POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY

Menu

Zadzwoń do nas

(52) 322-04-85

 

Prezes Zdzisław Tylicki

+48 662 002 220

Sprawdź również:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego.

 

Związek działa na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją skupiającą emerytów, rencistów i inwalidów.

 

Związek działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu. Jest wyrazicielem opinii emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej.

 

Terenowe ogniwa Związku współdziałają z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności seniorów, prowadzą bogatą działalność kulturalną i artystyczną, organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne. dostosowane do potrzeb
i zainteresowań swoich członków.

 

Aby zostać członkiem związku należy:
- przedstawić legitymację ZUS,
- dostarczyć 1 zdjęcie na legitymację,
- opłacić składkę miesięczną 5,00zł i jednorazowe wpisowe 5 zł. legitymacja 5zł

 

 

Historia

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ukształtował się na wieloletnich tradycjach ruchu związkowego, którego początki w naszym kraju sięgają lat międzywojennych.

 

W okresie powojennym funkcjonowały liczne, lokalne organizacje skupiające emerytów i rencistów, najczęściej o charakterze branżowym. W 1960 roku utworzyły one nowy związek, o nazwie Zjednoczony Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W lipcu 1975 roku, na II Krajowym Zjeździe Delegatów, przyjęto nazwę Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, która obowiązuje do dziś.

 

Kolejne Krajowe Zjazdy Delegatów, odbywające się co pięć lat, wytyczały główne cele i kierunki działalności Związku, dostosowując je do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.


Ostatni, XII Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI obradował w grudniu 2019 roku.

Od początku swego istnienia Związek stawia sobie za cel działanie na rzecz poprawy szeroko rozumianych warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów.

 

Związek działa na terenie całego kraju. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

 

 

Cele i obszary działania

 

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu:

 

 reprezentowania ich interesów wobec organów władzy państwowej,

 przedstawiania opinii i postulatów dotyczących poprawy systemu zabezpieczenia społecznego i polepszenia warunków socjalno- bytowych emerytów i rencistów na forum Parlamentu, Komisji Trójstronnej i innych.

 organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów i rencistów.

 przeciwdziałania samotności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych.

 

 

Dla realizacji powyższych celów Związek między innymi:

 

 przedstawia najwyższym władzom państwowym (Prezydentowi, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu) analizy i wnioski dotyczące sytuacji społeczności emerytów i rencistów.

 upowszechnia wiedzę o potrzebach i problemach ludzi tzw. trzeciego wieku,

współdziała z samorządami terytorialnymi w rozwiązywaniu lokalnych problemów seniorów i osób niepełnosprawnych,

 organizuje samopomocowa opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi, chorymi,

udziela pomocy finansowej i rzeczowej członkom Związku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

 wspiera amatorską twórczość artystyczną emerytów i rencistów, prowadzi zespoły artystyczne, kluby, kółka zainteresowań,

 organizuje zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla swoich członków,

 udziela bezpłatnych porad prawnych

 

 

 

Skład z.o.

 

 

Prezydium Okręgowego Oddziału Zarządu PZERiI

 

Przewodniczący - Zdzisław Tylicki

Vice przewodniczący - 

Vice przewodniczący - 

Skarbnik - 

Sekretarz - 

Członek Prezydium - 

Członek Prezydium - 

 

 

Skład Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI :

 

Zdzisław Tylicki - przewodniczący,

 

 

 

Komisja Rewizyjna O/O PZERiI

 

 

 

 

Okręgowy Sąd Koleżeński O/O PZERiI

 

 

Poznaj nas bliżej

O nas / skład z.o.

NIE BADŹ SAMOTNY - DOŁĄCZ DO NAS!

Skontaktuj się z nami

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY

W BYDGOSZCZY

Kontakt elektroniczny

 

pzerii.bydgoszcz@wp.pl

Kontakt  telefoniczny

 

(52) 322-04-85

 

+48 662 002 220

Prezes Zdzisław Tylicki

Pon. - Czw. 10:00 - 14:00

 

Czartoryskiego 18

(budynek szkoły)

 

85-222 Bydgoszcz

Twoje Imie

Nr telefonu

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby realizacji przesłanego zgłoszenia.

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość została wysłana — dziękujemy! Niedługo się skontaktujemy :)

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy (85-222), przy ul. Czartoryskiego 18. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl