność organów Związku w 2019 roku.
     Obrady otworzył przewodniczący Zarządu O/O Zdzisław Tylicki, witając członków zarządu i zaproszonych Gości, miedzy innymi posła na Sejm RP Pana Jana Szocińskiego, który mimo licznych obowiązków zawsze potrafi znaleźć czas dla bydgoskich seniorów. W posiedzeniu udział wzięli ponadto przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Maksymilian Sopoński oraz przedstawiciele Kół związkowych nie posiadający swojego reprezentanta w Zarządzie O/O.
     Po przyjęciu porządku obrad, przewodniczący Zdzisław Tylicki przedstawił uczestnikom informację dot. przebiegu i decyzji podjętych przez XII Krajowy Zjazd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obradujący w dniach 3- 5 grudnia br. Zjazd podsumował efekty pracy Związku w upływającej kadencji oraz nakreślił kierunki działania w latach 2019 – 2024, dokonał również wyboru nowych władz. Pracą Związku nadal kierować będzie dotychczasowa przewodnicząca Elżbieta Ostrowska, a w skład Zarządu Głównego i jego Prezydium wszedł między innymi Nasz kolega Zdzisław Tylicki, natomiast Danuta Rybarczyk została członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
     Realizując kolejne punkty porządku obrad plenarnych Zarządu Okręgowego, Zdzisław Tylicki złożył krótką informację n/t działalności ZO/O i jego Prezydium za okres od dnia 22.05.br. tj. od dnia Zjazdu O/O, a następnie przedstawiono informację z wykonania Planu Pracy ZO/O za rok 2019,  przedstawiono i przyjęto Uchwałą Plan Pracy Zarządu i jego Prezydium na 2020 rok oraz omówiono i przyjęto Uchwałą preliminarz budżetowy na rok 2020. Uczestnikom obrad przedstawiono również informację dot. udziału O/O w Bydgoszczy oraz Kół PZERiI w obchodach Światowego Dnia Inwalidy i Dni Seniora w 2019 roku. Obrady zakończono dyskusją, a uczestnicy obrad kontynuowali rozmowy podczas posiłku serwowanego przez gospodarzy.
     Na zakończenie spotkania, już w atmosferze świątecznej Przewodniczący złożył zgromadzonym Życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego 2020 Roku.

  

Tak świętowano 60-lecie O/Rejonowego PZERiI w Tucholi

Więcej…
 

 

Czerwiec 2018.
Tekst: Ewa Zbelicka
Zdjęcia: Ryszard Mrozik, Ewa Zbelicka

      Koło Osiedle Leśne jest jednym z najstarszych kół PZERiI w Bydgoszczy. W początkowych latach prowadziło bardzo aktywną działalność na rzecz lokalnego środowiska seniorskiego. Z czasem wyczerpała się formuła prowadzonych działań, co między innymi przełożyło się na zmniejszanie liczby członków organizacji. Dlatego wybrany w marcu tego roku nowy Zarząd postanowił stopniowo odbudowywać pozycję związku emerytów wśród mieszkańców osiedla. Pierwszą inicjatywą, z której skorzystali członkowie koła była prelekcja „Bądź świadomym konsumentem”, podczas której prawnicy z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przedstawili prezentacje odnoszące się - w przystępny i praktyczny sposób – zarówno do kwestii prawnych, socjologicznych jak i psychologicznych, ze wskazaniem na techniki manipulacji, którym poddawani są konsumenci.
     Kolejnym przedsięwzięciem był udział w jednodniowej formie rekreacji dzieci, młodzieży, osób samotnych, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz całych rodzin na Osiedlowym Festynie Rodzinnym w dniu 10 czerwca, organizowanym przez Radę Osiedla Leśnego i SM Budowlani. Nasza obecność w tym pięknym słonecznym dniu była promocją związku w lokalnym środowisku i pokazała członkom jak atrakcyjnie można spędzić wolny czas a także pokazała nasze zaangażowanie w inicjatywy proobywatelskie. Odpowiadając na apel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestnicy festynu składali podpisy pod Deklaracją z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
     Przy okazji dziękuję członkom naszej organizacji, którzy wspomogli Radę Osiedla drobnymi upominkami z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników licznych konkursów, zawodów itp.
     W związku z zbliżającym się okresem wakacyjnym Zarząd Koła życzy obecnym i przyszłym członkom samych słonecznych dni i atrakcyjnego spędzania czasu, a po dwumiesięcznym odpoczynku, od miesiąca września zapraszamy osoby niezdecydowane do wstępowania w nasze szeregi. 

Pozostałe zdjęcia z festynu rodzinnego08.04.2018
Tekst: Ewa Zbelicka
Zdjęcia: Ryszard Mrozik  

           Cytatem Guy de Maupassanta „Spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia” sekretarz Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Ewa Zbelicka rozpoczęła krótkie wystąpienie na uroczystości 50-lecia koła PZERiI w Brusach. Dziękując za zaproszenie, ciepłe słowa skierowała do najważniejszych osób uroczystości, członków organizacji i życzyła im zadowolenia a zarządowi  - satysfakcji. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. burmistrz Brus Witold Ossowski, przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Chojnicach Urszula Szuba, członek Prezydium Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy Ryszard Mrozik, ks. prałat Zdzisław Wirwicki i proboszcz parafii Jan Flaczyński.

          Obchody rozpoczęły się mszą św., w której uczestniczył poczet sztandarowy koła,  obchodzący jubileusz 10-lecia nadania. Na początku kazania, proboszcz, który całe słowo skierował do seniorów postawił tezę, że „Starość może być piękna i szczęśliwa” i zachęcał do wstępowania w szeregi organizacji, której działania na rzecz społeczności lokalnej przyczyniają się do budowy prestiżu i dobrego wizerunku miasta.

       Uroczystości kontynuowano w restauracji „Kaszubska” w Brusach, gdzie odbyło się oficjalne powitanie uczestników przez panią Teresę Breska – przewodniczącą bruskiego koła PZERiI, na której ręce składano życzenia, upominki i kwiaty. Zarząd Główny PZERiI w uznaniu zasług dla związku przyznał odznaczenia dla wyróżniających się osób i instytucji. Specjalne podziękowanie otrzymał najstarszy członek koła a zarazem jego długoletni przewodniczący – Pan Stefan Marchlewicz, natomiast wielkie brawa zgotowano inicjatorowi i prowadzącemu przez lata kronikę wydarzeń – Panu Jerzemu Świerczek. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta wydana została specjalna broszurka wspomnieniowa, którą otrzymał każdy z uczestników spotkania.
       Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na obiad. Nie zabrakło także okolicznościowego tortu wykonanego przez przewodniczącą koła i symbolicznego „sto lat”. Jubileusz zakończyła zabawa taneczna.
Obszerna fotorelacja znajduje się na stronie UM Brusy -www.brusy.pl

                              Więcej zdjęć04.12.2017
Tekst: Ewa Zbelicka
Zdjęcia: Ryszard Mrozik  

„Spotkania wytyczają drogę ludzkiego losu,
niezależnie od tego, czy trwają kilka godzin, kilka dni, czy całe życie”
(Theresa Revay)j 

     W poniedziałkowe grudniowe południe, restauracja „Maestra” na kilka godzin stała się miejscem wyczekiwanego miłego spotkania podsumowującego kolejny rok aktywnej działalności PZERiI, największej organizacji senioralnej skupiającej osoby starsze i niepełnosprawne.
     Rolę gospodarza pełnił przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERiI Zdzisław Tylicki, który bardzo serdecznie powitał przedstawicieli Kół działających na bydgoskich osiedlach i zacne grono zaproszonych Gości, na czele z dobrym Przyjacielem organizacji Janem Szopińskim v-ce przewodniczącym Rady Miasta Bydgoszczy oraz Panie Justynę Kempską i Martynę Oraczyk przedstawicielki zaprzyjaźnionego z nami Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego „Piramida” w Mrzeżynie, którzy w dalszej części skierowali ciepłe słowa do obecnych na sali.
      Podsumowując kończący się 2017 rok szef stowarzyszenia stwierdził, że dzięki zaangażowaniu przewodniczących Kół  udało się osiągnąć podstawowe cele naszej organizacji, że stworzyliśmy naszym członkom możliwości atrakcyjnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, a na co dzień pokazujemy, że starość nie musi być smutna i samotna bo nie liczy się wiek ale stan ducha.
      W imieniu własnym i całego Zarządu podziękował uczestnikom za społeczną pracę na rzecz seniorów, za poświęcany czas, za wielkie zaangażowanie, za solidarność z osobami niepełnosprawnymi. Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia wyraził nadzieję, że działając wspólnie podołamy kolejnym, nowym wyzwaniom.
      Korzystając z okazji, na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia w imieniu Zarządu O/O i swoim życzył ciepłej i rodzinnej atmosfery, pogody ducha i spokoju oraz wiele, wiele dobroci z nadzieją, że zarówno święta jak i dzisiejsze chwile radości pozostawią za sobą trwałe wspomnienia.
      Na zakończenie części oficjalnej skierował słowa podziękowania do Pana Rektora WSG  w Bydgoszczy, prof. WSG dr inż. Wiesława Olszewskiego za bezinteresowną pomoc i życzliwość, oraz wsparcie i przychylność przy organizacji Dnia Seniora dla członków związku. Następnie udzielił jeszcze głosu przedstawicielowi Fundacji Budowlani i Seniorzy – Jerzemu Marciszowi, który wręczył listy gratulacyjne osobom, które przekazały 1% podatku na konto fundacji.
      Końcowym akcentem spotkania było zaproszenie przez przewodniczącego Oddziału Okręgowego Zdzisława Tylickiego do konsumpcji, przy rewelacyjnej oprawie muzycznej w wykonaniu Pana Zdzisława Nowickiego, który porwał seniorów do wspólnego śpiewania a odważnych do tańca.
       Kiedy przyszedł czas powrotu do domu, wychodzący wyrażali swoje zadowolenie i dziękowali za możliwość odskoczni od szarej codzienności.                                  POZOSTAŁE ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA

 

Więcborski Dzień Seniora—  25.06.2022r.

Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Paweł Wegrzyn

     Burmistrz Więcborka, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku i Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA z Torunia, MGOK oraz Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku byli organizatorami

integracyjnego spotkania grup senioralnych z Więcborka, Sośna, Sępólna, Kamienia Kraj., Mroczy i Jastrzębca.  OR PZERiI z Więcborka włączył się aktywnie do uroczystości uczestnictwem w przemarszu grup oraz programem muzycznym naszego zespołu / półgodzinny występ/ na scenie umiejscowionej nad jeziorem. Barwny, radosny przemarsz ulicami miasta grup senioralnych

z kapelą, banerami, flagami i kolorowymi,  promocyjnymi balonami  pokazał, że jest nas dużo, ale nie straciliśmy radości życia, pogody ducha i chęci do działań. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się przekazaniem kluczy przez Burmistrza przedstawicielom lokalnych grup senioralnych / w tym i OR PZERii Więcbork/. Potem nastąpiła śpiewna, wesoła część artystyczna w wykonaniu grup senioralnych. Całemu wydarzeniu towarzyszyły stoiska z różnym poczęstunkiem / ciasto, chleb ze smalcem i ogórkiem,  napoje- woda butelkowa, soki, kawa/ przygotowanym przez okoliczne KGW. OSP Więcbork zajęło się pokazem ratownictwa medycznego, MGOK warsztatem plecenia wianków, gdyż po naszej uroczystości odbywały się obrzędy świętojańskie. Na więcborskim molo każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Zwieńczeniem Więcborskiego Dnia Seniora był przepiękny występ artysty operowego Krzysztofa Filasińskiego.

Seniorzy z Więcborka kierują serdeczne podziękowania do instytucji samorządowych /wymienionych na początku/ za zorganizowanie wydarzenia budującego relacje między osobami starszymi, podtrzymującego więzi społeczne oraz brania udziału w życiu kulturalnym.


Tekst i zdjęcia: Zofia i Leon Najdowscy

Nasze działania i  inspiracje od początku roku 2022.

Rok 2022 rozpoczęliśmy wyjazdowym zebraniem zarządu do ościennej gminy Sośno, by zaprezentować pomysły, działania, plany Oddziału w Więcborku. Chcieliśmy w ten sposób zmobilizować seniorów do wstąpienia w nasze szeregi.
     W „tłusty czwartek” zorganizowaliśmy biesiadny wieczór z pączkiem, a zabawy ze śpiewem przy żywej muzyce pozwoliły seniorom oddać się wspomnieniom do  lat beztroskiej młodości.
6 kwietnia, w przedświątecznym czasie, członkowie naszego oddziału spotkali się z druhnami i druhem ze Szczepu Więcborskich Drużyn Harcerskich na integracyjnym wieczorze rozmaitości. Śpiew, różne formy harcerskich okrzyków, podziękowań-to młodość i radość wniesiona przez harcerzy, którzy przez pełną godzinę utrzymali w znakomitej łączności trzy pokolenia!
Potem królowały tylko niespodzianki, kolejność których losowaliśmy. Byliśmy:

 • na „sali  żartów i dowcipów”,
 • na „licytacji z hukiem”,
 • w kąciku świątecznych konkursów,
 • …i w pracowni pełnej muzyki maestra Leona.

Wszystko osłodzone zostało własnymi wypiekami, owocami, kawą i herbatą. Cieszy fakt, że przez swoją aktywność, przygotowaliśmy czas pełen dobrego humoru sami dla siebie!
Solidarnie i z pełnym oddaniem włączyliśmy się do pomocy uchodźcom z Ukrainy, organizowanej przez Urząd Miejski w Więcborku.
 

 
Zdjęcia i tekst: Centrum Aktywności Seniora w Więcborku

       Zofia Najdowska przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku odebrała z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Piotra Całbeckiego nagrodę Stalowego Anioła. Wyróżnienie to efekt długoletniej działalności społecznej na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Więcbork. Wręczenie odbyło się 16 grudnia 21r. podczas uroczystej gali w Kujawko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu.


Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Paweł Węgrzyn

 26. Wieczór Seniora w Więcborku—2 października 2021r.

W piękną, jesienną sobotę, więcborscy seniorzy i osoby niepełnosprawne mieli swoje święto- XXVI Wieczór Seniora, który organizowany jest cyklicznie przez zarząd tutejszego Oddziału Rejonowego PZERiI wraz z partnerami: MGOPS i MGOK. Wszystko odbyło się w sali kinowej MGOK, gdzie udostępniono 220 miejsc, jednak przy  zalecanych obostrzeniach przeciw covid.

Honorowy Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Więcborka, Waldemar Kuszewski.
       Lokalna społeczność senioralna miała okazję spotkać się z zaproszonymi włodarzami miasta, powiatu sępoleńskiego oraz kierownictwem miejskich instytucji. Obecna była również poseł RP Iwona Kozłowska. Całość przygotowana i przeprowadzona została przez koordynatora przedsięwzięcia, przewodniczącą ZOR PZERiI Zofię Najdowską. Nie zabrakło akcentu integracji pokoleń w występach artystycznych uczniów SP2, orkiestry dętej,  pracy klubu Wolontariatu AMICUS z Więcborka oraz filmiku.  Wszystkie oficjalne punkty imprezy  oddzielane były momentami estetycznych przeżyć.
       Wręczone zostały wewnętrzne odznaczenia „Senior na Medal” kol. Krystynie Proc—skarbnikowi oddziału; Edmundowi Borzychowi --  chorążemu pocztu sztandarowego; Barbarze Sobeckiej—członkini zarządu. Podobne wyróżnienie otrzymały długoletnie członkinie Komisji Rewizyjnej oddziału: pp. Irena Świerczyńska i Wanda Porazińska.  Burmistrz Waldemar Kuszewski odznaczył jedną Złotą Parę Jubilatów- członków oddziału – medalem Prezydenta RP. Nasza statuetka „sowy” powędrowała do Seniorki Roku 2021 Haliny Hoszowskiej, która od siedmiu lat jest w asyście pocztu sztandarowego oddziału PZERiI. Tradycyjną „różą w ręku” i legitymacją członkowską przyjęliśmy do organizacji pięcioro „nowych”.
       Każdy uczestnik wieczoru otrzymał w prezencie grafikę z haftem krajeńskim pn. Kierunek Więcbork, oprawioną w ramkę oraz słodycze. Słodkości było wiele, olbrzymi, podwieczorkowy tort dla prawie 200 osób zasponsorował (i prezenty również) Burmistrz Więcborka oraz Rada Miejska.

            ZOR oraz członkowie  PZERiI w Więcborku czują serdeczną opiekę lokalnych władz. Wiedzą, że rady i pomocy zawsze mogą szukać w MGOPS i MGOK. To ONI są zawsze z nami przy organizacji corocznych „wieczorów seniora”.

Pozostałe zdjęcia

 


Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Leon Najdowski

Pożegnanie letnich spotkań - Chlebno 21

Mimo, że 14 sierpnia był dniem pochmurnym, członkowie i sympatycy Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku zgodnie z planem działań  zebrali się do wyjazdu na imprezę „pożegnania lata” do Zajazdu „U Ewy”. Część z nas pojechała swoimi pojazdami, a znaczna grupa zamówionym autobusem. I tak, wesoły autobus ruszył do Chlebna k/ Łobżenicy, a chętnych  było 78 osób.  Spotkanie rozpoczęliśmy „z różą w ręku” dla trojga  nowych członków: Bożeny Haliny i Mariana, a przewodnicząca OR PZERiI przekazała  wiele informacji dotyczących przyszłych realizowanych zadań.
     DJ Maciej nie tylko zachęcał do tańców parami, w grupach, w  kole, ale przygotowane przez Niego zabawy doprowadzały do śmiechu nie tylko uczestniczących. Wszyscy poznaliśmy nową wspólną zabawę „kółeczko”, w której trzeba było wykazać się rytmem, koordynacją ruchów i wesołością.
     Cały przebieg imprezy przeplatany był „ siadaniem do stołu”, by spożyć smaczne jedzonko przygotowane przez właścicielkę Ewę.

Jak było, popatrzcie na kilka zdjęć.


Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Paweł Węgrzyn

"24 czerwca 2021r. po raz pierwszy po lock downie 61 chętnych i spragnionych normalności seniorów z OR PZERiI w Więcborku spotkało się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Sypniewie, by razem przeżyć chwile związane z tradycjami wieczoru świętojańskiego. Organizatorzy, czyli ZOR PZERiI w Więcborku przygotowali następujące atrakcje: szukanie kwiatu paproci ( w tym roku zakwitł właśnie dla seniorów!!!), rzucanie wianków na wodę (wstęp na imprezę tylko z wiankiem!!!), skok przez ognisko--tylko dla  odważnych panów!!!. Mieliśmy również przyjemność przyjąć do grona nowych członków ( 2 osoby) i złożyć życzenia Janinom i Janom (4 osoby). Wszystko okraszone muzyką akordeonową, śpiewem, kwiatami i spacerami po pięknym parku. Dalszy ciąg zabawy odbywał się w dużej pałacowej sali, na której królował taniec przy melodiach DJ, a żartobliwe rozrywki z balonami pozwoliły uczestnikom poznać swój kolor w znakach zodiaku oraz utworzyć "balonowe fotele" wywołujące sporo śmiechu i wrzawy. Właściciele pałacu przygotowali smaczne jedzonko, a do podwieczorku przyłożyliśmy się własnymi, przywiezionym wypiekami.

  Może mijający, pandemiczny czas pozwoli już teraz na stałe sformalizować nasze przedsięwzięcia dla członków oddziału."


Zofia Najdowska

"Anioł Krajeński" dla przewodniczącej ZOR PZERiI w Więcborku za rok 2019.

28 maja 2021r. odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,  XXXV sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego i decyzją Kapituły Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego przewodnicząca  naszego Oddziału PZERiI Zofia Najdowska została Laureatką nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. "Krajeński Anioł"za rok 2019 w kategorii osoba indywidualna. 
To zaszczytne wyróżnienie i podejmowane inicjatywy na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych mogły odbywać się przy ogromnym wsparciu i pomocy życzliwych wielu osób i instytucji.
Magiczne słowo "DZIĘKUJĘ" Z. Najdowska skierowała do dyrekcji i pracowników  MGOPS w Więcborku, do Burmistrza Więcborka i Rady Miejskiej w Więcborku (przekazali osobiście List Gratulacyjny), wójta gminy Sośno, PCPR w Sępólnie Kraj., MGOK i SP Nr1 w Więcborku, właścicielom firm usługowych i kierownictwu wielu instytucji w Więcborku. Wyrazy wdzięczności skierowała  również do koleżanek i kolegów z oddziału emerytów oraz męża za  zrozumienie, cierpliwość oraz ogromną pomoc w realizacji pasji społecznej.

Miło, że jesteśmy zauważeni, docenieni, przez co nasza mobilizacja rośnie, by zmieniać bierność  w jesieni życia na radość i aktywność.

 

Tekst:     Zofia Najdowska
Zdjęcia:  Katarzyna Włodarczak 

       XXV Wieczór Seniora

            3 października 2020r. prawie w apogeum pandemii koronawirusa w sali kinowej MGOK w Więcborku odbył się jubileuszowy, XXV Wieczór Seniora. Organizowany był z wielką obawą i determinacją przez ZOR PZERiI w Więcborku przy przyjaznym partnerowaniu MGOPS i MGOK w Więcborku. Uczestnicy nie byli bardzo blisko siebie, lecz obok siebie, ale razem.  Na sali mogło przebywać 100 osób, ale i tak z obawy o zdrowie nie wszyscy zaproszeni członkowie przybyli, rozumiemy to. Honorowy Patronat nad uroczystością objął obecny na uroczystości burmistrz Waldemar Kuszewski. Witaliśmy również przewodniczącą Rady Miejskiej Annę Łańską, vice burmistrza Jacka Masztakowskiego, posłankę na Sejm RP panią Iwonę Kozłowską, przewodniczącego ZO/O PZERiI w Bydgoszczy Zdzisława Tylickiego, sekretarza tegoż Zarządu pana Zbigniewa Kanię, dyrektorów: MGOPS w Więcborku pana Tomasza Siekierkę i MGOK panią Joannę Soja- Tońską oraz panią kierownik USC Wioletę Łańską.
          Wieczór ten był szczególnym, gdyż właśnie minęły 25. urodziny  wieczorów seniora w Więcborku – pierwszy był 28 września 1996r. w sali „ogólniaka”. Prowadząca spotkanie przewodnicząca ZOR PZERiI w Więcborku Zofia Najdowska przypomniała  historię organizowanych wieczorów popartą pokazanym filmikiem. W kolejnym punkcie wyróżniono sponsorów,  przyjaciół i członków oddziału wspierających organizacyjnie przygotowywane wieczory integracyjne, i tak: Ryszarda Gładkowskiego Złotą Odznaką Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie za 20-letnie serwowanie podwieczorkowych słodkości dla uczestników spotkań ; Pawła Węgrzyna Dyplomem Uznania od Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie za 10-letnią obsługę medialną, za pomysły i umiejętności  techniczne oraz takim samym dyplomem, Józefa Walczaka, miejscowego artystę rzeźbiarza za statuetki „sowy” dla seniora roku. W tym roku zaszczytny tytuł Seniora Roku otrzymał pan Jan Szylka, a odznaczeniem Senior na Medal udekorowano p.p. Teresę Muszyńską i Jana Szeflera za działania na rzecz Oddziału. Przewodnicząca Z. Najdowska otrzymała godność Członka Honorowego PZERiI przyznany przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI w Warszawie. Nie zapomniano też o osobach, którzy są członkami związku 30-40 lat. Na uroczystości przywitano „ różą” piątkę nowych członkiń. Dwie Złote Pary Małżeńskie Burmistrz odznaczył Medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
           Program artystyczny podzielony był na dwie części ze względu na zaostrzenia  epidemiczne.  Na początku uroczystości wystąpili młodzi tancerze Studia Tańca NATURAL oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego, a pod koniec wieczoru zespół wokalny z Uniwersytetu III Wieku z Bydgoszczy. Radosne święto zakończyła piosenka „Jutro może być lepiej..” w wykonaniu Zofii i Leona Najdowskich. Każdy obecny na XXV Wieczorze Seniora otrzymał w prezencie okolicznościowy kubek, krówki z logo organizacji oraz kalendarz na 2021rok z fotkami z wieczorów seniora w latach 1996-2020.
Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: MGOPS w Więcborku

"Spotkania z sercem"

"Po czterech miesiącach przerwy z powodu nasilonej pandemii koronawirusa, seniorzy z OR PZERiI w Więcborku spotkali się 7 lipca br. w miejscowym, przepięknie położonym nad jeziorem,  Ośrodku Wczasowym "Tęcza". Czterdzieści czworo chętnych przeszło przez sanitarne zalecenia ( mierzenie temperatury ciała, wypełnienie ankiet, dezynfekcja rąk..) i na powietrzu, w specjalnie przygotowanym miejscu spędzała czas, któremu patronował symbol serca, jako uczucia wrażliwości, sympatii i przyjaźni darowanej sobie nawzajem. Przyjęliśmy do grona dwie członkinie: Brygidę i Urszulę. Śpiewaliśmy przy akordeonie piosenki i gimnastykowaliśmy się z wykorzystaniem krzesełek, traktując wszystko z humorem. Nie zabrakło grillowego jedzonka z surówkami włącznie. Każdy mógł upiec kiełbaskę przy ognisku. Rozmów w grupach było wiele, co chwila wybuchały salwy śmiechu, bo nie widzieliśmy się od lutego, a przecież trzeba było podzielić się z koleżeństwem nowymi przeżyciami! Komu bardzo zależało, mógł skorzystać z tanecznej części rozrywki przy muzyce DJ w sali Ośrodka. Uczestnicy spotkania "z sercem" z zadowoleniem przyjęli taką, w miarę bezpieczną, formę rekreacji i nie kryli swych miłych życzeń do organizatorów i właścicieli Ośrodka."Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: MGOPS w Więcborku

 Styczeń i luty nie tylko karnawałowo

      W Oddziale Rejonowym PZERiI w Więcborku w styczniu i lutym 2020 miały miejsce nie tylko relaksowe spotkania. Nasza pani skarbnik Ania Pawlikowska po 18 latach odeszła na „drugą” emeryturę, została w zarządzie jako członkini, ale sprawy osobiste nie pozwoliły na prowadzenie dalej funkcji skarbnika. Nastąpiły zmiany w składzie zarządu po wyborach w 2018r. Taką długoletnią pracą społeczną na emeryturze mało kto może się pochwalić.
    28 stycznia w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku  wspólnie z członkami Klubu Seniora działającego przy MGOPS zorganizowaliśmy „Wesoły podwieczorek”. Było śpiewnie, zabawowo i kolorowo przy własnych wypiekach.
    20 lutego biesiada w tłusty czwartek  skupiła 78. seniorów. Na spotkaniach tych emeryci i renciści pokazali, że drzemie jeszcze w nich dużo energii, chęci do organizowania wesołych spotkań, do wymiany doświadczeń, do kontaktów towarzyskich, do zabaw z okresu dzieciństwa i młodości. Pozostają zdjęcia, które są najlepszą pamiątką.
     O wszystkich spotkaniach dokładnie można poczytać i obejrzeć na naszej stronie internetowej www.pzeri.pl

 

 

Tekst i zdjęcia: Zofia i Leon Najdowscy

Obchody 100-lecia powrotu Więcborka do granic RP

         W niedzielę 19 stycznia 2020r.  od samego rana trwały w Więcborku uroczystości związane z obchodami  setnej  rocznicy powrotu miasta do Macierzy. Przedstawiciele Oddziału Rejonowego PZERiI wraz z Pocztem Sztandarowym brali udział w tym niecodziennym wydarzeniu.  Wśród uczestników maszerujących ulicami miasta byli m.in. parlamentarzyści – Iwona Kozłowska i Bartosz Kownacki, Wojewoda Kuj. –Pomorski. Mikołaj Bogdanowicz, przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, organizacji społecznych, szkół, jednostek organizacyjnych i mieszkańcy miasta. Uroczystość rozpoczęła się krótką inscenizacją przekazania władzy przez gen. Józefa Hallera władzom Więcborka, odśpiewaniem Hymnu Polski, podniesieniem flagi na maszt, salwą honorową. Potem nastąpiły przemówienia i odczytanie listów od Marszałka Senatu, Marszałek Sejmu oraz Prezesa Rady Ministrów. Po złożeniu biało-czerwonych wiązanek kwiatów pod pomnikiem Orła Białego uczestnicy udali się na Mszę św. w intencji Ojczyzny. Całemu wydarzeniu towarzyszyli żołnierze Wojska Polskiego.
W skład drużyny naszego Pocztu Sztandarowego weszli: Edmund Borzych,  Halina Hoszowska, Teresa Muszyńska; wiązankę kwiatów złożyły: Danuta Kaplar i Zofia Najdowska.
Spotkanie opłatkowe w Więcborku

     Spotkanie opłatkowe zorganizowane dla członków Oddziału PZERiI w Więcborku odbyło się 17 grudnia w sali restauracji „Pomorzanka”. Razem lepiej, łatwiej i raźniej – to hasło jest z nami już od kilku lat i szczególnie brzmi w czasie oczekiwań na Boże Narodzenie.
     W świątecznej atmosferze, wspólnie, z wzajemnie kierowanymi do siebie życzeniami i wigilijną kolacją myśleliśmy o końcówce roku i upływającym czasie. Byli z nami włodarze miasta Więcborka, księża oraz dyrekcja MGOPS w Więcborku. Na uwidocznienie naszych działań w roku 2019 Przewodnicząca Rady Miejskiej wręczyła nam jedyny w swoim rodzaju egzemplarz kalendarza na 2020 rok, na którym każdy kolejny miesiąc, to inne zadanie lub impreza mijającego roku.
     Mimo, że tegoroczne działania kończą się, ale mamy zapał do organizowania nowych form spędzania wolnego czasu, do nowych pomysłów i planów. Pokierujemy swoją aktywnością nie tylko dla siebie, ale i innych koleżanek i kolegów ze stowarzyszenia.Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: MGOPS w Więcborku


XXIV Wieczór Seniora

Wielkie święto społeczności senioralnej z miasta i gminy Więcbork oraz gminy Sośno odbyło się 5 października 2019r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku pod Honorowym Patronatem Burmistrza Więcborka Waldemara Kuszewskiego.
            Pogoda sprzyjała przyjściu na to integracyjne spotkanie emerytom i osobom z niepełno sprawnościami organizowanym przez Oddział Rejonowy PZERiI . W obecności lokalnych  władz samorządowych, powiatowych, przedstawicieli więcborskich instytucji oraz  Zarządu Okręgowego PZERiI z Bydgoszczy: sekretarza Zbigniewa Kani i pani skarbnik Cyryli Wypijewskiej,  przewodnicząca ZOR PZERiI w Więcborku Zofia Najdowska rozpoczęła uroczystość od wprowadzenia  Związkowego Sztandaru. Sala gimnastyczna była wypełniona po brzegi. Zostały wyróżnione placówki, które wspierają, pomagają i sponsorują wieczory seniora od 20 lat. Dużą Złotą Honorową Odznakę  z aktem nadania od ZG PZERiI w Warszawie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1, Dyplom Uznania od ZG PZERiI firma RONET i Zakłady Gospodarki Komunalnej z Więcborka. Wyróżniono aktywnych seniorów: Romana Trzósłę odznaczeniem "Senior na Medal", Felicję Synak i Marię Łoś dyplomem i pamiątkami. Tytułem Seniora Roku 2019 i statuetką "sowy" poszczycił się Wiesław Grzeszczak. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Anna Łańska i Burmistrz Waldemar Kuszewski na ręce ZOR PZERiI przekazali bon o wartości 500zł na działalność Oddziału. Dla organizatorów wieczoru była to duża niespodzianka. Serdeczne słowa podziękowania seniorzy  skierowali do Firmy Kucharskiej PASIEKA za 20.letnią  obsługę spotkań emerytów, która i w tym roku częstowała podwieczorkiem, ciepłą kolacją  wszystkich uczestników.
           Burmistrz Więcborka udekorował cztery pary Złotych Jubilatów Medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie i dodał dużo słodkości ufundowanym tortem - starczyło dla wszystkich obecnych. Ten wieczór był także "pokoleniowym", gdyż na program artystyczny złożyły się występy drugoklasistów z zaprzyjaźnionej Szkoły, pokaz tancerzy  Studia Tańca Natural oraz zespół wokalny z MGOK. Całą obsługą biesiadników zajął się Młodzieżowy  Klub Wolontariuszy AMICUS  i pracownicy MGOPS z Więcborka.
Każdy mógł zrobić sobie żartobliwe zdjęcie w przygotowanym przez MGOPS  atelier z rekwizytami z czasów PRL. Rekwizyty zostały wypożyczone z Pomorskiego Okręgowego Muzeum PRL w Sępólnie Kraj.  Chętnych było wielu, a śmiechu i radości przy tym wystarczy na cały rok! Można było obejrzeć również ręcznie wykonane przez członków Klubu "Senior +" prace artystyczne. Na koniec do tańca na żywo  zagrał zespół muzyczny seniorów.
Wieczór pełen emocji, odczuć, różnych przemyśleń minął szybko, a organizatorów utwierdził, że osoby starsze lubią takie  formy spędzania wolnego czasu. Przebieg wieczoru świetnie pokazują zamieszczone niżej zdjęcia.POZOSTAŁE ZDJĘCIA


Tekst i zdjęcia : Zofia i Leon Najdowscy

            Niby niewielkie miasto nad Wisłą, a jakże piękne i ciekawe! Grupa seniorów - turystów (48 osób) 12 czerwca zwiedzała  Chełmno. Od ubiegłego roku realizujemy  edukacyjny program poznawania zakątków Polski. Mimo lejącego się z nieba żaru, wszyscy daliśmy radę. Narzekania na upał rekompensowaliśmy sobie wodą, kapeluszami, parasolami, odpoczynkami...i pogodą ducha. Po mieście oprowadzał nas świetny przewodnik, który dowcipem wzbogacał przekazywane dzieje. Ozdobą miasta jest renesansowy ratusz, gdzie znajduje się Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Zwiedziliśmy Zespół Klasztorny, w nim skarbiec z drogocennymi naczyniami liturgicznymi, monstrancjami, kielichami, ornatami. Osada na wzgórzu - jak tłumaczy historia- posiada 7 kościołów, wśród których na uwagę zasługuje fara - kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny a w nim relikwie św. Walentego za kuloodporną szybą. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Świecia, gdzie zwiedziliśmy odbudowaną część Zamku Krzyżackiego z 34,5m wieżą. 156 schodów na taras widokowy pokonała druga z naszych, najstarszych na wycieczce  emerytek (85 lat!), czego dowodem jest pamiątkowe zdjęcie. Bogate w zabytki, z wieloma atrakcjami miasta pomogły rzucić nowe światło na historię woj. kujawsko-pomorskiego. Należy "swoje poznać", by "cudze chwalić".

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

Tekst i zdjęcia: Zofia i Leon Najdowscy

Piękna nasza Polska cała

" Kontynuując rozpoczęte w ubiegłym roku wycieczki edukacyjno - turystyczne po Polsce,  seniorzy z Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku  17 i 18 maja udali się do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej. Przejazd przez trzy województwa (kuj. pom., wielkopolskie i dolnośląskie) pozwolił zobaczyć i odczuć, że urokliwych, ciekawych, rozbudowanych, nowoczesnych i atrakcyjnych  miejsc, jest w naszej ojczyźnie wiele. Pogoda sprzyjała, nastroje również mimo napotykanych kolizji drogowych. Turystyczną wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania  Starówki i Ostrowa Tumskiego przy okazji odświeżając  historię tej części Wrocławia. Pobyt na tarasie Sky Tower - najwyższego  punktu  widokowego w Polsce (212m i 51 pięter), budowli całkowicie oszklonej, przyprawił niektórych o zawrót głowy. Nie wszyscy z nas zdobyli się na odwagę, by dać upust swoim lękom.  Drugiego dnia byliśmy w  Muzeum Papiernictwa w Dusznikach,
Kaplicy Czaszek w Czermnej. Spacer po Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju i odwiedziny w pijalni umożliwił poznać smak leczniczej wody "Śniadecki". Łatwa płynność zmiany granicy państwa w kurorcie, pozwoliła nam przejechać na stronę czeską i  pobyć krótki czas u sąsiadów. Jednak głównym celem naszej wycieczki była Panorama Racławicka, której zwiedzanie musieliśmy zostawić na koniec podróży, ze względu na wspomniane utrudnienia po drodze. To niepowtarzalne, panoramowe malowidło zachowane jako nieliczne z XIXw.  powinien zobaczyć każdy Polak. My byliśmy garstką z 8 milionów, którzy zobaczyli obraz  mający 15m wysokości i 120m długości w obwodzie. Do domu wracaliśmy o  zachodzie słońca, ale z bagażem odświeżonej historii Polski. "
Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Izabela Szmaglińska i Karol Malczewski

 Spotkanie – wernisaż „Moje hobby, moja pasja”

        19 lutego  w sali nowego Centrum Aktywności Seniora w Więcborku przygotowaliśmy spotkanie hobbystów, członków Oddziału Rejonowego PZERiI.
W czasie czynienia planów naszej działalności na rok 2019 wpadliśmy na pomysł, aby w prosty i skromny sposób pokazać, czym może zajmować się emeryt w swoim wolnym czasie, którego ma niby więcej, bo zawodowo jest bierny. Jakie hobby, czym relaksuje się i z czego może czerpać przyjemność dla siebie i innych?  Na naszym wernisażu przeważało hobby artystyczne: hafciarstwo, dziewiarstwo, koronkarstwo, malarstwo, wokalno-muzyczne, karykatura i jedno techniczne.  Każdy z wystawców podzielił się swoją historią powstawania zainteresowań, co lub kto było zachętą do  pasji. Wypowiedziom towarzyszyły anegdoty i pokazy. Był czas na oglądanie eksponowanego rękodzieła, skorzystanie z kącika herbaciano-kawowego z domowym ciastem, rozmowy, wszystko z wyciszonym  podkładem muzycznym na żywo.
Uważamy, że pomysł takiego spotkania był „strzałem w dziesiątkę”.  Zainteresowanych taką formą spędzenia wolnego czasu było wielu seniorów. Gościliśmy również burmistrza Waldemara Kuszewskiego, przewodniczącą Rady Miejskiej Annę Łańską, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Beatę Kopta, dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Ludmiłę Geruzel, wicedyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Izabelę Szmaglińską. Czuliśmy się zauważeni przez włodarzy miasta.
Swoje hobby i pasje zgodzili się pokazać: Aleksandra Banach, Krystyna Budnik, Zofia Horynkiewicz, Halina Hoszowska, Helena Kądziela, Anna Maison, Jerzy Nowakowski, Anna Pawlikowska, Tadeusz Poseld, Jerzy Węsek oraz Zofia i Leon Najdowscy. 
Z całe imprezy wykonano mnóstwo zdjęć, jednak możemy pokazać tylko kilkanaście.

ZDJĘCIA DO POBRANIA

Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Paweł Węgrzyn

             W osiemnasty dzień grudnia 2018r. liczna grupa emerytów, rencistów i osób z niepełnosprawnością spotkało się w restauracji "Pomorzanka " w Więcborku na przedświątecznej kolacji, by razem przeżyć oczekiwanie na Boże Narodzenie. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca ZOR PZERiI Zofia Najdowska; obecni byli: burmistrz - pan Waldemar Kuszewski, przewodnicząca Rady Miejskiej pani Anna Łańska, dyrektorzy MGOPS w Więcborku pp. Tomasz Siekierka i Izabela Szmaglińska, księża: proboszcz Adam Andrzejczak i prałat Franciszek Gabor oraz Honorowy Przewodniczący ZOR pan Kazimierz Buława. Wiele pięknych i serdecznych życzeń zebrani usłyszeli od przybyłych gości. Ciepłe słowa skierowane do braci seniorskiej mają zawsze podwójnie ważne znaczenie, gdyż każdy zdaje sobie sprawę z upływającego czasu. Po wysłuchaniu ewangelii św. Łukasza i poświęceniu opłatków rozpoczął się czas składania wzajemnych, przychylnych pragnień i życzeń. Kolacja wigilijna z tradycyjnymi potrawami była przygotowana i częściowo sponsorowana przez: właścicieli restauracji, PFRON i samych członków. Kolędy śpiewaliśmy przy oprawie muzycznej małżeństwa Najdowskich. Przejmującym momentem było wspomnienie koleżanek i kolegów, którzy w tym roku odeszli (pięć osób) przy symbolice palących się pięciu świec, iskierek z zimnych ogni i pieśni "Ty tylko mnie poprowadź". Miłą niespodzianką były mini upominki rozdawane przez dziecięcych Mikołajów, a przygotowane przez kol. kol. Krysię Budnik i Dankę Kaplar. Było miło, nastrojowo, świątecznie i bardzo rodzinnie.


Tekst:  Zofia Najdowska

Zdjęcia: Ryszard Mrozik

 

 XXIII WIECZÓR SENIORA W WIĘCBORKU

 

                Piękna, słoneczna pogoda w sobotnie popołudnie 6 października zachęciła wielu seniorów do wyjścia na spacer, by odwiedzić szkołę przy Alei 600-lecia. Spotkało się tutaj około 220 emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych z dwu gmin: Więcborka i Sośna oraz cztery pary Złotych Jubilatów. Uroczyście udekorowana sala, przygotowane odświętnie stoły zapraszały przychodzących na XXIII Wieczór Seniora. W tym roku to integracyjna spotkanie przypadło w „roku niepodległości”, dlatego wiele symboli narodowych można było zauważyć w przebiegu uroczystości, nad którą Honorowy Patronat objął burmistrz Waldemar Kuszewski powitany na początku przez prowadzącą Zofię Najdowską. Po mini recitalu  orkiestry dętej wprowadzono sztandar związkowy Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku i powitano przybyłych  gości: wicestarostę Powiatu Sępoleńskiego Andrzeja Maracha, wiceburmistrza Więcborka Jacka Masztakowskiego, przewodniczącą Rady Miejskiej Grażynę Sowińską- Witczak, wójta gminy Sośno Leszka Stroińskiego, sekretarz ZOO PZERiI w Bydgoszczy Ewę Zbelicką i członka prezydium tegoż zarządu Ryszarda Mrozika, dyrekcję MGOPS w Więcborku Tomasza Siekierkę i Izabelę Szmaglińską, panie dyrektorki Szkół Podstawowych w Pęperzynie Krystynę Tusznio i Nr 1 w Więcborku Ilonę Sobecką-Gruszczyńską, przedstawicieli MGOK, dyrektora ZGM Adama Kubiaka, kierowniczkę USC Izabelę Sobiech, przewodniczącego Rady Nadzorczej BS w Więcborku Romana Starzeckiego, ks. Proboszcza Adama Andrzejczaka, radne Beatę Kopta i Beatę Lida i przedstawicielkę DPS w Suchorączku Katarzynę Grochowską z domownikami. Prowadząca w krótkim zarysie przedstawiła działania oddziału od października 2017r. do obecnego czasu, w których uczestniczyło 833 członków i sympatyków stowarzyszenia. Potem nastąpił czas na wyróżnienia aktywnych emerytów i nie tylko. Zarząd Główny PZERiI w Warszawie nadał tytuł Honorowego Przewodniczącego oddziału emerytów w Więcborku byłemu już „prezesowi”
Kazimierzowi Buławie; Duża Złota Odznaka Honorowa z aktem nadania przyznana została MGOK w Więcborku; Dyplomy Uznania również od ZG PZERiI w Warszawie za zasługi na rzecz emerytów otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 1w Więcborku oraz członek naszego oddziału Edmund Borzych. ZOR PZERiI w Więcborku Halinie Hoszowskiej przekazał odznaczenie Senior na Medal, a dyplomy: Cecylii Klejsa (nieobecna), Henrykowi Janowskiemu i JanowiSzeflerowi. Wyróżniliśmy także nie naszych członków, ale osoby, którym wiele zawdzięczamy, to Jan Budnik –pracownik MGOPS w Więcborku, z naszego biura uczynił „gabinet seniorów”. Józef Walczak –miejscowy artysta, który od kilku lat rzeźbi statuetkę Sowy dla Seniora Roku. Ten zaszczytny tytuł w tym roku otrzymała Henryka Jastrzębska, energiczna koleżanka, wesoła, pełna wigoru, potrafiąca rozśmieszyć największego smutasa, dobra gospodyni, niezawodna w komicznych scenkach na naszych spotkaniach, chętna do działań. Mieszka w Dorotowie. W następnym punkcie uroczystości przyjęliśmy nowych członków: Wandę Piątkowską, Helenę Siudę i Henryka Szefera.
          Z różą w ręku Zofia Najdowska zwróciła się do czterech par  Złotych Jubilatów, kierując do nich słowa pełne szacunku, porównując ich długoletnie życie do kwiatu, którego kolce stanowiły różne przeszkody i kłopoty na wspólnej drodze. Odznaczenia  Medalem  Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie dokonał burmistrz Waldemar Kuszewski i kierownik USC Izabela Sobiech. Przy muzyce orkiestry dętej sala zaśpiewała Jubilatom gromkie „sto lat”. Bardzo dużo ciepła, radości i wzruszeń dostarczyły występy uczniów ze Szkół Podstawowych w Pęperzynie i Nr 1 w Więcborku. Głośne oklaski z okrzykami „brawo” utwierdziły wspaniałych, młodych artystów, że  tańce, wierszyki i piosenki podobały się publiczności. Pokazy i popisy urozmaicone strojami w barwach biało-czerwonych podkreśliły doniosłość i znaczenie integracyjnej uroczystości.  Dla każdego uczestnika był podwieczorek z tortem ufundowanym przez burmistrza oraz kolacja od organizatorów. Przyjemna niespodzianka to kącik z fotobudką, gdzie można było przenieść się w XX-lecie międzywojenne i w meloniku, kapelusiku, z wachlarzem, nawet z cygarem zrobić sobie zdjęcie. Fotografowanie, filmowanie imprezy było dziełem pracowników MGOPS i wolontariuszy:  z Turcji i Portugalii. Kiedy emocje związane z częścią oficjalną, artystyczną, konsumpcją już opadły, nadszedł moment tańców, do których zaprosiła wszystkich niezastąpiona Joasia Nowakowska. Swoim żywiołowym śpiewem i ruchem scenicznym motywowała do wspólnej zabawy. Około godziny 20.15, XXIII Wieczór Seniora był już traktowany jako „przeszły” czas kolejnego, lubianego spotkania ludzi w wieku emerytalnym.

Album ze zdjęciami


Tekst i zdjęcia Z.L. Najdowscy

           " Promienne i beztroskie lato w tym roku dostarczyło emerytom z Oddziału PZERiI w Więcborku wielkiego bagażu wspomnień i przeżyć, a tym samym przygotowało do przyjęcia jesieni. Realizację planów i spotkań okolicznościowych rozpoczęliśmy na początku czerwca. Łącznie uczestniczyły w nich 332 osoby, a 107 osób wzięło udział  w spotkaniu  pn. "Żegnamy lato" w gospodarstwie turystycznym "U Ewy" w Chlebnie pod Łobżenicą. Lubimy tutaj przyjeżdżać ze względu na usytuowanie samego miejsca, przestrzeń no i bardzo smaczną, urozmaiconą, swojską "kuchnię". Jest miejsce na spacery, odpoczynek w przydomowym, letnim zaciszu, podziwianiu zachowań w mini zoo lam i alpak. Imprezę rozpoczęliśmy uroczystym przyjęciem dziewięciu nowych członków, Potem naprzemiennie: posiłek, zabawy towarzyskie, śpiewy, tańce przy dźwiękach biesiadnych utworów w wykonaniu zespołu "Relax". Pewnie, że nie wszyscy mogli tańczyć, ale nawet wspólne rytmiczne kołysanie i śpiewy były formą rekreacji, które rozweselają i dają odczuć wspólnotę z innymi. Jesień za progiem, od naszego stanu zdrowia zależeć będzie, czy powiemy, że jest "złota czy szara i słotna ". Nasze emblematy symbolizujące lato były bardzo kolorowe, ale jesień zacznie malować świat swoimi barwami. "

 

Tekst i zdjęcia: Z.L. Najdowscy

Spotkanie integracyjne

 

         27 sierpnia członkowie Oddziału PZERiI w Więcborku spotkali się w gościnnym Ośrodku Wczasowym "Panorama" z seniorami ze Stowarzyszenia  "Pogodni i aktywni" z Zabrza. Liczna grupa emerytów ze Śląska i Krajny stworzyła integracyjne spotkanie, które zadziwiło samych siebie. Podczas grillowego wieczoru odbywały się rozmowy: o promocji miast, swoich planach i działalności w pracy społecznej, wymieniliśmy się pamiątkowymi gadżetami. Był czas i na zabawne konkursy, dowcipy, śpiewy oraz tańce przy oprawie zespołu "Relax". Wszystkich uczestników łączył przyjazny, radosny nastrój i mimo " jesiennego" wieku -  życiowy optymizm.
Grupa z Zabrza przyjechała na tygodniowy wypoczynek do Więcborka i  opowiadań o urokach naszego miasteczka nie było końca, a których wysłuchał również obecny Burmistrz Więcborka.
Miło było się spotkać w tak licznym seniorskim 


Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Leon Najdowski

Wycieczka do Gniezna

         To już kolejne wydarzenie w Oddziale Rejonowym PZERiI w Więcborku w miesiącu czerwcu poświęcone uczczeniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wycieczka do Gniezna - "matecznika"  Rzeczpospolitej, gdzie znajduje się wiele miejsc i bezcennych zabytków związanych z początkami naszej Ojczyzny. 55-cioosobowa grupa seniorów przeżyła tutaj w kilka godzin 1000-letnie dzieje Polski. Za sprawą doskonałego przewodnika wędrowaliśmy po Gnieźnie i okolicach w celu poznawania  pamiątek historii. Rozpoczęliśmy od Wzgórza Lecha, Muzeum Archidiecezjalnego, Katedry, słynnych Drzwi Gnieźnieńskich i konfesji św. Wojciecha oraz podziemi. Potem zwiedzaliśmy Muzeum Początków Państwa Polskiego. Po obiedzie skierowaliśmy się do Dziekanowic - wsi wielkopolskiej, jakiej już dawno nie ma. Na wyspę Ostrów Lednicki popłynęliśmy promem. To obok Gniezna jest  jeden z najważniejszych ośrodków państwowych pierwszych Piastów. Na Polach  Lednickich zwiedzaliśmy Ośrodek Rekolekcyjny o. Jana Góry (dom spotkań, Ryba - brama III Tysiąclecia, muzeum i pomnik Jana Pawła II). Zmęczenia uczestnikom dodawała upalna pogoda, ale nikt nie narzekał, wszyscy zdyscyplinowani przyswajali  wiedzę (może po części zapomnianą?). W drodze powrotnej nasz wesoły autobus odżył przez temperament seniorów lubiących opowiadać dowcipy.Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Paweł Węgrzyn

       Poniedziałek - 11 czerwca 2018r. był ważnym dniem dla Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku. W Sali Lustrzanej MGOK odbyła się wieczornica pn." Małe historie wielkiej Niepodległej". Pomysł na zorganizowanie niezwykłego spotkania zrodził się z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Jako starsza grupa społeczna odczuwaliśmy potrzebę urządzenia wieczoruwspomnień - mówiła prowadząca, przewodnicząca ZOR PZERiI Zofia Najdowska. Chcieliśmy pokazać, jaką drogą do wspólnego dobra - niepodległości, szli nasi rodzice, znajomi, coprzeżywali i co pamiętają ich najbliżsi oraz świadkowie z wojennych lat. Do przedstawienia krętych "ścieżek" historii wykorzystano narrację, filmik, wystawkę oraz muzykę twórców polskich. Z zaproszenia skorzystała młodzież z miejscowych szkół, kombatanci, obecni i byli członkowie związku. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali opowieści o różnych wojennych losach oraz obejrzeli filmik przedstawiający dzieje starań o Sztandar Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku. Wykorzystano materiały z kronik oddziału i starych protokółów. Na skromną wystawę złożyły się pamiątki po rodzicach: dokumenty, zdjęcia, odznaczenia. Burmistrz Waldemar Kuszewski skierował słowa podziękowania do organizatorów: Oddziału PZERiI, Koła Związku Kombatantów i MGOK w Więcborku. Po zakończeniu wieczornicy można było podyskutować przy małej czarnej w kąciku kawowym.
Tekst i zdjęcia: Zofia i Leon Najdowscy

MAJÓWKA 2018

        "Gościnność, piękne boisko sportowe i świetlica wiejska w pobliskim Suchorączku była naszym zapleczem przy organizowaniu majówki, połączonej z edukacją, odprężeniem i relaksem w pełnym tego słowa znaczeniu. Chętnych uczestników majówki było sporo, bo 68 osób. Rozpoczęliśmy spotkanie z deszczem, ale przestronna, zadbana świetlica wiejska pozwoliła na schronienie się przed zmoknięciem. Wtedy był czas na podwieczorek, pierwsze tańce przy muzyce własnego DJ-a oraz złożenie życzeń byłym solenizantkom Zofiom. Ale majówka to powietrze i słońce, które niedługo zaświeciło, a my przeszliśmy na boisko sportowe, gdzie druhowie  OSP z Suchorączka
 i Więcborka dali pokaz swoich możliwości przy ratowaniu mienia, zdrowia i życia przy akcjach pożarniczych. Niedługo po  pokazie ochrony przeciwpożarowej przyjechała powózka zaprzężona w dwa konie jasnosiwej maści i zachęcała do przejażdżek po najbliższym  terenie. Z tej niecodziennej propozycji skorzystało wiele osób. W międzyczasie panowie rozpalili ognisko i  zaczęło się wspólne grillowanie, a kiełbaski można było spożyć pod zadaszonymi altankami. Pogoda cały czas dopisywała. Z wielką sympatią przyjęliśmy grupę dziewczynek, które obdarowały seniorki kwiatami. Kiedy skończyły się atrakcje na boisku ponownie przeszliśmy do świetlicy na grochówkę, żartobliwą zabawę celowania woreczkami w arbuza i wesołe tańce.
Wielkie podziękowania przekazywaliśmy zaraz na miejscu druhom - strażakom oraz sołtysowi Suchorączka panu Piotrowi Koselczukowi za umożliwienie zorganizowania "innej" niż zawsze majówki."

WIĘCEJ ZDJĘĆ


Tekst i zdjęcia: Zofia i Leon Najdowscy

             Sala "Pomorzanki" 21 lutego 2018 ledwie pomieściła członków Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku. Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla Oddziału i Zarządu wybranego 21 lutego 2013r.  Na tym ważnym dla wszystkich zrzeszonych seniorów zebraniu obecny był Burmistrz Waldemar Kuszewski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Tomasz Siekierka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Sowińska-Witczak oraz Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki, który został wybrany jako prowadzący zebranie. Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie z 5-letniej działalności i w wyniku jawnych wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku w następującym składzie: przewodnicząca : Zofia Najdowska (dotychczasowa, z 15-letnim stażem sekretarz); wiceprzewodnicząca: Danuta Kaplar ( z 5-letnim stażem zastępca); skarbnik: Anna Pawlikowska (dotychczasowa, z 15-letnim stażem); sekretarz: Danuta Wenderska; członkowie: Anna Sobecka, Edmund Borzych, Jan Szylka. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Irenę Świerczyńską, Wandę Porazińską, Irenę Metzmacher. Spotkanie przebiegło sprawnie i z miłym akcentem pożegnalnym dla ustępującego zarządu oraz powitalnym -  dla nowej grupy, dla których nieobca jest praca na rzecz osób starszych. Długoletniemu, byłemu przewodniczącemu Kazimierzowi  Buławie odśpiewano "sto lat".tekst: Zofia Najdowska
zdjęcia: Paweł Węgrzyn


TŁUSTY CZWARTEK

 

          To już po raz piętnasty w "tłusty czwartek" (2018r.) spotkaliśmy się w "Pomorzance", by tradycyjnego pączka skonsumować w szerszym gronie (61 osób) pod hasłem - razem lepiej i radośniej. Humorystycznych momentów nie brakowało. Rozpoczęliśmy wiwatem z 15-tu balonów, których salwę spowodowali sami uczestnicy. Nie dało się ukryć, było głośno! Potem chętni z przyjemnością pokazali "taniec pingwina". Trzeba było uwijać się zgodnie z poleceniem prowadzącego, w sposób poprawny ale i wesoły. Panie udowodniły, że jabłko można obierać  lewą ręką, a wszyscy wtórowali refren: "ojra, tarira ojra, tarira ojra, tarira raz, dwa trzy" do nowej piosenki opowiadającej o działaniach członków zarządu, który 21 lutego (wybory!) przekażą "władzę" swoimi następcom. Treść zwrotek wywoływała jednogłośny śmiech. Ci, którzy nie mogli tańczyć, bo zdrowie nie pozwala, a chcieli być razem z nami zostali wyróżnieni dużym, czerwonym lizakiem od Walentego. Patron zakochanych przyniósł wszystkim misternie zapakowane upominki. Grał, śpiewał i zabawiał zespół seniorów "Relax". Wielkie podziękowania skierowaliśmy do współwłaścicieli restauracji "Pomorzanka" za pyszne jedzonko i zawsze otwarte serca dla więcborskich seniorów.


Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Paweł Węgrzyn

        Staropolskim obyczajem - 18 grudnia 2017 - spotkała się brać członkowska Oddziału Emerytów w Więcborku, aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i usiąść wspólnie przy wigilijnym stole. Gościliśmy w restauracji "Pomorzanka", gdzie po Mszy św. w kościele zebrało się 86 osób. Byli z nami również: burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Witczak, dyrekcja MGOPS Tomasz Siekierka i Izabela Szmaglińska, Księża: prałat Franciszek Gabor (nasz członek), proboszcz Adam Andrzejczak oraz Paweł Węgrzyn i Karol Malczewski - młodzi przyjaciele, którym wiele zawdzięczamy i których wyróżniliśmy, wręczając drobne upominki, podkreślając przy tym ich niezastąpioną i bezinteresowną pomoc dla naszego Oddziału. Wzajemnym, serdecznym życzeniom podczas łamania się opłatkiem nie było końca, każdy z każdym miał sobie coś do powiedzenia. Wspominaliśmy tych, którzy odeszli w 2017r. Kolędy wybrzmiewały przy muzyce Leona Najdowskiego, a śpiewną sentencję wieczoru "Nic nie dane jest na zawsze" wykonała Zofia Najdowska. Po kolacji wigilijnej wielką niespodziankę sprawiły nam "aniołki i elfy", przybyły z wielkimi koszami, aby obdarować seniorów i gości podarkami takimi "od serca". Jeszcze jedną świąteczną, pluszową pamiątkę przekazała dla każdego przewodnicząca RM pani Witczak. Te wszystkie wyżej przedstawione momenty spotkania wytworzyły ciepłą, rodzinną, serdeczną atmosferę i poczucie, że nie jesteśmy sami, że razem tzn. lepiej i łatwiej.07.10.2017
Tekst: Ewa Zbelicka
Zdjęcia: Ryszard Mrozik 

  „Jesteśmy w najlepszym okresie życia

aby przystanąć i otworzyć się na piękno świata,

cudowną naturę w całym swym bogactwie i na drugiego człowieka.

Nie musimy się spieszyć. Nareszcie mamy czas na to

aby każdą minutę życia przeżywać pełniej i piękniej”

(autor nieznany)

 

Te słowa nieznanego autora, sekretarz Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy, skierowała do wszystkich zgromadzonych seniorów na obchodach 45-lecia istnienia i prężnej działalności Oddziału Rejonowego w Więcborku połączonych z cyklicznym już, XXII Wieczorem Seniora oraz obchodami Światowego Dnia Inwalidy pod hasłem „Polska krajem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”, nad którymi to imprezami honorowy patronat objął Burmistrza Więcborka Waldemar Kuszewski.
Na spotkanie, które miało miejsce 7 października 2017 Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku, wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Szkołą Podstawową im. Polskich Noblistów w Więcborku zaprosił wszystkich chętnych seniorów i osoby niepełnosprawne z terenu miasta i gminy Więcbork oraz gminy Sośno.
Nad przebiegiem imprezy czuwała sekretarz oddziału Zofia Najdowska. Na początek przedstawiła krótki rys historyczny stowarzyszenia emerytów w Więcborku czerpiąc informacje m.in. z zapisów przepastnych kronik, które można było przeglądać w holu budynku. Poza tym każdy otrzymał wydawnictwo zawierające kompedium wiedzy opowiedziane głównie fotografiami, a zatytułowane „Zatrzymane chwile”.
Doniosłym akcentem było wprowadzenie własnego sztandaru. Bogaty scenariusz przewidywał  powitanie m.in. przedstawicieli władz miasta, starostwa, instytucji samorządowych, władz gminy Sośno, PZERiI, sponsorów, mediów, orkiestrę dętą, artystów małych i dużych, wolontariuszy, którzy wykonali kawał dobrej roboty,  no i przede wszystkim adresatów wieczoru – kochanych seniorów. Był też czas podziękowań osobom  i instytucjom wspierającym merytorycznie, finansowo i organizacyjnie działania oddziału rejonowego. Między innymi Zarząd Główny PZERiI wyróżnił z Więcborka Bank Spółdzielczy Dużą Złotą Odznaką Honorową za kilkunastoletnią pomoc finansową, a Miejsko – Gminny Ośrodek  Kultury otrzymał Dyplom Uznania.
Sympatycznymi momentami było uroczyste przyjęcie nowych członków i przyznanie wewnętrznych medali „Seniorzy na medal” długoletnim członkom za ich bezinteresowną aktywność w pracach oddziału. Wzruszenia nie kryły członkinie związku w osobach Pani Basi Przybyłowskiej i  Heleny Olszewskiej wyróżnione specjalnymi dyplomami, które mimo życiowych i zdrowotnych komplikacji czerpią siły z uczestniczenia w spotkaniach i nie czują się samotne. Najważniejsze wyróżnienie wewnętrzne czyli statuetka „SOWY” symbolizująca życiowe doświadczenia i mądrości seniorów trafiła do MGOPS w Więcborku.
Odnotować należy jeszcze uhonorowanie par małżeńskich obchodzących Złote Gody medalami przyznanymi przez Prezydenta RP.
Po części oficjalnej nadszedł czas na konsumpcję i wspaniałą zabawę. Był m.in. 5.cio piętrowy tort ufundowany przez Burmistrza i inne smakołyki wraz z ciepłym posiłkiem. Można było wziąć udział w bezpłatnej sesji zdjęciowej, obejrzeć program artystyczny przygotowany przez dzieci ze szkoły w Zakrzewku oraz MGOPS i MGOK w Więcborku.
Zwieńczeniem tego świątecznego dnia była zabawa taneczna przy muzyce i śpiewie zespołu RELAX, który tworzą pasjonaci muzykowania będący członkami związku.

 Szersza fotorelacja na stronie Oddziału Rejonowego Więcbork  www.pzeri.com.pl oraz

http://e-krajna.pl/pl/15_fotorelacje/94_kultura/1840_xxii_wieczor_seniora_w_wiecborku.html

 

 

ALBUM ZE ZDJĘCIAMI

Filmik z 45 lecia Oddziału Rejonowego 

Stefania Gliszczyńska

PIKNIK  INTEGRACYJNY PZERiI W TUCHOLI

Imprezę prowadziła p. Jolanta Bągorska, która zadbała o dobre samopoczucie zebranych  - opowiadane przez nią dowcipy i prowadzone konkursy skutecznie rozbawiały towarzystwo. Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań przewodniczącej związku Felicji Antosiak i omówieniu spraw organizacyjnych do końca 2017r. Głos zabrał przew. PZERi I  Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy p. Zdzisław Tylicki . Po części oficjalnej seniorzy wysłuchali występów artystycznych. Dużą popularnością cieszyło się mierzenie ciśnienia przez pielęgniarki z opieki "Troska ".Dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w Tucholi zorganizowaliśmy kolejny raz piknik oraz jesteśmy wdzięczni naszym niezawodnym sponsorom.       

 

  

FOTORELACJA

 

    40 – lecie Kół PZERiI Mąkowarsko i Wtelno

W dniu 24.05.2017r w Domu Kultury w Mąkowarsku odbyła się podwójna uroczystość40 – lecie kół w Mąkowarsku i Wtelnie działających przy PZERiI w  Koronowie oraz obchodzony  corocznie  Światowy  Dzień  Inwalidy. W spotkaniu  uczestniczyło  80 osób. Wśród zaproszonych gości byli,  Pan Burmistrz Koronowa   Stanisław  Gliszczyński i sekretarz Gminy Barbara Sosnowska. Pan Burmistrz  S. Gliszczyński z tej okazji złożył życzenia na ręce  Przewodniczącej Pani Mirosławy Bartoszewicz oraz  Jadwidze Zywert.  Przewodniczący PZERiI z  Bydgoszczy Pan Zdzisław Tylicki  wręczył zasłużonym dyplomy i złote odznaki. Wśród wyróżnionych  byli Helena Brzykcy, M. Bartoszewicz, Jadwiga Kowalewska,  Renata  Jeżowska, Urszula Weinert, Helena Siekierka oraz Helena Górska. Pani Renata Jeżakowska przedstawiła historię Koła, jako będącą jego członkiem od samego założenia. Uroczystość zakończyła się wspaniałą zabawą, na której  przygrywał  pan  Borkowski. Bardzo  dziękujemy Pani M. Bartoszewicz za zorganizowanie  uroczystości. 


POZOSTAŁE ZDJĘCIA

 

 


    Tekst i foto: Tadeusz Kreczman

      W sobotę 5 listopada 2022 r. w sali OSP w Czarżu, odbył się bal z okazji " Dnia Seniora". W imprezie wzięło udział ponad 90 osób, przybyli nasi seniorzy oraz sympatycy i przyjaciele Koła PZERiI w Czarżu, a także zaproszeni goście. Wśród przybyłych był Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska p. Radosław Ciechacki, który w swoim imieniu oraz całej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim seniorom. Przed uroczystym obiadem, głos zabrali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Fordonie. Stróże prawa, przypomnieli wszystkim o tym jak nie dawać się oszukiwać na różne popularne wśród oszustów metody. Między innymi na tak zwanego "wnuczka", "urzędnika" czy właśnie na "policjanta". Po przepysznym poczęstunku, przygotowanym przez panie Irenkę i Danusię, całe zgromadzone towarzystwo ruszyło w tany. Do tańca przygrywał zespół "DANMAR" czyli panie Danka i Marzena. Wspaniała zabawa trwała do godziny 24. 
Zakończenie sezonu wycieczkowego

Dnia 24 września Koło PZERiI w Czarżu zakończyło sezon wycieczkowy w 2022 roku. Zakończenie zrobiliśmy z przysłowiowym przytupem. A mianowicie udaliśmy się do trzech bardzo ciekawych miejsc w trzech różnych miejscowościach. W każdym miejscu korzystaliśmy z usług przewodników, bo tylko osoby z prawdziwą wiedzą o danym miejscu potrafią ozdobić zwyczajne oglądanie. Grupie która wybrała się z nami na wycieczkę zaproponowaliśmy na początek ruiny zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim. Następnie pojechaliśmy do miejscowości Rywałd, tam zwiedziliśmy Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. To w tym klasztorze był więziony przez władze komunistyczne Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński ( pierwszy okres przetrzymywania ). Następnie zrobiliśmy niespodziankę Annie Wazównie i odwiedziliśmy ją na zamku w Golubiu - Dobrzyniu. Tam przywitani przez przewodnika ubranego w strój z epoki, wspólnie zwiedzaliśmy pomieszczenia zamkowe. Tego dnia pogoda i nasze humory dopisywały. Zadowoleni wróciliśmy do Czarża i czekamy na przyszłoroczny sezon wycieczkowy.
Tekst i foto: Tadeusz Kreczman

Zarząd Koła PZERiI w Czarżu.

Tekst: Tadeusz Kreczman
KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA W PZERiI ROZPOCZĘTA
Wybrano nowe władze w Czarżu

       Dnia 20 września 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła PZERiI w Czarżu. Zebranie odbyło w sali OSP Czarże, dzięki życzliwości naszych druhów strażaków. Zebranie poprowadził przewodniczący Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy p. Zdzisław Tylicki. Oprócz członków Koła PZERiI gościliśmy Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska p. Radosława Ciechackiego, przewodniczącą KGW Czarże p. Mariannę Bielińską oraz sołtys Czarża p. Mariolę Górecką. Podczas spotkania zostały omówione ostatnie lata działalności naszego Koła, również pod względem finansowym. Po części sprawozdawczej, po zgłoszeniu kandydatur do zarządu podczas jawnego głosowania wybrano nowy Zarząd Koła. W skład zarządu weszli Stefan Fliskowski-przewodniczący, Wanda Olchowik-sekretarz, Tadeusz Kreczman- skarbnik oraz Ewa Zboińska- członek zarządu. Wybrano z zarządu trójkę delegatów na zjazd, zostali nimi kol. Stefan, Ewa i Tadeusz.
                                                                                                         Tekst i foto: Tadeusz Kreczman

 

 

 

 
Żegnaj Lato 2022

      W sobotę 10 września Koło PZERiI w Czarżu zorganizowało biesiadę pt. "Żegnaj Lato". Plenerowa impreza miała miejsce w gościnnym gospodarstwie pań Piórkowskich. Dzięki tej uprzejmości, koło zaoszczędziło na wynajmie pomieszczenia do zorganizowania biesiady. Rąk do pracy w przygotowaniu spotkania nie brakowało. Członkowie naszego Koła to zgrany kolektyw i na każdy apel o pomoc jest duży odzew. W zabawie brało udział blisko 50 osób. W zabezpieczeniu poczęstunku dla gości pomogła nam piekarnia i sklep "Stan Mar" z Czarża, oraz współmałżonkowie naszych członków. O oprawę muzyczną dbał pan Jerzy nasz nowy członek Koła.  Podczas spotkania wręczyliśmy kwiaty, jubilatom którzy dokładnie w dniu imprezy mieli swoją rocznicę ślubu. Przy kubeczku szampana odśpiewaliśmy gorące " STO LAT". Radosna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Zadowolone z bardzo kulturalnego przebiegu imprezy, Panie gospodynie zaproponowały nam swoje gościnne progi na kolejne imprezy. Zadowoleni z tego faktu obiecaliśmy że skorzystamy z zaproszenia. 

tekst i foto Tadeusz Kreczman

 


Tadeusz Kreczman

           04 czerwca 2022 roku, to dzień w którym Koło PZERiI w Czarżu uczciło miniony Dzień Matki oraz zbliżający się Dzień Ojca. W przepiękną sobotę na sali OSP Czarże odbyło spotkanie przy muzyce, czyli zabawa taneczna. Uczestnikami zabawy byli członkowie Koła PZERiI oraz grono naszych przyjaciół, na których zawsze możemy liczyć. Wszystkich gości przywitała sekretarz koła pani Wanda Olchowik, która przy lampce szampana złożyła życzenia zebranym mamą i tatą. Przepięknie do tańca grała pani Danusia, a o doznania kulinarne zadbały panie Irenka i Danusia. Zabawa trwała do późnego wieczora, a rozbawieni goście z żalem opuszczali salę. Wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy i zapraszamy na wszystkie imprezy i wyjazdy.

   Stefan Flisikowski

Wypoczynek w Jarosławcu

       Nazywam się Stefan Flisikowski, jestem przewodniczącym Koła PZERiI w Czarżu. W dn. od 02.06. do 12.06. br. byłem opiekunem turnusu wypoczynkowego w HOLDAY HOME w Jarosławcu. Już w drodze do Jarosławca nawiązywałem z uczestnikami turnusu znajomości , poprzez wspólne śpiewy i grę na harmonijce ustnej. Atmosfera  była radosna i  przyjazna. Już w sobotę 04. 06.odbyła się pierwsza potańcówka w ogrodzie. W sumie były aż cztery. Raz po obiadokolacji odbył się mini koncert i wspólne śpiewy przy akompaniamencie gitary. W trakcie pobytu odbył się spacer po Jarosławcu z Panią Ewą od spraw KO. Grupa zainteresowanych zwiedziła Muzeum bursztynu w Jarosławcu. Odbyła się też wycieczka do Darłowa. Pogoda była wspaniała, słoneczna, było ciepło, niekiedy bardzo. Wiele z uczestników zażywało kąpieli słonecznych, a niektórzy nawet wodnych. W mniejszych grupach spacerowaliśmy po plaży i podziwialiśmy piękne zachody Słońca. Od samego początku do końca pobytu cieszyliśmy się, bawiliśmy się, braliśmy garściami z tego, co zostało nam zaoferowane przez Ośrodek, aurę oraz poprzez wspólne towarzystwo rozradowanych osób. Wszyscy, jak jeden uważają, że ten wspólnie spędzony czas, to wspaniały wypoczynek. Zostało  też nawiązanych wiele nowych znajomości. Ogromnie cieszę się, że powierzona została mnie właśnie ta Grupa wspaniałych osób. Wspominam i będę wspominał Ich bardzo ciepło.

Tekst i foto. Tadeusz Kreczman

Zwiedzanie Inowrocławia

     W sobotę 11 czerwca br. członkowie Koła PZERiI w Czarżu, wybrali się na jednodniową wycieczkę do Inowrocławia. Na wyjazd zapisała się grupa osób, pragnąca się dowiedzieć czegoś więcej o docelowej miejscowości. Nową wiedzę mogli posiąść dzięki przewodnikowi p. Wojciechowi Szełędze. Pan Wojtek oprowadzając nas po Inowrocławiu, w bardzo dowcipny ale fachowy sposób przekazywał nam swoją wiedzę. Korzystając z przepięknej pogody zwiedziliśmy Plac Klasztorny, Park Solankowy, Instytut Prymasa Glempa, Wystawę solnictwa. Był także czas na kawkę i lody, oraz na wypicie leczniczych napojów w pijalni wód. Nie zabrakło wdychania jodu przy tężniach. Tak naładowani pozytywną energią mogliśmy powrócić do swoich domów. Jak zwykle skorzystaliśmy z usług Firmy. Tekst: Tadeusz Kreczman,  foto: Tadeusz Kreczman i Sołectwo Czarże


800-lecie Czarża

    
       27 maja 2022r. uroczyście obchodziliśmy 800 lat Czarża. Pierwsze wzmianki o naszej wsi pochodzą z 5 sierpnia 1222 roku w akcie nadania przez księcia Konrada Mazowieckiego terenów w ziemi chełmińskiej, na rzecz biskupa misyjnego Prus Chrystiana. Koło PZERiI w Czarżu brało czynny udział w uroczystościach urodzinowych jako współorganizator uroczystości. Na sołeckim placu zabaw zebrało się bardzo dużo osób, chętnych do wspólnej urodzinowej biesiady. Głównym organizatorem była Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz Sołtys i Rada Sołecka Czarże. Pomocy w organizacji udzieliły : KGW Czarże, Zespół Szkół w Czarżu, Zespół Nadwiślanie, OSP Czarże, GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej i Koło PZERiI w Czarżu. Po urodzinowych życzeniach od Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska pana Radosława Ciechackiego i przemówieniu Sołtys Czarża pani Marioli Góreckiej, zarys historyczny Czarża przedstawił były długoletni dyrektor Szkoły w Czarżu pan Stefan Ociński . Następnie w części artystycznej wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Czarżu oraz Zespół Nadwiślanie. Aby biesiadnicy nie byli głodni zadbały panie z KGW Czarże i miejscowi druhowie z OSP. Była przepyszna grochówka z kuchni polowej i kiełbaski z grilla. Nie zabrakło urodzinowego tortu. Przygotowano również zabawy dla najmłodszych oraz tych starszych. Między innymi były zjeżdżalnie, wata cukrowa, sorbet, a dla starszych możliwość wybicia osobiście pamiątkowej monety i przymierzenia stroju rycerskiego. Nie zabrakło ogniska i wspólnych tańców. Na pamiątkę tej rocznicy Wójt wraz z panią Sołtys posadzili drzewko jubileuszowe.
POZOSTAŁE ZDJĘCIATekst: Tadeusz Kreczman  foto: OSP Czarże i pani Lidka

Dzień Flagi

W dniu 02 maja, cała Polska obchodziła Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu członkowie Koła PZERiI w Czarżu, wraz z lokalną społecznością obchodzili także Międzynarodowy Dzień Strażaka. Dodatkowym powodem do świętowania, było oddanie do użytku rozbudowanych obiektów miejscowej OSP. Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Czarżu i przemarszu pododdziałów strażackich do rozbudowanych obiektów OSP Czarże, nastąpiły oficjalne uroczystości. W trakcie oficjalnej części, wręczono resortowe odznaczenia zasłużonym druhom. Głos między innymi zabrali, poseł Bartosz Kownacki, wicestarosta bydgoski Zbigniew Łuczak, wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Radosław Ciechacki, sołtys Czarża pani Mariola Górecka oraz przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Ryszard Kaczor. Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Ś.P. Druhowi Witoldowi Siewert który był wieloletnim naczelnikiem a później komendantem OSP w Czarżu. 

POZOSTAŁE ZDJĘCIATekst i foto. Tadeusz Kreczman

          Może niezbyt hucznie, ale z pewnością na wesoło uczciliśmy Dzień Kobiet. 8 marca wybraliśmy się do kina "Helios" na polską komedię romantyczną pt. "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Grupę osób z koła PZERiI w Czarżu, które wyraziły chęć wyjazdu do kina zawiózł niezawodny Pan Marek Bieżuński. Koszty wynajmu autokaru pokrył Zarząd Okręgowy PZERiI w Bydgoszczy. Do domów powróciliśmy po sporej dawce dobrego filmowego humoru. Tekst i foto Tadeusz Kreczman

          W dniu 18 01 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - informacyjne naszego Koła PZERiI. W sali OSP Czarże od godz. 17.00 rozpoczęło się szkolenie pt. "Jak nie dać się oszukać". Szkolenie przeprowadzone przez funkcjonariusz policji z komendy Fordon, miało działanie prewencyjne, aby nie dawać się oszukiwać na różne metody. Wyświetlone filmy oraz prelekcje panów dzielnicowych ukazały jak oszuści np. "metodą na wnuczka" wyłudzają nieraz wszystkie oszczędności od ludzi starszych.
         Po szkoleniu rozpoczęło się zebranie, podczas którego rozliczona została działalność naszego koła w 2021 roku. Rozliczone zostały finanse koła jak i działalność kulturalno-wycieczkowa. Przewodniczący koła przedstawił nowe propozycje naszej działalności na 2022 rok. Przybyły na nasze zebranie przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy pan Zdzisław Tylicki, podkreślił bardzo dobrą współpracę między naszym kołem a Zarządem Okręgowym. W swoim wystąpieniu przedstawił nam propozycje letnich turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla członków PZERiI. Podczas całego zebrania zbierane były składki członkowskie na 2022 rok.
Foto i tekst: Kreczman Tadeusz

     W środę 15 grudnia w sali OSP Czarże, odbyło się spotkanie wigilijne Koła PZERiI w Czarżu. W spotkaniu wzięli udział członkowie koła oraz zaproszeni goście. W części artystycznej wystąpili artyści z bydgoskiej filharmonii. Artyści przedstawili audycję muzyczną zatytułowaną "Świąteczne prezenty". Po występie wszystkim zgromadzonym życzenia złożyli Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska pan Radosław Ciechacki, sołtys Czarża pani Mariola Górecka oraz proboszcz miejscowej parafii ksiądz kanonik Mirosław Kaźmierski. O przepyszny poczęstunek zadbały panie Irenka i Danusia. Do wspólnego śpiewania zaprosił przewodniczący koła pan Stefan Flisikowski, który akompaniował do śpiewu na gitarze i harmonijce ustnej. Do spotkania doszło dzięki pracy zarządu koła wraz z członkami koła. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Gminie DąbrowaChełmińska za pomoc w przygotowaniu części artystycznej.

Stefan Flisikowski

Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie w dn. 17 września na godz. 16 do sali OSP w Czarżu dotyczące historii Czarża, które poprowadzi i przekaże mnóstwo ciekawych informacji,  prawdziwy pasjonat historii, autor wielu przewodników i publikacji dotyczących historii naszego regionu, wielu naszym mieszkańcom znany,  Pan Jerzy Świetlik z Ostromecka. Mogą przybyć również osoby z poza Czarża, jeżeli tylko nie zostaną wprowadzone ograniczenia i pomieści sala OSP.

Zapraszam

 

Tekst i foto: Tadeusz Kreczman

      W dniu 18 02 2020 roku, odbyła się w Czarżu w sali OSP, zapowiedziana zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, Audycja Muzyczna pt."Od Kontredansa do Dancingu". Artyści z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, przybliżyli zebranym historię tańca. Uczestnicy z wielką radością, brali czynny udział, w realizacji audycji. Bardzo duża to zasługa, pani Moniki Kochanowskiej, która to prezentowała tańce z różnych epok. Każda epoka , miała swoje stroje, w które p. Monika przebierała się błyskawicznie. Pozostali artyści z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, którzy zaszczycili nas swoją obecnością to: Natalia Karolak-prelekcja, Adam Pilarski-fortepian, Bartosz Haliniak- saksofon.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Kreczman

Spotkanie Wigilijne 2019r.

     Można powiedzieć, że już tradycyjnie, odbyło się spotkanie Wigilijne członków koła PZERiI w Czarżu. W spotkaniu oprócz członków koła, wzięły udział osoby zaprzyjaźnione, oraz goście zaproszeni, między innymi delegacja koła PZERiI z Wtelna. Życzenia świąteczne złożyli, przewodniczący koła p. Stefan Flisikowski, wójt gminy Dąbrowa Chełmińska p. Radosław Ciechacki wraz z przewodniczącym rady gminy p. Ryszardem Kaczorem. Słowo Boże wygłosił ks. kan. Mirosław Kaźmierski. Przepyszny poczęstunek przygotowały niezawodne panie Irena i Danuta. O oprawę muzyczną zadbał zespół ProDei pod kierownictwem p. Karoliny Krysińskiej.

Tadeusz Kreczman

Europejski Dzień Seniora

        W dniu 26 10 2019 r. Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czarżu zorganizowało obchody Europejskiego Dnia Seniora. W sali OSP Czarże zebrało się prawie stu uczestników tego święta. W spotkaniu wzięli udział członkowie koła PZERiI w Czarżu, oraz przyjaciele koła. W śród osób zaproszonych, gościliśmy przedstawiciela Starostwa Powiatowego Bydgoszcz Wicestarostę Pana Zbigniewa Łuczaka, Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Pana Radosława Ciechackiego, Druha OSP Romana Gąsiora, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Kaczora, wiceprzewodniczącego Z O PZERiI Bydgoszcz Pana Wiesława Olszewskiego oraz Panią Sołtys wraz z Radą Sołecką Sołectwa Czarże Panią Mariolę Górecką. Do tańca grał zespół pod kierownictwem Pani Danuty, a o doznania kulinarne zadbały Panie Irenka i Danusia. Jak zwykle w takim doborowym towarzystwie, impreza przebiegła w wyśmienitej atmosferze. 


DZIEŃ MATKI

     W sobotę 25.05.2019 r. członkowie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czarżu, osoby niezrzeszone oraz goście zaproszeni spotkali się w sali OSP w Czarżu, by świętować Dzień Matki. Okolicznościowe życzenia złożyli ,wójt gminy Dąbrowa Chełmińska pan Radosław Ciechacki i przewodniczący koła PZERiI pan Stefan Flisikowski. W części artystycznej wystąpiła Pani Agnieszka Kuszewska. Wszystkich zebranych zaproszono na przepyszny poczęstunek przygotowany przez panią IRENĘ. A do wspólnej zabawy zaprosiła Pani Danuta Synowiecka. Dziękujemy wszystkim osobą, które swoją pomocą przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystości.


Wycieczka do Malborka

        W dniu 07 09 2019 roku odbyła się wycieczka do Malborka, którą zorganizował zarząd koła PZERiI w Czarżu. Serce się raduje jak, wszystkie osoby biorące udział w wyjeździe zgodnym chórem, stwierdzają że wycieczka się udała. Szkoda tylko że pogoda zepsuła, bonusową niespodziankę, a chodziło o zwiedzanie m. Kwidzyn w drodze powrotnej. Jednak deszcz ma swoją siłę i pokonuje nie takie wyprawy. Miejmy nadzieję że następne, nasze propozycje wyjazdowe, będą rozpatrzone w zarządzie słońca i dobrej pogody pozytywnie. Dziękujemy za wspólnie spędzone miłe chwile. Zapraszamy na kolejne wydarzenia.
Zarząd Koła PZERiI w Czarżu


Dzień Seniora


        W dniu 27 10 2018 r. koło PZERiI w Czarżu świętowało Europejski Dzień Seniora. W sali OSP Czarże spotkali się członkowie koła, oraz zaprzyjaźnione osoby,aby wspólnie uczcić to święto ludzi starszych. Spotkanie przy muzyce Wiesława Nowickiego i przepysznym poczęstunku przygotowanym przez panią Irenę, przebiegło w bardzo miłej atmosferze. 


Tekst i zdjęcia: Tadeusz Kreczman

Staropolskie kolendowanie

              Dnia 13-12-2017 r. odbyło się zorganizowane przez Zarząd koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czarżu, spotkanie wigilijne "Staropolskie kolędowanie". Do spotkania doszło dzięki pomocy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Gminie Dąbrowa Chełmińska, Tesco Ekstra Bydgoszcz oraz wsparciu naszych przyjaciół. Spotkanie uświetnił występ artystów z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Na spotkaniu gościliśmy delegację z Wtelna. Po złożeniu życzeń świątecznych przez wójta Radosława Ciechackiego oraz proboszcza naszej parafii księdza kanonika Mirosława Kaźmierskiego, wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspaniałego poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czarżu. Nie zabrakło oczywiście niespodzianki, w postaci Gwiazdora który wręczył upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.   

ZDJĘCIA DO POBRANIATekst i foto: Tadeusz Kreczman

Hity muzyki klasycznej

         W niedzielę 05 11 2017 roku obył od pewnego czasu zapowiadany, koncert "Hity Muzyki klasycznej". Usłyszeliśmy utwory z okresu baroku, klasycyzmu i romantyzmu oraz kompozycje z filmów zagranicznych i krajowych. W zorganizowanym przez Zarząd koła PZERII w Czarżu oraz GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej, przy ogromnym wsparciu finansowym Gminy Dąbrowa Chełmińska, koncercie wystąpili artyści z bydgoskiej opery: Katarzyna Nowaczewska-Manthey- fortepian, Radosław Manthey- kontrabas, Anna Piniuta- skrzypce, Mateusz Szwankowski- klarnet oraz solistka Beata Bobińska- sopran. Widowisko obejrzało ponad 80 osób (szkoda że tak mało). Artyści bardzo się postarali, aby wszyscy zgromadzeni dobrze się bawili, za co widownia podziękowała owacjami na stojąco.

 

                                                              POZOSTAŁE ZDJĘCIA

Tekst i foto Tadeusz Kreczman (członek zarządu koła w Czarżu)

Europejski Dzień Seniora w Czarżu

       W dniu 28 10 2017 roku Czarżeńskie koło PZERII uroczyście obchodziło Europejski Dzień Seniora. Impreza odbyła się w sali OSP Czarże, do której przybyło prawie stu uczestników , jak się później okazało przedniej zabawy. Obchodzić święto seniorów mogliśmy dzięki pomocy Zarządu Oddziału Okręgowego PZERII w Bydgoszczy, Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, firmie STAN-MAR z Czarża, TESCO POLSKA BYDGOSZCZ ul. Toruńska, państwu Rosa, państwu Gwizdała, Panu J.GIL oraz innym naszym przyjaciołom którzy chcą pozostać anonimowi. Całość imprezy prowadził ii świetnie gości bawił pan Krzysztof Filasiński. Przepyszny poczęstunek przygotowały panie z KGW Czarże, które są jednocześnie członkiniami koła PZERII w Czarżu. Miło nam było gościć skarbnik zarządu okręgowego PZERII w Bydgoszczy panią Cyrylę Wypijewską oraz przewodniczącą koła PZERII Osiedle Leśne w Bydgoszczy panią Marię Żurawską. Podczas spotkania swój mini recital przedstawił zespół "NADWIŚLANIE". Zabawa przebiegła w bardzo sympatycznej i przyjacielskiej atmosferze.


Plenarne posiedzenie

Tekst: Ewa Zbelicka – styczeń 2017
Zdjęcia Ryszard Mrozik

       27 stycznia 2017 r. w przyjaznym seniorom lokalu „Tobiasz” w Bydgoszczy,  odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI. Oprócz 19 obecnych członków zarządu uczestniczyli w nim również zaproszeni goście związani z organizacją.
Gospodarz plenum Zdzisław Tylicki serdecznie powitał przybyłych i poprosił aby uczcić minutą ciszy pamięć osoby tworzącej historię koła w Dąbrowie Chełmińskiej - długoletniej przewodniczącej Zdzisławy Marszal.
Na porządek spotkania składało się m.in. podjęcie uchwał o zmianach osobowych w zarządzie i prezydium stowarzyszenia, sprawozdanie z wykonania planu pracy za rok 2016 i przedstawienie nowego na rok bieżący, omówienie i zatwierdzenie preliminarza budżetowego ZO/O na rok 2017, informacje o działalności kierownictwa prezydium ZO/O od kwietnia ubiegłego roku do chwili obecnej i sprawy bieżące połączone z dyskusją. W części końcowej wystąpił przedstawiciel Fundacji Budowlani i Seniorzy, który przedstawił ideę powstania i cel działania fundacji i jednocześnie skierował do zebranych prośbę o rozpropagowanie wśród seniorów podarowania 1%  swojego podatku na działalność wyżej wymienionej organizacji pożytku publicznego.
Po części oficjalnej uczestnicy zaproszeni zostali na obiad, gdzie w mniej oficjalnych warunkach kontynuowano rozmowy.

 Pozostałe zdjęcia


 

Wielkie święto w Czarżu

Pod kierownictwem nowo wybranego zarządu koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, wspólnie z bydgoskim zarządem okręgu PZERiI w województwie Kujawsko Pomorskim, powołano koło związku w Czarżu. W obecności władz gminy na czele z wójtem Dąbrowy Chełmińskiej Radosławem Ciechackim oraz kierownictwem PZERiI z Bydgoszczy z Zdzisławem Tylickim, jak również z dużym wsparciem przyjaciela seniorów Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Jana Szopińskiego, wręczono 82. Członkom legitymacje przynależności do związku.
Wspaniała uroczystość, gratulacje dla aktywu, całej organizacji związkowej w Czarżu.


WIĘCEJ ZDJĘĆ 

 

To już 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z roku na rok bite są rekordy, w ubiegłym roku zebrano ponad 72 miliony złotych. Kolorowy finał na Starym Rynku w Bydgoszczy też przedstawiał się imponująco. W tegorocznym  finale pieniądze zbierano na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Na godzinę 16.00 zebrano ponad 12 milionów złotych. Ale jak zapewnił Jurek Owsiak – zbieramy dalej i gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Poranek 16 stycznia ze wstępnych obliczeń wynika, że zebrano ponad 62 mln złotych. Rok temu w tym samym czasie była to kwota o 20 mln mniejsza. Wszystko wskazuje na to, że magiczna kwota 72 mln zebrana w ubiegłym roku zostanie pobita. Dzięki temu między innymi my seniorzy będziemy mieli zabezpieczoną lepszą opiekę medyczną na oddziałach geriatrycznych.
Poranek 16 stycznia ze wstępnych obliczeń wynika, że zebrano ponad 62 mln złotych. Rok temu w tym samym czasie była to kwota o 20 mln mniejsza. Wszystko wskazuje na to, że magiczna kwota 72 mln zebrana w ubiegłym roku zostanie pobita. Dzięki temu między innymi my seniorzy będziemy mieli zabezpieczoną lepszą opiekę medyczną na oddziałach geriatrycznych.

 

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

 
Wpisany przez Ryszard Mrozik   

 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych


W dniu 29.11.2016 r. w restauracji Maestro, w Operze Nova, spotkali się seniorzy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W uroczystości udział wzięli między innymi: radny sejmiku wojewódzkiego Roman Jasiakiewicz, zastępca przewodniczącego rady miasta Jan Szopiński, przedstawiciele firmy SUS TRAVEL z Mrzeżyna oraz kierownictwo ośrodka PIRAMIDA. Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki powitał wszystkich przybyłych. W wystąpieniu  zaznaczył, że to spotkanie to szczególny moment  pozwalający docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młode pokolenia. To seniorzy są bowiem źródłem mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat. Dostosowanie wszelkiego rodzaju usług do potrzeb osób starszych oraz stworzenie odpowiednich warunków do ich zaspokajania staje się na tym tle bardzo ważnym zadaniem będącym dla naszego związku priorytetem. Działania takie przewidziane zostały w założeniach długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Celem jest walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa. Przewodniczący podkreślił, że ideą związku jest budowanie środowiska przyjaznego seniorom, a tym samym umacnianie poczucia godności i świadomości własnej wartości u osób dojrzałych z racji wieku. Na zakończenie życzył zebranym (ponad stuosobowej grupie) dobrego zdrowia, spełnienia planów i marzeń oraz nowych pasji, a wraz z nimi mnóstwo energii do ich rozwijania.


 WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

 Bydgoskie Forum Seniora

w  ramach obchodów  Ogólnopolskiego Dnia Seniora

Bydgoskie Forum Seniora odbyło się w piątek, 18 listopada 2016r w Sali Sesyjnej Ratusza. Oficjalnego otwarcia Forum dokonali Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Ireneusz Frelichowski Przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów.
Z okazji Światowego Dnia Seniora  dwie Przewodniczące  Kół  PZERiI zostały wyróżnione dyplomem  przez Prezydenta  Miasta Bydgoszczy  Rafała  Bruskiego  Przewodnicząca  Koła Wzgórze  Wolności  Danuta  Rybarczyk i Przewodnicząca  Koła  Nowy  Fordon  Krystyna  Suszczyńska.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ 

Tekst i zdjęcia Ryszard Mrozik

W dniu 11 października odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bydgoszczy.

Głównym celem spotkania było dokonanie wstępnej oceny realizacji zadań związanych z organizacją wczasów i wycieczek w 2016 roku. Kolejne omawiane zagadnienie to wyznaczenie kierunków w zakresie organizacji wypoczynku dla seniorów na  2017 rok.
W ramach współpracy Prezes Biura Podróży Gold Tour – Krzysztof Rutkowski przedstawił propozycje wypoczynku dla seniorów na 2017r. Omówił w jaki sposób sprawdzać wiarygodność biur podróży (czy dana firma posiada certyfikat i na jaką sumę jest ubezpieczona. Sponsorem poczęstunku było Biuro Gold-TOUR.
Informację na temat „Bezpieczna gotówka i bezpieczne karty płatnicze” przedstawił zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Bydgoszczy  Leszek Beszczyński. Najczęszcze oszustwa to phising czyli podszywanie się pod oryginalną stronę www lub adres e-mail instytucji celem wyłudzenia od użytkowników danych osobowych, haseł dostępowych, PIN-ów itp. Zgromadzenie fundatorów fundacji budowlani nadało tytuł Fundatora Honorowego PZERiI  Zarządowi Okręgowemu w Bydgoszczy, dokument Zdzisławowi Tylickiemu wręczył Marcisz Jerzy.

 

POZOSTAŁE ZDJĘCIA
 

Tekst. Maksymilian Sopoński

Udany pobyt na wczasach w Mielnie

Na wczasach w Mielnie przebywała 23 osobowa grupa emerytów z Bydgoszczy w dniach 28.07.do 05.08 2016r. Wczasowicze zakwaterowani byli w hoteliku Floryn w obiekcie usytuowanym 80 metrów od plaży. Lokalizacja miejsca pobytu tuż przy morzu oraz centralne położenie hoteliku w Mielnie powodowało, że każdy z uczestników turnusu mógł realizować swoje zamierzenia to jest opalanie, spacery wzdłuż morza, kąpiele, spacery po promenadzie, zwiedzanie okolic. Grupa stanowiła zintegrowany zespół, przyczyniły się do tego imprezy zespalające uczestników jak: wieczorek zapoznawczy, grillowanie oraz połączona impreza z uczestnikami turnusu w drugim ośrodku w Mielnie Unieście. Dopełnieniem były pogadanki księdza Ryszarda Pruczkowskiego – laureata konkursu Senior Roku w Bydgoszczy, który był honorowym uczestnikiem turnusu. Wszyscy uczestnicy wrócili szczęśliwie do domu.
Więcej zdjęć

 

 Ustronie  Morskie - Pierwszy Turnus   22.08. – 30.08.2016r.

POZOSTAŁE ZDJĘCIATekst i zdjęcia  Danuta Rybarczyk

Ustronie  Morskie - Drugi Turnus   30.08. – 07.09.2016r.

Na wczasy w drugim turnusie pojechała grupa 39 osób członków PZERiI w terminie 30.08 – 07.09.2016r przebywała w Ustroniu  Morskim w Villi Anna ul. Kościuszki 1. Pensjonat ładnie położony przy samej plaży  30 m, niedaleko od Centrum. Stołówka na miejscu – kuchnia wyśmienita. Tutaj morze szumi  wyjątkowo przyjaźnie, piasek rozgrzewa  terapeutycznie. Pogoda była piękna , każdy spędzał czas jak mu odpowiadało. Dla chętnych  aktywnego spędzenia wolnego czasu  były spacery brzegiem morza, wyprawy rowerowe szlakiem nadmorskim . Na terenie Gminy znajdują się najstarszy dęb w Polsce rośnie w Kołobrzeskim Lesie – 650 letni Warcisław a 810 letni Bolesław powalony został przez nawałnicę w nocy 31.05.2016r w pobliżu Bagicza. Można było wybrać się aby zobaczyć  Ruiny Pałacu w Parku Podworskim w Rusowie  czy Latarnię Morską w Gąskach.  Lub na wycieczkę do Kołobrzegu, na Pasiekę do Dygowa czy Ogrodów  Tematycznych  Hortulus w Dobrzycy.  Chętni pojechali  też kolejką do Sianożęt i nad Czerwoną Rzeczkę gdzie wpada do morza.  W Ustroniu Morskim  można zobaczyć  Skansen  Chleba. W Pensjonacie mieliśmy wieczorek przy grillu i torcie z kawą. Pan grał na akordeonie, Pani śpiewała razem z wczasowiczami, trochę potańczyliśmy.  Było bardzo  wesoło, miło i sympatycznie, wszyscy wróciliśmy zadowoleni. Zostały  wspomnienia  doskonałego  wypoczynku.  Dziękujemy całej grupie za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia .


Pozostałe zdjęcia

 

Tekst i  zdjęcia   Danusia  Rybarczyk

Mazurskie  Krajobrazy - Wilno

Ostatnia wycieczka kończąca sezon 2016r  była  na Mazurskie  Krajobrazy – Wilno. Pojechała grupa członków  PZERiI  45 osób w dniach  15 – 18.09.2016r. Pierwszym krótkim  przystankiem było zwiedzanie  Sanktuarium Matki Bożej  Gietrzwałdzkiej, potem pojechaliśmy do  stolicy Wojew. Warmińsko-Mazurskim  Olsztyna. Po zwiedzaniu i  czasie wolnym  udaliśmy się na posiłek i nocleg  do Augustowa. Następnego  dnia rano  pojechaliśmy  do stolicy Litwy Wilna. Byliśmy zachwyceni  Wilnem, to perełka  przepiękne zabytkowe miasto. Przewodniczka  lokalna z Wilna Alina Waluczko była  wspaniała, posiadała dużą wiedzę, potrafiła ją przekazać z humorem. Zachęciła do powrotu do Wilna, bo warto jeszcze raz zobaczyć. Następnie byliśmy na Molo w Augustowie, przejazdem z autobusu  zwiedzaliśmy Augustów, Suwałki  i Sejny.  Góra Cisowa na Suwalszczyźnie,  to wspaniała panorama okolic. Mieliśmy okazję zobaczyć  Bazylikę Nawiedzenia Matki Bożej w Sejnach  i Pokamedulski  Klasztor w Wigrach. Wieczorem  mieliśmy grilla przy muzyce i okazję pogadać, zatańczyć, aby lepiej się poznać. W ostatnim dniu  zwiedzaliśmy  Giżycko, zabytkowy most obrotowy na Kanale Łuczańskim, Twierdzę Boyen  oraz Rejs statkiem po Jeziorze  Niegocin. Na końcu odwiedziliśmy  Muzeum w Owczarni i po posiłku udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Była to wycieczka z mnóstwem  wrażeń. Wrażenia i wspomnienia  niesamowite. Pogoda była piękna, dopisała naszej wycieczce. Wszystkie miejscowości zwiedzaliśmy z lokalnymi  przewodnikami.  Dziękujemy również  pilotowi z Torunia  Panu  Krzysztofowi. Dziękuję  wszystkim  za  uśmiech,  dobry humor  i wspaniałą  przygodę.   Do zobaczenia !   

POZOSTAŁE ZDJĘCIA


Danuta Rybarczyk

REWAL   01 – 10 lipiec  2016r

Członkowie PZERiI w ilości 50-ciu osób przebywali na wczasach w Rewalu w pensjonacie  „Danuta” -38 osób na ul. Rybackiej 4 i 12
osób na ul. Rybackiej 3. Wszyscy stołowali się w domu u Zbyszka  przy ul. Rybackiej 14.Serwowali nam wyśmienite posiłki. Wczasy
do Rewala były zorganizowane po raz kolejny  od 2012r. Jest to ładna miejscowość z klifowym wybrzeżem  oraz zabytkami w gminie
takimi jak:  latarnia morska, rybacka zabudowa na rynku i Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Do którego pojechaliśmy
kolejką  Retro. Godne uwagi jest  również zwiedzić  Motylarnię - oglądając żywe okazy, zobaczyć figury woskowe i park miniatur
latarni morskich. W Trzęsaczu zwiedzaliśmy Ruiny  kościoła XIV-XVw i neogotycki Kościół, w którym  codziennie o godz. 12:00
odbywają się organowe koncerty. Do zabytków należy też gryficka kolej wąskotorowa. W miejscowości Pustkowie można zobaczyć
replikę słynnego Krzyża z Giewontu. Ładna promenada Rewala zachęca do spacerów,  jak również  Aleja róż, gdzie można odpocząć
na ławeczkach. Właścicielka pensjonatu ugościła nas organizując grilla, serwując  kiełbaski i kaszankę, którą piekł nam Andrzej oraz
piwko. Było bardzo sympatycznie. Pojechaliśmy również na wycieczkę do Świnoujścia, Międzyzdrojów i nad Jezioro Turkusowe.
Dla chętnych mających ochotę potańczyć  codziennie od godz. 19:00 do 23:00 zachęcała muzyką na żywo  Restauracja  California,
Robinson Crusoe i Stodoła. Z pogodą było różnie – ale jest co wspominać. Zadowoleni wróciliśmy do domu. Dziękuję całej grupie za
wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.

WIĘCEJ ZDJĘĆ


 

Zapraszamy na luksusowy wypoczynek do Sarbinowa- „ATRIUM” APARTAMENTY. Termin wypoczynku 18-25.IX.2016r cena 975zł łącznie z transportem,(przedpłata 200zł).
7 noclegów w apartamentach studio lub classic, 7 śniadań i 7 obiadokolacji. Korzystanie  ze strefy Wellness Atrium w wyznaczonych godzinach (sauna, łaźnia ,jacuzzi).


 

Tekst i zdjęcia R. Mrozik

Plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego

W dniu 28.04.2016r. odbyło się posiedzenie Prezydium a następnie posiedzenie Plenarne Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy. Przewodniczący Zdzisław Tylicki przedstawił szczegółowe informacje z działalności prezydium między posiedzeniami plenarnymi za okres 5.01-28.04.2016r. Zreferował również sprawy omawiane na Prezydium Zarządu Głównego PZERiI. Z funkcji sekretarza Zarządu Okręgowego zrezygnowała kol. Jadwiga Rogala, która przez 8 lat pełniła tę funkcję, natomiast zachowała mandat członka Zarządu Okręgowego W imieniu całej organizacji serdecznie podziękował jej przewodniczący przypominając jej osiągnięcia i zasługi. Były kwiaty i owacje. Na funkcję sekretarza wybrano Ewę Zbelicką. Skarbnik Elżbieta Wożniak przedstawiła sprawozdanie z wykonania preliminarza budżetowego i bilansu za 2015r.

 

Tekst i zdjęcia Krystyna Suszczyńska

KOŁOBRZEG  2016

W dniach  26.03. do 02.04.2016r  grupa 50  osób – członków PZERi I z Bydgoszczy i okolic  wyjechała na  „Wczasy Wielkanocne”  
do  domu  Zdrojowego „CHALKOZYN„ w Kołobrzegu. Grupa wyjeżdżała w deszczu, ale  w dobrych humorach i nastrojach i z nadzieją, 
że będzie  okej. Kołobrzeg przywitał nas pięknym słońcem, które towarzyszyło nam przez większość pobytu. Mieszkaliśmy 
w dobrych warunkach w samym centrum części uzdrowiskowej, blisko do morza i mola.  W czasie pobytu wszyscy korzystali ze 
spacerów wzdłuż morza o różnych porach dnia a  atrakcji nie brakowało – wszędzie słychać było muzykę i wszyscy wczasowicze byli 
zadowoleni i uśmiechnięci. W ramach pobytu można było skorzystać z pieszej wycieczki z przewodnikiem po mieście oraz zorganizowaliśmy
przejażdżkę „kolorowym tramwajem”, w czasie której przewodnik zapoznał nas z historią Kołobrzegu oraz jego rozwojem w ostatnich 
latach. W czasie pobytu można było uczestniczyć w imprezach organizowanych przez  kierownictwo ośrodka, a wieczorami spotykaliśmy 
się w  klubowej kawiarni, gdzie przy dobrej muzyce można było miło spędzić czas relaksując się  podczas tańca. Czas mijał nam 
bardzo szybko i  trzeba było wracać do domu. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i niektórzy już wyrazili chęć ponownego 
wyjazdu w przyszłym roku. Pełni wrażeń i w dobrych humorach wracaliśmy do Bydgoszczy i obiecaliśmy sobie, że na pewno  spotkamy się 
podczas następnych wyjazdów. 
Dziękuję całej grupie za wspaniałą atmosferę, dobre humory i mile spędzony razem czas!!!!! Do zobaczenia.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

 

Tekst i zdjęcia Z. Tylicki

ZARZĄD OKRĘGOWY PZERiI PODSUMOWAŁ DZIAŁALNOŚĆ ZA 2015 rok

W dniu 5 stycznia 2016. odbyło się posiedzenie zarządu okręgowego w Bydgoszczy. W obecności członków Zarządu oraz wszystkich przedstawicieli Zarządów Rejonowych oraz kół m.in. Chojnic, Tucholi, Sępólna-Krajeńskiego Żnina, Świecia, Inowrocławia, Solca-Kujawskiego. W dobrej atmosferze i konstruktywnej dyskusji, oceniono wysoko działalność wszystkich rejonów, oraz kół w każdej sferze działania na rzecz naszych członków-seniorów i nie tylko, w 2015 roku. Cały aktyw związku zasługuje na Bardzo Duże słowa uznania za swój wkład pracy na rzecz naszego związku. Również nakreślono omówiono jak też przyjęto w głosowaniu Plan Pracy Zarządu Okręgu na 2016 rok, oraz zaakceptowano Preliminarz Budżetowy na 2016 rok.Podczas wspólnego obiadu życzono sobie wszystkiego najlepszego w nowym roku oraz samych sukcesów w działalności na niwie związkowej dla dobra naszej organizacji.


 

Tekst i zdjęcia R.Mrozik
Spotkanie Wigilijne

Do tradycji już należą spotkania wigilijne Zarządu Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy z osobami niepełnosprawnymi należącymi do naszej organizacji. W tym roku odbyło się ono w Restauracji MAESTRO mieszczącej się w Operze Nova. W spotkaniu uczestniczyło około stu osób. Przewodniczący Zdzisław Tylicki z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzył wszystkim zebranym dużo zdrowia, spokoju i uśmiechu na twarzy. Życzył także, aby zbliżający się Nowy Rok przyniósł spełnienie najskrytszych marzeń oraz osiągnięcie wszystkich postawionych sobie celów. Miłym akcentem spotkania było śpiewanie kolęd w wykonaniu chóru Halka pod dyrekcją K. Potrzebskiej, którego prezesem jest K. Sowa

Pozostałe zdjęcia

Filmik ze spotkania

 
Wpisany przez Ryszarda Mrozika   

Światowy Dzień Inwalidy

 

Więcej…
 

Tekst : Agnieszka Pawlikowska
Zdjęcia : Jolanta Janczak

                                                Święto Seniorów z Koła „Wyżyny”

                 W dniu 21 października 2022r. 45-osobowa grupa członków bydgoskiego  Koła PZERiI ”Wyżyny” bawiła się w Klubie „Vena” z okazji Święta Seniorów. Był poczęstunek, była też muzyka. Pani Danusia jak zwykle pieściła ucho pięknymi piosenkami i melodiami, które prowokowały uczestników do tańca.
                 Podczas spotkania przewodnicząca Koła p. Agnieszka podziękowała zarządowi za współpracę, przekazała aktualne informacje oraz złożyła najlepsze życzenia członkom PZERiI, prócz życzeń zdrowia przekazując maksymę „Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych w trakcie zabawy”. Wszyscy bawili się wyśmienicie, a odchodząc dziękowali za wspaniałą zabawę.
 

Tekst : Jolanta Franczak i Zb. Kania
Zdjęcia : Jolanta Franczak

Pożegnanie Lata – w m. Ostrowite
         
         
Członkowie Koła „Wyżyny” w dniu 22 września 2022 r., w przeddzień kalendarzowej jesieni, „pożegnali Lato” nad jeziorem w m. Ostrowite, w miejscowym Gospodarstwie  Agroturystycznym,.
          Cześć pobytu spędziliśmy w stylowej ogromnej Sali, przy stolikach, a podane nam jedzonko było wyśmienite. Było ciasto drożdżowe i kawa, był smaczny obiad oraz tace z wiejskimi wyrobami.
        Pogoda niestety nie dopisała, było pochmurno, a nawet padał deszcz. Mimo to wykorzystaliśmy chwile gdy przestało padać i udaliśmy się na spacer nad tamtejsze jezioro, odwiedziliśmy też zwierzęta żyjące w gospodarstwie. Na koniec była tez okazja do tańców, z których również skorzystaliśmy. Wyjazd przyniósł 45-osobowej grupie Seniorów wiele przyjemnych wrażeń.
          Członkowie kola ”Wyżyny” „żegnali lato” w agroturystycznym gospodarstwie  Ostrowite nad jeziorem. Część pobytu spędziliśmy w stylowej, ogromnej sali przy stolikach. Jedzonko było wyśmienite .w międzyczasie spacer nad jezioro  i zwiedzanie  zwierząt. Były też tańce.

 
Tekst: Agnieszka Pawlikowska
Zdjęcia: Jadwiga Gawinecka

Gospodarstwo Agroturystyczne "Zacisze" w Gzinie

W dniu 23.05.2022r. z okazji Światowego Dnia Inwalidy zarząd koła "Wyżyny" zorganizował wyjazd na spotkanie piknikowe dla naszych członków. Pogoda dopisała, okolica piękna-mostki stawy, letnie altany. Pan Stasiu serwował zupę gulaszową, kiełbaski z różna, Ela i Krysia nie nadążały smarować chleb smalcem i dodatkowo serwować ogórek. Po posiłku Heniu włączył muzykę naszych czasów. Wrócili wszyscy zadowoleni i pytali, kiedy znowu gdzieś się wybieramy. 

 


Przewodnicząca A. Pawlikowska
Zdjęcia: Jolanta Janczak

     W dniu 29.04.2022r. członkowie "Koła" Wyżyny wybrali się do Gdańska aby przybliżyć dzieje 1000 letniego miasta. Pogoda dopisała, humory też. Pan Arek - przewodnik bardzo dokładnie przedstawił historię i ważniejsze wydarzenia.
Wróciliśmy około 21.00 - zadowoleni.
Dziękuje za sprawną organizację wycieczki p. Stasiowi.

 

Spotkanie w "Venie"

Tekst: Renia Jagodzińska
Zdjęcia: Jolanta Janczak

W dniu 02.03.2022r. członkowie kola emerytów "Wyżyny" spotkali się na tradycyjnym śledziku w restauracji VENA. Przy obficie zastawionych stołach i świetnej muzyce spędziliśmy miło chwile. W  dobrych humorach rozeszliśmy się do domów życząc sobie dużo zdrowia i spokoju na nadchodzący czas. 

                                                                                                                                Pozdrawiam
                                                                                                                                Jola Janczak 

Tekst:    Regina Jagodzińska
zdjęcia: Jadwiga  Gawinecka
       W dniu 15.12.2021r Zarząd Koła Emerytów  "Wyżyny" zorganizował dla wszystkich chętnych członków naszego koła, spotkanie świąteczne - opłatkowe w  restauracji "Vena".W spotkaniu uczestniczyło 50 osób. Przy smacznej kolacji i kawie z ciastem wysłuchaliśmy kolęd i pastorałek. Przewodnicząca - koleżanka Agnieszka Pawlikowska złożyła wszystkim obecnym i rodzinom życzenia świąteczne oraz Szczęśliwego Nowego Roku. W trakcie spotkania podziękowano drobnym upominkiem członkom zarządu za szczególne z angażowanie w pracy na rzecz naszego Koła. W dobrych humorach rozstaliśmy się do domów, życząc sobie spotkania już w nowym roku.


Tekst: Renia Jagodzińska
Zdjęcia: Jadwiga Gawinecka

Spotkanie „Andrzejkowe”

     W dniu 25 listopada 2021 roku Zarząd Koła Wyżyny - Kapuściska zorganizował dla członków spotkanie "Andrzejki". W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. Przy kawie i smacznym cieście czas miło upłynął. Gościem spotkania andrzejkowego był przewodniczący Związku Emerytów - Pan Zdzisław Tylicki. W trakcie spotkania przewodnicząca koła Agnieszka wręczyła trzem aktywnym członkom drobne upominki: Bałabuch Genowefie, Janczak Jolancie i Brukwickiemu Henrykowi. W godzinach popołudniowych w dobrych humorach rozeszliśmy się do domów.
Pożegnanie lata

Członkowie  koła "Wyżyny" udali się do gospodarstwa agroturystycznego pożegnać ostatnie ciepłe dni. Pogoda dopisała, humory też. Prócz zastawionych stołów, pieczonych kiełbasek, ochotnych nie brakowało do tańca. Odwiedził nas gościnne p. Stefan z Czarża i przy dźwiękach gitary były śpiewy. Na terenie pięknie zabudowanym był staw liczne ławeczki, a Renia i pan Mieczysław poszli nawet na grzyby. Będąc chwilę przyszli z "plonem". 

Tekst: A. Pawlikowska, zdjęcia J. Janczak
Tekst – Renata Jagodzińska

Zdjęcia – Jolanta Jańczak

Koło Wyżyny – „Wesele Sztygara”

           W dniu 25 czerwca 2021r. członkowie naszego Koła wyjechali na wycieczkę do „Górniczej Wioski”. Na miejscu czekali na nas pwodnicy, którzy opowiedzieli ciekawie historię o powstaniu kopalni węgla brunatnego w Borach Tucholskich.

           Po zwiedzeniu przygotowanej wystawy oraz po spotkaniu z „duchem kopalni”, zostaliśmy zaproszeniu na „Wesele Sztygara ze Śląska z Dziewczyną z Borów. Na weselu raczyliśmy się daniami kuchni śląskiej i borowiackiej. Przyśpiewkom i tańcom nie było końca.

           Po mile spędzonym dniu, szczęśliwi i lekko zmęczeni wróciliśmy do domów.

Z pozdrowieniami – uczestnicy wycieczki.

 


Tekst : Agnieszka Pawlikowska,
zdjęcia : Zdzisław Tylicki

 Uroczyste spotkanie w bydgoskim Kole PZERiI Wyżyny

 z okazji

 wręczenia Złotej Odznaki Honorowej Związku. 

                 W dniu 10 marca 2021r. w siedzibie Koła PZERiI Wyżyny odbyło się spotkanie członków zarządu Koła oraz zaproszonych przedstawicieli O/Okręgowego, podczas którego w uznaniu zasług dokonano uroczystego wręczenia Złotej Odznaki Honorowej Związku (dużej) Pani Jadwidze Hemmerling.

                Pani Jadwiga na przestrzeni ponad 30 lat swojego członkostwa (od 1990 roku) dała poznać się jako osoba zaangażowana w pracy na rzecz seniorów, pełniąc szereg funkcji między innymi członka Komisji Rewizyjnej i członka Sądu Koleżeńskiego przy Oddziale Okręgowym oraz sekretarza Koła „Wyżyny”.   

                Uroczystego wręczenia wyróżnienia – Złotej Odznaki Honorowej wraz z dyplomem nadania przez Zarząd Główny Związku, dokonał przewodniczący Zarządu O/Okręgowego w Bydgoszczy p. Zdzisław Tylicki, w towarzystwie p. Gabrieli Rewers – wiceprzewodniczącej O/O. Od swoich koleżanek i kolegów z Koła Wyżyny, Pani Jadwiga otrzymała skromny upominek.
Spotkanie z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii zorganizowano w wąskim gronie osób, przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

 

  


Tekst: Renia Jagodzińska 
Zdjęcia Jola Janczak

     Dnia 23.06.2020r. zarząd koła Emerytów Rencistów i Inwalidów "Wyżyny" zorganizował wyjazd wypoczynkowy do Diecezji Centrum Kultury - Zamek Bierzgłowski. Ciekawie opowiadała nam o historii pokrzyżackiego zamku Pani przewodnik. Po zwiedzaniu, zjedliśmy obiad w zamkowej sali jadalnej. W dalszą podróż wybraliśmy się do Torunia. Zwiedziliśmy starówkę. Chętni zaopatrzyli się w tradycyjne pierniczki. Po wypiciu kawy w ogródku koło pomnika Kopernika, zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrotną do Bydgoszczy. 

Tekst: A. Pawlikowska,  zdjęcia Jolanta Janczak 

Spotkanie Świąteczne członków PZERiI koła "Wyżyny"

        Po raz kolejny spotykamy się w przededniu tych pięknych Świąt, jednego z najbardziej magicznych wieczorów.
W sali z piękną dekoracją zebrało się liczne grono, stanowiące niemal rodzinę. Przewodnicząca koła A. Pawlikowska przekazała informacje dotyczące mijającego i przyszłego roku. Złożyła serdeczne życzenia - zdrowia, pogody ducha, wszystkiego dobrego w Nowym Roku wszystkim Członkom i Radzie Osiedla, dziękując jednocześnie za współpracę. Następnie wszyscy obecni złożyli sobie wzajemnie życzenia dzieląc się tradycyjnie opłatkiem. W trakcie poczęstunku i rozmów, było też dużo miejsca na śpiewanie kolęd. Czas upłynął w miłej, serdecznej atmosferę. 

Tekst: A. Pawlikowska, zdjęcia J. Janczak.                                       

       W dniu 20.02.2020r. w tłusty czwartek członkowie koła "Wyżyny" bawili się w klubie "Vena". Do tańca skocznie przygrywała pani Danusia.  
Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Agnieszka Pawlikowska, składając życzenia i zachęcając wszystkich do  gimnastyki czyli czynnego udziału w tańcach. Była integracja, pląsy, smaczny poczęstunek i oczywiście zgodnie z tradycją- pączki.
Panów jak zawsze mało, ale pan Henryk i Stanisław byli duszą towarzystwa i robili aby było miło. Dużo podziwu dla pani  Geni i Teresy oraz, pana Jana. Brać przykład młodszym, jak nie poddawać się wiekowi i niedogodnościom zdrowotnym. Tak trzymać!!!      Można powiedzieć, że tanecznym krokiem zakończyliśmy karnawał 2020 roku. Tekst R. Jagodzińska, zdjęcia: J. Janczak

         W dniu 27.11.2019r. członkowie naszego Koła zorganizowali spotkanie "andrzejkowe" w naszej siedzibie. W sympatycznym spotkaniu uczestniczyło 36 członków. Przy kawie i słodyczach oraz przyjemnej muzyce czas szybko nam wszystkim upłynął. Rozstając się wszyscy uczestnicy wyrazili chęć  uczestniczenia w kolejnym tak miłym spotkaniu.


Dzień Seniora - "Vena"

W dniu 24.10.2019r. w klubie "Vena" spotkali się emeryci z koła Wyżyny. Po przywitaniu członków i przedstawicieli Rady Osiedlowej Przewodniczącą  Agnieszkę Pawlikowską, przystąpiono do konsumpcji ciepłego poczęstunku, a następnie do "gimnastyki" czyli tańców. Pięknie przygrywała do nich Pani Magda i wszyscy integrowali na 100%.

Zdjęcia: Jolanta Janaczak
Notatkę sporządziła: A. Pawlikowska

                                                * * *


Tekst i zdjęcia A. Pawlikowska.

         W dniu  12.05.2018r. członkowie Związku Emerytów Koła „Wyżyny” wybraliśmy się na zwiedzanie pięknego miasta Chełmna nad Wisłą oraz pobliskiej miejscowości Świecie. Uroczą trasą przez Czarże, Starogród pradoliną Wisły dotarliśmy do tej miejscowości położonej na dziewięciu wzgórzach (Rzym tylko na siedmiu).
         Oprowadzał nas przewodnik pochodzący z Bydgoszczy, który w barwny, ciekawy sposób przybliżył wiadomości o zabytkach. Po posiłku przejechaliśmy na drugi brzeg Wisły i zatrzymaliśmy się opodal zamku Krzyżackiego. Pogoda dopisywała, była grochówka, pierogi, kiełbaski z grilla. 
         Z wysokiej baszty zamku pozdrowienia przesyła p. Renia.

 

 

Tekst i zdjęcia  Jolanta Janczak.

         Dnia 16.05.2018r. odbyła się zabawa integracyjna z okazji Światowego Dnia Inwalidy członków koła „Wyżyny” i zaproszonych gości z koła „Wzgórze Wolności” na czele z przewodniczącą Danutą Rybarczyk.
         Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca koła „Wyżyny” Agnieszka Pawlikowska składając życzenia i wspaniałej zabawy.

 

 Tekst  A. Pawlikowska 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Koła Wyżyny

            W dniu 17.12.2017 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze. Spotkanie poprowadził p. Zdzisław Tylicki prezes Okręgowego Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bydgoszczy.
            Pani Agnieszka Pawlikowska przewodnicząca koła złożyła wyczerpujące sprawozdanie z działalności. Następnie wybrano kandydatów do nowego Zarządu, który ukonstytuował się w składzie:

 1. Pawlikowska Agnieszka               - przewodnicząca,
 2. Janczak Jolanta                           - z-ca,
 3. Jagodzińska Regina                     - sekretarz,
 4. Młodzikowska Elżbieta                  - członek,
 5. Burchard Henryk                          - członek,
 6. Leszczyńska Janina                      - członek,
 7. Gawinecka Jadwiga                      - skarbnik.

 Delegatami zostały nowo wybrane: Agnieszka Pawlikowska, Janczak Jolanta, Gałecka Teresa. Następnie przewodnicząca przedstawiła założenia działania na rok 2018. W wolnych głosach było pytanie o służbowy telefon, który umożliwiałby członkom  łatwiejszym kontakcie z Zarządem.

 P.S. Pani Jadwiga Gawinecka złożyła pisemną rezygnację z uczestniczenia w Zarządzie z powodu nadmiaru obowiązków prywatnych. Obecnie funkcję skarbnika pełni p. Elżbieta Młodzikowska.

 

 

 

Tekst i zdjęcia A. Pawlikowska 

Międzynarodowy Dzień Kobiet

             to święto, gdzie wszyscy mężczyźni więcej się uśmiechają, są bardziej szarmanccy, a kwiaty żonkili, tulipanów i róż mają większy popyt.
W kole „Wyżyny” odbyło się spotkanie członkiń i było trzech panów oraz umilający czas grą na akordeonie, śpiewający dowcipne piosenki     o kobietach p. Henryk Bochniak. Był też poczęstunek, kawa , herbatka.      W imieniu członków Zarządu Koła „Wyżyny” życzenia złożyła przewodnicząca Agnieszka Pawlikowska. Humory dopisały, integracja z nowo przybyłymi członkami odbyła się w miłej atmosferze.
              Życzę wszystkim paniom z naszego koła zdrowia, wszystkiego dobrego i dużo, dużo pięknych chwil Agnieszka Pawlikowska.
Tekst i zdjęcia Agnieszka Pawlikowska

Spotkanie Opłatkowe

 

         11.12.2017 r. „Venus” odbyło się spotkanie „Opłatkowe” Koła  „Wyżyny”. Zebrani członkowie w miłej, ciepłej atmosferze,  pięknie udekorowanej sali złożyli sobie życzenia. W świętach najpiękniejsze jest ich powtarzalność, czas kiedy zatrzymujemy się i zapominamy o szarej codzienności.
         Chciałam Wszystkim członkom życzyć radości, miłości i pokoju oraz szczęśliwego Nowego Roku. Przewodnicząca Agnieszka Pawlikowska  z nowo wybranym Zarządem
Spotkanie Opłatkowe

Tekst Agnieszka Pawlikowska zdjęcia Danuta Rybarczyk

W "Venie" na Wyżynach spotkały się dwa Koła Emeryckie "Wzgórze Wolności" i "Wyżyny"  
kilka dni przed tym magicznym wieczorem w roku jakim jest wigilia. Po złożeniu życzeń 
przez organizatorów w nastrój świąteczny wprowadziły nas piękne kolędy, Wieczór minął
w miłej atmosferze i myślę, że smacznej. Jeszcze raz pragnę przekazać  życzenia dla
wszystkich członków. Życzę zdrowia, pogody ducha, Wszystkiego dobrego w Nowym Roku
w imieniu p. Danuty Rybarczyk, Gabrieli Rewes i Zarządu 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Tekst i zdjęcia Ryszard Mrozik

Spotkanie z posłanką na Sejm RP Anną Bańkowską

27 stycznia w restauracji Tobiasz członkowie kół Wyżyny, Kapuściska Śródmieście z inicjatywy przewodniczącej koła Gabrieli Rewers spotkali się z Anną Bańkowską. W spotkaniu brali również udział dyrektor biura poselskiego Przemysław Biegański, przewodniczący oddziału okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki oraz członkowie prezydium tego związku. Spotkanie dotyczyło głównie problematyki nurtującej środowisko seniorów. Posłanka zapoznała zebranych z inicjatywami ustawodawczymi zgłaszanymi w Sejmie przez SLD. Poinformowała, że w związku z długim oczekiwaniem na rehabilitację w placówkach zdrowia zwróciła się do Najwyższej Izby Kontroli by ta w województwie Kujawsko-Pomorskim zbadała ilość zawieranych kontraktów na te usługi. Przybliżyła również rozwiązania w sprawie odwróconego kredytu hipotecznego, które już obowiązuje. Posłanka udzielała odpowiedzi na licznie zadawane pytania przez emerytów między innymi: prac sejmu nad zmianami przyszłych emerytur, spraw związanych z waloryzacją w przyszłych latach. Przedstawicielki Banku Pocztowego przedstawiły szeroką gamę produktów bankowych kierowanych specjalnie dla seniorów.
Na zakończenie Zdzisław Tylicki przedstawił propozycje wczasów i wycieczek na 2015r.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

 
Wpisany przez Ryszarda Mrozik   

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE
KOŁA PZERiI w Szubinie 2022 rok

         W pomieszczeniach Szubińskiego Domu Kultury dnia 18.11.2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła PZERiI w Szubinie. Otwarcia  dokonała przewodnicząca koła Maria Rosińska, która przywitała zebranych oraz przybyłego gościa przewodniczącego O/Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisława Tylickiego.
Po przyjęciu porządku obrad zaproponowanego przez Marię Rosińską przystąpiono do jego realizacji.  Na przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Hannę Adamczewską. Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania podając, że na 125 członków koła obecnych było 92 osoby, co stanowi 74%.
Następnie głos zabrał przewodniczący  Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki,  który  z okazji minionego  15-lecia koła na ręce przewodniczącej  Marii Rosińskiej złożył upominek i podziękowania od Zarządu Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy, jednocześnie życząc dalszej owocnej pracy. Następnie zaproszony gość wręczył odznaczenia.

 Złotą Odznakę Honorową -  duża z aktem nadania otrzymała:

 1. Maria Rosińska

Złotą Odznakę Honorową – mała z legitymacją otrzymali:

 1. Bekisz Jan
 2. Burzych Andrzej
 3. Kostecka Krystyna
 4. Maciejewska Lila
 5. Mikuła Alina
 6. Steinke Bogdan
 7. Wasila Bogdana

Dyplomy Uznania  otrzymali:

 1. Adamczewska Hanna
 2. Baszczyński Andrzej
 3. Bekisz Aneta
 4. Pieczyńska Jadwiga
 5. Steinke Elżbieta
 6. Tokarczyk Eugeniusz
 7. Zmuda Longina

Następnie przewodnicząca koła przedstawiła sprawozdanie z działalności koła oraz przybliżyła propozycje planu pracy na rok 2023. Natomiast sprawozdanie z działalności finansowej odczytała Irena Homme. Ustępujący zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium.
Kolejnym punktem zebrania był wybór członków nowego zarządu. Po przegłosowaniu przez członków koła określona została forma wyborów, jako jawna.  Do zarządu zaproponowano następujące osoby: Bekisz Jan, Homme Irena, Kostecka Krystyna, Mikuła Alina, Rosińska Maria, Steinke Bogdan, Zmuda Longina.  Z przedstawionych kandydatów nie wyraził zgody na kandydowanie Jan Bekisz , ze względu na stan zdrowia.  W związku z czym zaproponowano jeszcze 2 osoby tj. Sołtys Annę i Tadeusza Florka. Przystąpiono zatem do głosowania. Efektem tego został wyłoniony nowy 7-mioosobowy zarząd w składzie:

 1. Homme Irena
 2. Kostecka Krystyna
 3. Mikuła Alina
 4. Rosińska Maria
 5. Sołtys Anna
 6. Steinke Bogdan
 7. Zmuda Longina

Na delegatów na Zjazd Rejonowy w Bydgoszczy zostały wybrane:

 1.  Rosińska Maria
 2.  Białkowska Irena

Nowy zarząd pod przewodnictwem przewodniczącego O/Okręgowego Zdzisława Tylickiego dokonał następującego podziału funkcji:

 1. 1.     Rosińska Maria       - przewodnicząca
 2. 2.     Kostecka Krystyna  - z-cz przewodniczącej
 3. 3.     Homme Irena     - skarbnik
 4. 4.     Mikuła Alina       - sekretarz
 5. 5.     Sołtys Anna        - członek
 6. 6.     Steinke Bogdan  - członek
 7. 7.     Zmuda Longina   - członek

W dalszej części zebrania na pełnoprawnych członków koła zostało pasowanych 13 osób.
Na zakończenie przewodnicząca zebrania podziękowała za liczne przybycie.
Tekst: sekretarz Alina Mikuła
Zdjęcia Jerzy Dulka15-lecie Szubińskiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów

24 września 2022rok

     W sobotę 24 września w Szubińskim Domu Kultury nasze koło świętowało 15- lecie istnienia. Był to czas wspomnień, życzeń i wspólnej zabawy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. posłanka na Sejm RP IwonaKozłowska, burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie Anna Kijowska, radny powiatowy Ignacy Pogodziński, były prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Remigiusz Kasprzak, oraz obecny prezes Maciej Balicki, dyrektorka Szubińskiego Domu Kultury Alina Gordon, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie RenataMichalak, przedstawiciele klubów seniora z gminy Szubin.
    Wszystkich zgromadzonych przywitała przewodnicząca koła Maria Rosińska, która przybliżyła  historię powstania koła. Przedstawiła czym zajmują się seniorzy podczas wspólnych spotkań. Miłą częścią spotkania był specjalnie przygotowany na tę okazję film. Zebrani seniorzy z zaciekawieniem oglądali zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, zabaw itp. Rozpoznawali na zdjęciach siebie i swoich znajomych. Były również życzenia, kwiaty i upominki. Uroczystość uświetniona została przez występ wokalny Jagody Buksy. Seniorzy zjedli wspólny obiad i później bawili się na zabawie tanecznej.

Tekst:  Alina Mikuła

 

 

 

 

 

Materiał: Maria Rosińska

Udany wyjazd do Dźwirzyna. Pogoda i humory dopisały

                W dniach 17-27 czerwca odbył się wyjazd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z  Szubina.
54- osobowa grupa przebywała w ośrodku Akacja w Dźwirzynie. Na początek odbył się wieczorek zapoznawczy przy kawie i cieście. Poza tym, był grill, wieczorki taneczne, wiele gier i zabaw. W ramach wyjazdu zorganizowana została również wycieczka z przewodnikiem do Kołobrzegu. Zwiedzano port i tamtejsze molo. Pogoda dopisała uczestnikom. Przez zdecydowaną większość wyjazdu było słonecznie, a nawet upalnie. Nie zabrakło także tradycyjnego puszczania wianków w noc świętojańską. Wszyscy wrócili zadowoleni z pobytu i czekają na kolejny wyjazd w sierpniu, tym razem do miejscowości Sianożęty. 

 
Maria Rosińska

Wspieramy się wzajemnie

       Członkowie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szubinie od stycznia 2022 roku do 10 czerwca 2022 roku uczestniczyli w projekcie Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny ,, Gmina Szubin – wspieramy się wzajemnie”.
Projekt obejmował następujące formy wsparcia:
- konsultacje indywidualne z psychologiem
- warsztaty grupowe z psychologiem
- konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą
- zajęcia ogólnorozwojowe
- zajęcia kreatywne – joga
- warsztaty z rękodzieła
Maria Rosińska

Opera Nova

       6 marca uczestnicy brali udział w wyjeździe kulturalnym do Bydgoszczy. Odbyli pieszą wycieczkę przez miasto podziwiając panoramę  i  Wyspę Młyńską. Prawdziwą atrakcją okazał się udział w operetce ,, Baron Cygański”. 

Maria Rosińska
Wycieczka do Grudziądza

 

       20 maja odbyła się wycieczka prozdrowotna do Grudziądza. Członkowie projektu przemierzyli miasto oglądając spichlerze, bramę wodną, górę zamkową z wieżą Klimek oraz rynek. Dużo przyjemności sprawiła im wizyta w geotermii. Wszyscy chętnie kąpali się basenach solankowych ,,gdyż solanka podnosi kondycję skóry, ujędrnia ją i przeciwdziała starzeniu”. Dużo osób skorzystało również z odpoczynku w piramidzie z tężnią solankową, która sprzyja profilaktyce i leczeniu górnych dróg oddechowych. 

Zofia Rosińska

 

Piknik prozdrowotny

 

       10 czerwca miał miejsce piknik prozdrowotny w Wąsoszu nad jeziorem. Uczestnicy brali udział w różnych konkurencjach sportowych. Dla chętnych wydzielono strefę fitness oraz strefę wygibasów. Na zakończenie imprezy zorganizowany został poczęstunek oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek.


Maria Rosińska

Wycieczka do Torunia

W dniu 17 maja br. członkowie naszego Koła wybrali się na wycieczkę do Torunia. Na miejscu spotkania oczekiwał na nas przewodnik, który z entuzjazmem  opowiadał nam i pokazywał najcenniejsze i najciekawsze miejsca miasta. Zwiedziliśmy m.in. Katedrę , która zachwyca bogactwem obrazów i pięknych ołtarzy. Duże wrażenie zrobiły na nas ruiny zamku krzyżackiego, spichrze i urocze kamienice. Na zakończenie wycieczki był rejs stateczkiem po Wiśle. To był bardzo udany dzień. 

Maria Rosińska

 Majówka

28 maja br. zorganizowaliśmy "Majówkę" przy kiełbasce i kaszance z grilla oraz chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Była kawa, herbatka oraz ciasto własnego wypieku. Przy tradycyjnej biesiadnej muzyce mimo chłodu i drobnych opadów deszczu wszyscy bawiliśmy się znakomicie. W "majówce" brało udział 52 członków Koła. 
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Szubinie 2022 r.

      Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, na świętowaniu Dnia Kobiet spotkali się członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Szubinie. Sobotnie popołudnie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
     Spotkanie zorganizowano w Szubińskim Domu Kultury. Seniorzy jak zwykle dopisali i prawie wszystkie miejsca przy stołach były zajęte. Życzenia w imieniu całego zarządu złożyła Maria Rosińska, przewodnicząca koła. Każda z pań otrzymała kwiatka, czekoladę i książkę. Było ciasto, kawa i herbata, a podczas spotkania grał zespół muzyczny Edraanta
     W sobotnie popołudnie w murach Szubińskiego Domu Kultury członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się, aby wspólnie świętować Dzień Kobiet.
Nie był to jedyny powód do świętowania. Tego dnia przywitano również nowych członków szubińskiego koła, którzy złożyli swoje ślubowanie. Zostali nimi: Anna Grygiel, Helena Wyżykowska, Anna Bąbicka, Anna Biecka, Ryszard Biecki, Alicja Szkurka, Małgorzata Zawadzka, Danuta Kartaszewicz, Maria Pilarska, Barbara Musielska, Maria Cywińska.
Link do koła PZERiI w SzubinieZłożono sobie życzenia świąteczne.
Wigilia seniorów w Trampie

fot. ML

Dokładnie tydzień przed wigilią, 17 grudnia seniorzy z Szubińskiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się by podzielili się ze sobą opłatkiem. Tym razem wigilia seniorów odbyła się wieczorem w szubińskim lokalu Tramp.
       Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca koła Maria Rosińska, która złożyła wszystkim przybyłym seniorom świąteczne życzenia. Następnie proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli Jacek Pawelczyk przeczytał fragment ewangelii wg św. Łukasza oraz powiedział krótkie kazania. Po czytaniu Biblii przyszła pora na świąteczną muzykę.
       Dla publiczności „Senioritki” zaśpiewały kolędy i zarecytowały wiersze o świętach Bożego Narodzenia. Na klawiszach i gitarze akompaniował im zespół „Wraki”. Artyści zostali nagrodzeni brawami.
       Po kolędach, ewangelii i wstępnych życzeniach przyszła pora na dzielenie się opłatkiem. Uczestnicy składali sobie życzenia jedynie w swoim najbliższym gronie. Po opłatku przyszła kolej na obiad oraz deser. Uczestnicy wyszli ze spotkania weseli oraz pełni nadziei na kolejne wspólne spotkanie.  

ZAPUSTY

          Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szubinie, dnia 10 lutego br. w gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, z wielkim żalem, ale uroczyście pożegnało karnawał zabawą zapustową, która trwała do późnych godzin nocnych.


LINK DO ZDJĘĆ

     

 * * *


        21 marca 2018 definitywnie pożegnaliśmy uprzykrzoną zimę w Wąsoszu. Przy wesołych, tematycznych wierszykach, Marzanna została doprowadzona za ręce nad rzeczkę i utopiona, chociaż nie na zawsze, ale chociaż na rok.

Więcej zdjęć
LINK DO KOŁA PZERiI W SZUBINIE 

Janina Matuszak 

       15 grudnia 2017 r. o godz. 17-tej odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szubinie. Spotkanie otworzyła i powitała gości przewodnicząca Koła Maria Rosińska, przedstawiając ważność zagadnienia jakim jest Boże Narodzenie w naszych domach.
Ewangelię wg św. Łukasza odczytał zaproszony proboszcz z parafii św. Andrzeja Boboli, ks. Jacek Pawelczyk. Spotkanie to, tradycyjnie miało miejsce w gościnnych progach Motelu TRAMP w Szubinie. O suto zastawione stoły posiłkami wigilijnymi, zadbała obsługa Motelu, za co serdecznie dziękujemy. Przy muzycznym podkładzie kolęd, wszyscy składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne. W uroczystości tej udział brało ponad 50 osób.
Atmosfera była bardzo uroczysta i podniosła. Przy wspólnym śpiewaniu kolęd, bardzo miło upływał nam czas. Do zobaczenia za rok.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

koła PZERiI w Szubinie

Tekst Janina Matuszak
            „Dnia 18 listopada 2017 r. w Kole Emerytów w Szubinie ze względu na zakończenie kolejnej  5-cioletniej kadencji zarządu, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Z uwagi na rezygnację z funkcji przewodniczącej Ireny Białkowskiej oraz dwóch członkiń Jolanty Kozik oraz Marii Jaroch, przeprowadzone zostały wybory  - tajne wybory. Zanim przystąpiono do wyborów, w drodze podziękowania za trudną pracę i zaangażowanie społeczne, złotymi odznakami oraz dyplomami uznania uhonorowane zostały następujące osoby:
Złote odznaki – duże otrzymali członkowie funkcyjni: Irena Białkowska, Irena Homme, Janina Matuszak i Jerzy Rosiński.
Złote odznaki – małe otrzymali: Jolanta Kozik, Maria Jaroch, Maria Rosińska, Longina Zmuda, Czesław Białkowski oraz Czesław Drela.
Dyplomy uznania otrzymali: Maciejewska Lila, Musialik Wanda, Kostecka Krystyna, Adamczewska Hanna, Wasila Bogdana, Bekisz Jan, Zmuda Roman, Walczak Jan, Burzych Andrzej, Krieger Jerzy i Jarocki Bronisław. Dekoracji dokonała Sekretarz Okręgowego Zarządu PZERiI w Bydgoszczy pani Ewa Zbelicka, a zdjęcia wykonał Członek Prezydium Zarządu Okręgowego pan Ryszard Mrozik, zamieszczając je na stronie internetowej. W dalszej części zebrania mianowanych na pełnoprawnych członków zostało 5 osób.  Po wysłuchaniu sprawozdań, jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium. Przystąpiono zatem do głosowania. Efektem tego głosowania, utworzony został nowy 7-mioosobowy zarząd:

 

 1. Maria Rosińska      - przewodnicząca
 2. Krystyna Kostecka - z-ca przewodniczącej
 3. Janina Matuszak   - sekretarz
 4. Irena Homme       - skarbnik
 5. Longina Zmuda    - członek
 6. Jan Bekisz           - członek
 7. Bogdan Steinke    - członek

      Ustępująca Irena Białkowska została uroczyście pożegnana, były życzenia, kwiaty, upominki oraz tradycyjne 100 lat, a ustępujący zarząd otrzymał podziękowania i kwiaty. Były tez i łzy wzruszenia. Przed nowym zarządem stoją poważne zadania do wykonania.”


POZOSTAŁE ZDJĘCIA


10-lecie Koła PZERiI w Szubinie

Przewodnicząca koła Irena Białkowska wraz z zarządem zorganizowała jubileusz 10-lecia powstania koła. Uroczystość odbyła się pod patronatem burmistrza Szubina Artura Michalaka. W jubileuszowym spotkaniu udział wzięli: burmistrz Szubina Artur Michalak, ówczesny burmistrz i założyciel koła Ignacy Pogodziński, przewodniczący zarządu okręgowego w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki.
Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich przybyłych. Przypomniała , że założycielami byli Ignacy Pogodziński, Bolesław Macioszek i Janina Matuszak. Całość uzupełniona była profesjonalnie przygotowaną prezentacją multimedialną obrazującą najważniejsze wydarzenia w życiu koła. Część artystyczną wypełniły występy młodzieży Teatru Meandry z I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie. Przy muzyce i dobrym jedzeniu seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA Z JUBILEUSZU

 

 

Tekst i foto - TD

Światowy Dzień Inwalidy w Szubinie

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło w Szubinie świętowało Dzień Inwalidy, a hasłem przewodnim spotkania w Szubińskim Domu Kultury było „Taniec najlepszą rehabilitacją”.

Koło swoją działalność rozpoczęło 20 kwietnia 2006 roku ze stanem osobowym w ilości 16 członków.
Założycielem szubińskiego koła PZERiI był obecny również na uroczystości, Bolesław Macioszek, który zainicjował powstanie koła razem z burmistrzem Ignacym Pogodzińskim. Tego dnia nie brakowało więc okazji do świętowania. Wszyscy zebrani w Szubińskim Domu Kultury smakowali przepysznych potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję. W zabawie udział wzięli również przedstawiciele zaprzyjaźnionego klubu seniorów z Zamościa oraz z Szubina oraz przedstawiciele władz samorządowych. Nie brakowało atrakcji artystycznych, na scenie zaprezentowali się członkowie koła PZERiI, którzy odegrali skecz pod tytułem „Lekarz pierwszego kontaktu”. Wszyscy zgromadzeni podziwiali też występ kabaretu rodziny Kapałów ze Żnina. O oprawę muzyczną zadbał natomiast zespół Jesienny Kwiat.

LINK DO POZOSTAŁYCH ZDJĘĆ

 
Wpisany przez R. Mrozik   

Wszystkie ulgi dla seniorów

emeryci, podróż, przywileje, renciści, ulgi, wakacje, zniżki

Starsi i schorowani ludzie nie mają łatwego życia. Niskie świadczenia sprawiają, że ciężko jest im związać koniec z końcem, dlatego warto wiedzieć, jakie zniżki i przywileje przysługują seniorom. Emeryci i renciści mają prawo m.in. do tańszych podróży pociągiem i autobusem, zniżek w aptekach, a nawet darmowych wejść do muzeów. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić i… więcej korzystać z życia.

Tańsze podróże emerytów

Masz prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga ta nie dotyczy przejazdów pociągami EuroCity i InterCity. Pamiętaj jednak, że przejazd "tam" i "z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.

Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie emerytów, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Karta seniora

Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą wykupić Kartę Seniora, która upoważnia do 50-procentowej ulgi przy nabywaniu biletów na przejazd w klasie 1 lub 2 w pociągach uruchamianych przez PKP InterCity (m.in. w pociągach TLK, EIC, EC). Karta kosztuje 150 zł i można ją nabyć w kasach PKP InterCity. Jest imienna, ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku. Zakup karty powinny rozważyć zwłaszcza osoby, które sporo podróżują.

REGIOkarta Senior

To propozycja Przewozów Regionalnych dla osób, które ukończyły 60 lat. Uprawnia ona do zakupu wszystkich rodzajów biletów tańszych nawet o 30 procent na pociągi czterech przewoźników kolejowych: Przewozów Regionalnych, Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich oraz Kolei Wielkopolskich. Kartę można kupić za 49 zł w kasach biletowych Przewozów Regionalnych albo zamówić przez Internet (www. i-pr. pl.).

PKS

Na przejazdy autobusami PKS emerytom i rencistom nie przysługują żadne ustawowe zniżki, podobnie jak u prywatnych przewoźników. Nie znaczy to jednak, że prywatne firmy nie stosują zniżek. Warto się o nie zapytać, wsiadając do autobusu, np. w niektórych gminach emeryci zameldowani tam na pobyt stały mają prawo do ulgowych biletów. Prawo emerytów do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej to zawsze decyzja władz poszczególnych miast i gmin.

Podróżowanie z I grupą inwalidzką

Inwalidzi I grupy oraz osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do 49-procentowej zniżki na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej, a także do 37-procentowej ulgi na bilety jednorazowe w pozostałych pociągach PKP oraz autobusach PKS. Prawo do ulg przysługuje na podstawie jednego z dokumentów, między innymi wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypisu z orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ, które okazuje się wraz z dowodem osobistym.

Osobom niewidomym, uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji, przysługuje ulga do 93 procent na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej. W pozostałych pociągach oraz autobusach należy się zniżka w wysokości 51 procent.

Tańszy paszport

Opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Ulga w wysokości 50 proc. przysługuje między innymi emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich współmałżonkom (pozostającym na ich utrzymaniu), osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych oraz pobierającym zasiłki stałe, a także kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach. Osoby uprawnione do ulgi za wydanie paszportu płacą 70 zł.

Żadnych opłat nie pobiera się natomiast od:

- osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,

- osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych oraz od osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, które wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.

Telewizja i radio bez abonamentu

Z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są m.in.:

- osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

- osoby, które mają prawo do zasiłku przedemerytalnego

- osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego

- osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS

Na poczcie trzeba przedstawić dowód osobisty i decyzję organu emerytalno-rentowego (np. ZUS lub KRUS) o wysokości świad- czenia.

Darmowa komunikacja miejska

W większości polskich miast emerytom i rencistom przysługuje 50-procentowa ulga, natomiast seniorzy, którzy skończyli 70 lat, mogą środkami komunikacji miejskiej (autobusami, tramwajami) jeździć za darmo. O tym, czy przyznać taki przywilej, decydują radni. W niektórych większych miastach można również zakupić tzw. bilet seniora, który upoważnia do darmowych przejazdów. Kosztuje ok. 20-50 zł i jest ważny przez cały rok.

Ulgi telekomunikacyjne

Rabat 50 procent na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament) w TP przysługuje osobom z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności w przy- padku:

- choroby narządu wzroku

- zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

- zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności: z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku) lub z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje:

- zwolnienie z opłaty abonamentowej za radio i telewizję - tylko dla osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. (na podstawie orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku)

- 50 proc. rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament) - przysługuje dorosłym i dzieciom, które ukończyły 16. rok życia i dotyczy planów:

- plan doMowy tp60

- plan doMowy tp300

- plan tp przyjazny

- plan tp socjalny

- plan tp startowy

- plan tp standardowy

- plan tp60

Z jakim orzeczeniem masz prawo do rabatów?

- w przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),

- w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L),

- w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:

- z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącz- nym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje sym- bol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),

- z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Prawo do rabatów mają także opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych, jeśli są stałe lub czasowo zameldowani z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku.

Możesz dostać specjalną fakturę

Osoby słabo widzące lub niewidome mogą otrzymywać od TP faktury:

- w alfabecie Braille'a,

- dużą czcionką (16-18 pkt)

- przesłane pocztą elektroniczną, które można powiększyć na komputerze.

Zamówienie na dodatkową fakturę możesz złożyć telefonicznie (tel. 9393), przesłać faksem (tel. 9394), pisemnie (Telekomunikacja Polska SA, ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice) lub w salonie sprzedaży TP.

Muzea, teatry, kina

W muzeach państwowych za bilety płacisz połowę ceny normalnego biletu. Większość galerii, skansenów czy ogrodów zoologicznych również udziela zniżek dla emerytów (do 25 proc. ceny biletu). Zasady sprzedaży placówki ustalają samodzielnie, zwykle wystarczy w kasie okazać legitymację emeryta-rencisty, lub ostatni odcinek renty czy emerytury. O zniżki pytaj też w wybranych kinach i teatrach.

Również wstęp na imprezy sportowe może okazać się tańszy. Niektóre kluby sportowe mają pulę biletów ulgowych dla emerytów po 65. roku życia. Cena takiego biletu zwykle wynosi połowę ceny normalnego biletu na mecz.

Ulga na psa

W niektórych miastach osoby, które ukończyły 65 lat i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe, są zwolnione z opłat za posiadanie psa. Wysokość stawek jest różna - ustalają ją lokalni włodarze.

Emeryci też płacą mniej za Internet

Jeśli w ciągu roku płaciłeś za dostęp do sieci, możesz skorzystać z tzw. ulgi na Internet. Masz prawo odliczyć od dochodu wydatki na Internet do wysokości 760 zł. Warunkiem jest jednak samodzielne złożenie zeznania rocznego. Jeśli rozliczenie z fiskusem pozostawisz ZUS-owi, nie możesz skorzystać z ulgi.

Taniej w aptece...

Na rynku są już apteki, które oferują specjalne rabaty dla emerytów - np. w wyznaczone dni tygodnia możesz wykupić leki z 5-10-proc. upustem. Warto więc przed wykupieniem recepty zapytać w aptece czy i kiedy można skorzystać z takiej ulgi. Informacje o promocjach na leki pojawiają się też na stronach m.in.: www.apteka.senior.pl, www.kupnajtaniej.pl, www.eapteka.pl.

…w sklepie

Na podobnych zasadach jak apteki rabaty dla seniorów oferują duże, sieciowe supermarkety. I tak na przykład w wyznaczony dzień tygodnia możesz skorzystać z rabatu na zakupy (np. 5-10 proc.) albo otrzymać dodatkowe punkty na karcie lojalnościowej, które później zamieniasz na prezenty.

…i w punktach usługowych

Emeryt może liczyć na ulgi również w niektórych punktach usługowych. Dlatego zanim wyciągniesz portfel, powinieneś zapytać, czy przypadkiem nie przysługuje ci zniżka. Wiele gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oferuje emerytom bardzo korzystne ulgi na wiele zabiegów, również upiększających i pielęgnacyjnych. Promocje dla emerytów dotyczą czasem również wizyt w solariach, masaży czy zabiegów manicure. Spore zniżki proponują emerytom również firmy sprzedające okulary korekcyjne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Wiele basenów i pływalni oferuje emerytom ulgowe bilety wstępu. Ulgi te zwykle uzależnione są od pory dnia.

Taniej za wakacje i za rekreację

Emeryci i renciści tradycyjnie mogą liczyć na zniżki w domach wczasowych w miejscowościach mających status uzdrowisk. Zdarza się jednak, że zniżki te, zwykle w wysokości od 10 do 30 procent, dotyczą tylko pobytów poza sezonem turystycznym.

Jeśli chodzi o rekreację w miejscu zamieszkania, emeryt może liczyć na zniżki na większości pływalni. Ulgi te zwykle uzależnione są od pory dnia. Obejmują na przykład wstęp na basen w godzinach, w których nie jest najbardziej oblegany, czyli np. rano.

Jeśli marzą ci się dalekie podróże, to masz również szansę na tańszy przelot. Większość międzynarodowych linii lotniczych oferuje ulgi na przeloty dla pasażerów po 60. roku życia (na podstawie dowodu tożsamości). Ulga ta ustalana jest indywidualnie przez linie lotnicze. Można zaoszczędzić od 10 do 20 proc. ceny biletu.

- Wiem, że przysługują mi różne zniżki, ulgi, dofinansowania, ale tak naprawdę dokładnie nie wiem, do czego mam prawo. O wszystko trzeba się dopytywać. Na pewno mogę korzystać z ulgi na bilety w pociągach i autobusach, a także ze zniżek na niektóre leki w aptece. Chciałbym znać wszystkie swoje przywileje.

 

Tekst i zdjęcia R. Mrozik

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W restauracji „TOBIASZ” w dniu 31.01.2014r. odbyło się spotkanie integracyjne członków kół PZERiI podporządkowanych
bezpośrednio zarządowi okręgowemu w Bydgoszczy. Uczestniczyli w nim członkowie z kół: Śródmieście, Romet, Wzgórze
Wolności, Szwederowo, Błonie, Wyżyny, Fordon, Bartodzieje, Leśne i Dąbrowa Chełmińska. W sumie ponad 80 osób. Na
wstępie przewodniczący Zarządu Okręgowego Zdzisław Tylicki przedstawił propozycje wypoczynku na rok 2014,
po dopracowaniu zostanie ona w połowie lutego zamieszczona na naszej stronie internetowej. Eksperci z Banku Pocztowego
w Bydgoszczy Barbara Dąbrowska i Violetta Branicka-Antoszkiewicz przedstawiły propozycję produktów bankowych
kierowanych do seniorów. Po dobrym posiłku przy dźwiękach muzyki w wykonaniu pani Danuty Synowieckiej rozpoczęły
się tańce. Całość spotkania przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

Pozostałe zdjęcia

 

List do Rady Miasta

 

Więcej…
 

UCHWAŁA
PLENUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 października 2013r.

Uchwała Nr 77/13/X/2013

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na podstawie
§ 25 pkt 6 Statutu Związku oraz § 7 pkt 1 ppkt 1, 2, 3 „Zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Związku” oraz Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZERiI Nr 16/3/X/2013 z dnia 22 października 2013 r. postanawia:
1)    podwyższyć miesięczną składkę związkową z kwoty 2,50 zł (słownie – dwa złote pięćdziesiąt           groszy). tj. 30 zł. Rocznie,
2)    podwyższyć wpisowe pobierane od nowo wstępujących członków zwyczajnych do wysokości            3,00 zł. (słownie – trzy złote),
3)    podwyższyć odpłatność za legitymacje związkowe do wysokości 5,00 zł (słownie – pięć                  złotych),
4)    podwyższyć odpłatność za wydawane zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP dla osób nie będących członkami Związku do wysokości 10 zł. (słownie – dziesięć złotych.

Dane zawarte w pkt 1, 2, 3, 4 w/wym. Uchwały obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

Tekst Z. Kosmalska
Zdjęcia R. Mrozik

W dniu 08.11.2013r. po raz czwarty mieszkańcy Osiedla Leśne obchodzili Święto ulicy 11 Listopada połączonego z Narodowym Świętem Niepodległości. Gospodarzami tej uroczystości był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr VII mających swoją siedzibę przy tejże ulicy. Wśród licznych sponsorów, którzy włączyli się w godne uczczenie  tych świąt była Rada Osiedla Leśne. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Uroczystości obfitowały w różne atrakcje między innymi:
- galę pieśni patriotycznych
Przemarsz ul. 11 Listopada pod przewodnictwem Orkiestry Wojskowej oraz 11Dywizji Artylerii Konnej, dzieci przedszkoli, szkół oraz licznie przybyłych mieszkańców osiedla i innych. Nie zabrakło w pochodzie Marszałka Józefa Piłsudskiego
- Festynu ulicznego” Mikrofon dla każdego”
- Pozoracji pola walki, sprzętu wojskowego, ekspozycji militariów
- Pokazów wojskowych i służby maltańskiej.
- Konsumpcji grochówki wojskowej.
Żandarmeria Wojskowa rozegrała mecz piłki nożnej kontra nauczyciele i uczniowie VII LO. Impreza cieszyła się dużą popularnością i aplauzem mieszkańców.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

XVIII Wieczór Seniora w Więcborku

Tekst Zofia Najdowska.
Zdjęcia Ryszard Mrozik

"Piękna, integracyjna impreza pn.XVIII Wieczór Seniora odbyła się 12 października 2013r.w Więcborku.
Do sali gimnastycznej Gimnazjum przybyli wszyscy chętni emeryci, renciści i osoby
niepełnosprawne z
terenu miasta i gminy Więcbork oraz gminy Sośno
/około 230 osób/.Uroczystość rozpoczęła  orkiestra
dęta swoim mini recitalem, następnie przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku
Kazimierz Buława powitał gości: burmistrza Więcborka Pawła Toczkę, wójta gminy Sośno Leszka Stroińskiego,
panią poseł RP Iwonę Kozłowską, przewodniczących: Rady Miasta Więcborka i gminy Sośno, radnych,
członka Prezydium Zarządu Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Ryszarda Mrozika. innych przedstawicieli
samorządowych, miejscowych instytucji oraz duchowieństwa.
W dalszej części Wieczoru sekretarz tut. Oddziału
PZERiI Zofia Najdowska opowiedziała o przedsięwzięciach  Zarządu w roku 2013r, zachęcała do aktywności i
aby na starość spojrzeć z pozytywnej i słonecznej strony, gdyż w seniorach tkwi jeszcze wielka siła wiekowa.
Następnym punktem były podziękowania od Zarządu Oddziału PZERiI w Więcborku w postaci Daru Serca
/ "anioł trzymający serce"/
dla właścicieli Piekarni-Cukierni  w Wituni i Gminnej Spółdzielni w Sośnie, za
10-letnią pomoc przy organizacji spotkań dla emerytów i rencistów z  obu gmin.
W swoich wystąpieniach
przybyli  goście nie szczędzili słów życzliwości dla wielkiej rzeszy seniorów, wyrazili uznanie dla organizatorów
XVIII Wieczoru Seniora, były uściski i mnóstwo kwiatów. W tym punkcie uroczystości pan Ryszard Mrozik
wręczył pp.sekretarz i skarbnik /Zofii Najdowskiej i Annie Pawlikowskiej/ Dyplomy od Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego za zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz emerytów, rencistów i inwalidów.
Corocznym elementem uroczystości jest nadanie tytułu Seniora Roku-otrzymała go pani Jadwiga Łoś, która
od 33 lat aktywnie uczestniczy we wszelkich zadaniach więcborskich seniorów. Słowa podziękowania
prowadząca skierowała do p.Pawła Węgrzyna-za pomoc przy oprawie fotograficznej i komputerowej działań tut.
Oddziału PZERiI. 
Przyjęliśmy do swego grona troje nowych członków, a długoletnim członkom /więcej niż 20 lat/ wręczone zostały
pamiątkowe medale /22 osoby/.
Jednym z najważniejszych momentów Wieczoru są  odznaczenia dla par, które
mogą pochwalić się 50-letnim stażem w pożyciu małżeńskim. Złotych Jubilatów było 8.par.Dekoracji medalami od
Prezydenta RP dokonał Burmistrz Więcborka. Należy nadmienić, że przez cały trwania Wieczoru, orkiestra dęta
zaznaczała swoją obecność grając fanfary orkiestrowe, co nadawało rangę toastów  na cześć wyróżnionych.
Słodką chwilą spotkania był 5-ciopiętrowy tort ufundowany przez Burmistrza, który  jako pierwszy dokonał podziału.
Wspólny podwieczorek, przysłowiowy chleb ze smalcem i kolacja dla wszystkich obecnych okazały się chwilami
integrującymi całą przybyłą społeczność. 
Wesołej rozrywki dostarczył Kabaret "Trójka" z Bydgoszczy oraz występ Klubu Seniora z Więcborka. Zwieńczeniem
XVIII Wieczoru Seniora były tańce przy muzyce zespołu "Relax", którego członkami są też seniorzy. Do zobaczenia za rok!!"

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe zdjęcia

***

Tekst: Zofia Najdowska
Zdjęcia: Leon Najdowski
SENIORZY W STOLICY
"11 i 12 czerwca grupa seniorów z OR PZERiI w Więcborku (dołączyło i kilkoro juniorów ) 
przebywała w stolicy. Opiekę nad wycieczką sprawowało Biuro Turystyki NOVUM TRAVEL
z Więcborka, któremu za sprawną organizację pobytu w Warszawie należą się brawa! 
Tylko dwa dni, a jak wiele zdobytych wrażeń, nowych wiadomości i przede wszystkim 
poznanie różnorodnych zabytków mających wartość historyczną i kulturową.Piękna nasza 
stolica zachwyca współczesnymi obiektami sztuki,nauki i sportu.Pierwszy dzień pobytu to 
zwiedzanie Starówki, Krakowskiego Przedmieścia i Zamku Królewskiego. Drugi dzień 
przyniósł wiele innych atrakcji: spacer po Łazienkach, spotkanie z posłanką Iwoną Kozłowską 
i uczestnictwo w obradach Sejmu, zwiedzanie Wilanowa,tura objazdowa metrem. Chwilą 
zadumy było przejście po Wojskowych Powązkach i złożenie zniczy przy Pomniku Ofiar
katastrofy smoleńskiej. Podsumowaniem turystycznej eskapady było zwiedzanie 
Stadionu Narodowego. Każdego z uczestników wycieczki zachwyciła nowoczesność obiektu, 
jego wielkość, przestrzeń i estetyka. Jeszcze ciekawostka z pobytu w Sejmie.
Naszą grupę siedzącą na galerii sejmowej przywitał prowadzący obrady wicemarszałek 
Cezary Grabarczyk ,podkreślając pobyt seniorów w takim momencie obrad, gdy mowa była
o pokoleniu najmłodszych czyli przedszkolakach.Ta bardzo miła chwila dla nas została 
podkreślona oklaskami ze strony obecnych posłów .Do domu wróciliśmy mocno zmęczeni, 
ale warto było,gdyż "Warszawa da się lubić......"


* * *
Zofia Najdowska
"Maj, to miesiąc rozpoczynający czas spotkań i zabaw na wolnym powietrzu i właśnie grupa 70-ciu seniorów z Oddziału PZERiI w 
Więcborku wybrała Karczmę "Jeleń" na majówkę. Karczma wybudowana przez górala  ma wystrój iście zakopiański. Odległość od
Więcborka 12 km pozwoliła na dwa kursy autobusem, aby przemieścić uczestników majówki. Właściciele przywitali nas grillowaną 
karkówką, swojskim chlebem i słodkościami. Może nie wszystko było zdrowe dla osób z "jesienną" metryką, ale co tam-apteka też 
czeka na klientów! Najbardziej radośni byliśmy na parkiecie, bo tym razem urządzono nam DYSKOTEKĘ!!Muzyka taneczna lat 60-tych
i nie tylko, wyzwoliła w seniorach tyle emocji, że nie straszny był udział w przeciąganiu liną kobiety kontra mężczyźni /wygrały panie!/.
Program spotkania przeplatany zabawami i konkursami, zwiedzaniem mini zoo i sesjami fotograficznymi z kapeluszami, stał się
początkiem realizacji zamierzeń emerytów w okresie wiosenno-letnim. Ważne jest to, że seniorzy sami potrafią zorganizować sobie 
czas, aby jak najmniej spędzać go w domu, co nie uszło uwadze przewodniczącemu Zarządu Okręgowego PZERiI  w  Bydgoszczy 
Zdzisławowi Tylickiemu, który odwiedził świętujących maj w Karczmie "Jeleń".

 

Tekst i zdjęcia Jadwiga Rogala

Ciekawostki o Brukseli

Na zaproszenie europosła Janusza Zemke w Brukseli przebywała między innymi grupa seniorów z PZERiI.
Bruksela jest siedzibą króla i parlamentu belgijskiego. Ponadto mieszczą się tutaj również siedziby ważnych międzynarodowych instytucji, takich jak: NATO (od 1967 r.), Euratom, wiele jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej (jak choćby od 1958 r. Komisja Europejska), a także kilkudziesięciu mniejszych organizacji międzynarodowych.
Jedną z pierwszych rzeczy, jakie rzucają się w oczy po przybyciu do  stolicy Belgii jest z pewnością dwujęzyczność. Wszystkie nazwy ulic czy urzędów, tablice informacyjne, znaki drogowe, oficjalne obwieszczenia, a nawet reklamy są napisane w dwóch językach francuskim, którym posługuje się większość (85-90% ludności) oraz flamandzkim. W ogóle w Belgii używa się aż 4 języki: francuski, flamandzki, niemiecki i waloński. Każda z grup językowych posiada odrębne szkoły, uczelnie, biblioteki, teatry. Cała Belgia jest znana z czekolady, natomiast Bruksela jest zdecydowanym faworytem przysmaków czekoladowych.
Brukselę uważa się za najbardziej zbiurokratyzowane miasto  na świecie – około 700 tys. osób pracuje w administracji. Bruksela to również ważny ośrodek akademickim, kulturalny – teatry, opera, orkiestra symfoniczna, liczne muzea, których w mieście jest ponad 30.
Najważniejszym symbolem Brukseli jest figurka nagiego, sikającego chłopca, nazwanego Manneken Pis, która często jest ubierana w różnorodne stroje ludowe z okazji uroczystości.
Z miastem związanych było wielu wybitnych obywateli, należy wymienić Laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 1913 r. Henri-Marie La Fontaine”a
Architektonicznym symbolem Brukseli jest Atomium – powiększony 150 miliardów razy model kryształu żelaza o wysokości całkowitej przekraczającej 100 metrów. Atomium zbudowane zostało z okazji światowej wystawy Expo w 1958 r.

Więcej zdjęć

* * *

Tekst i zdjęcia Krystyna Suszczyńska

Już po raz drugi w tym roku w okresie od 29.06. do 09.07.2013 grupa 51 osób – członków PZERiI z Bydgoszczy
i Szubina wypoczywała na wczasach we Władysławowie w pensjonacie „ Neptun” . Pogoda była super – czyli obowiązkowe plażowanie, spacery a niektórzy odważniejsi zażywali kąpieli morskich. Humory dopisywały i atmosfera również. W czasie pobytu oprócz wycieczek po okolicy, do Juraty i na Hel mieliśmy możliwość uczestniczyć w festynach z okazji 50 - lecia Władysławowa ( 29.06.) oraz w XV Międzynarodowym Zjeździe Kaszubów ( 6-7.07.13 ). W trakcie tych imprez Władysławowo było jedną wielką sceną zarówno dla artystów i twórców ludowych, a my mogliśmy korzystać z tych atrakcji i wesoło spędzać czas i bawić się z gośćmi w mieście i na plaży. Humor dopisywał nam również w trakcie wieczorku zapoznawczego i ogniska z pieczeniem kiełbasek , a śpiewane piosenki i opowiadane kawały wprowadziły wesołą i niezapomnianą atmosferę. Z żalem trzeba było się pakować i wracać , ale wiemy na pewno że warto tam być ( ze względu na warunki i pyszne jedzenie ) i wrócimy tam w przyszłym roku.


 
Wpisany przez Ryszarda Mrozika   

Tekst  i zdjęcia   Danuta  Rybarczyk

Dzień  Seniora w Żninie

W dniu 16 listopada (środa) 2016r Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Żninie zorganizował  jak zawsze uroczyste  obchody Dnia  Seniora w Restauracji  Parkowej  ul. Szkolna w Żninie. W spotkaniu  uczestniczyło 150 osób. Udział  w uroczystości  brali zaproszeni  goście: Sekretarz  Powiatu  Żnińskiego  Agnieszka  Małeka, Zastępca  Burmistrza Żnina  Halina Rosiak, Sekretarz  Gminy Żnina  Mirosław Gatka, Dyrektor  MOPS-u Maria Bursztyńska, Skarbnik Zarządu Oddziału Okręgowego  Cyryla  Wypijewska i członek  Prezydium  Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Danuta  Rybarczyk. Zaproszeni  goście na ręce Przewodniczącej  Rejonu  Dorocie Supińskiej  złożyli kwiaty oraz życzenia  wszystkim seniorom.  Po części oficjalnej  cała sala odśpiewała sto lat przy lampce  szampana,  później był podany obiad. Spotkanie było okazją do wspomnień i pogaduszek  czasami dawno niewidzianymi znajomymi i sąsiadami. Wzorem lat ubiegłych było coś na słodko, wjechał na salę tort. Zespół muzyczny przygrywał do tańca, członkowie Związku bawili się świetnie do późnego wieczora.


WIĘCEJ ZDJĘĆ
Tekst  Dorota  Supińska

Dzień  Seniora w Żninie

W dniu 18 listopada  2015r Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Żninie zorganizował  uroczyste  obchody Dnia  Seniora w Restauracji  Parkowej  ul. Szkolna  w  Żninie. W spotkaniu  uczestniczyło 157 osób. Udział  w uroczystości  brali zaproszeni  goście, Starosta  Powiatu  Żnińskiego  Zbigniew  Jaszczuk, Burmistrz  Żnina  Robert  Luchowski, Zastępca  Burmistrza  Żnina  Halina Rosiak,  Pani Dyrektor  MOPS-u  Maria  Burszczyńska  i  Przewodniczący  Zarządu  Oddziału  Okręgowego PZERiI Zdzisław Tylicki. Wszyscy podkreślili wagę i znaczenie obchodów  Dnia Seniora,  przekazując  słowa uznania i szacunek.  Zaproszeni  goście na ręce Przewodniczącej  Dorocie  Supińskiej  złożyli  kwiaty oraz  serdeczne  życzenia,  zdrowia, pogody ducha, pomyślności  dla  wszystkich  seniorów. Po części  oficjalnej  podany był  obiad.  Dalsza uroczystość upłynęła przy  taktach  muzyki  w miłej i sympatycznej  atmosferze.  Zagrał  Zespół  Muzyczny  Pani  Beaty  Różańskiej.  W przerwie  zabawy  wjechał  na salę duży  tort  do kawy. Zabawa  trwała do późnych godzin wieczornych.

 

* * *

Migawki z zebrania sprawozdawczo-wyborczego które odbyło się 16.05.2013r.
w Oddziale Rejonowym Żnin.

Zdjęcia J. Rogala i V.Staszewska

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Inowrocławiu wybrał nowe władze

9 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu. Na zaproszenie przewodniczącej wzięli w nim udział sekretarz wojewódzki SLD Ireneusz Nitkiewicz oraz przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki.    Więcej


 


© 2022 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy