POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY

Menu

Zadzwoń do nas

(52) 322-04-85

 

Prezes Zdzisław Tylicki

+48 662 002 220

Najnowsze artykuły:

12 października 2023
Tekst : Zbigniew Kania Zdjęcia : red. Agata Wiśniewska    Tygodnik Tucholski    W dniu 20 września
28 lipca 2023
Tekst i zdjęcia : Zbigniew Kania                     W dniu 26 lipca 2023r. w gościnnych pomieszczeniach Tucholskiego
12 października 2023

Oddział RejonowyPZERiI w Tucholi
podsumował 5-letnią kadencję i wybrał swoje nowe władze.

Tekst : Zbigniew Kania

Zdjęcia : red. Agata Wiśniewska

   Tygodnik Tucholski

   W dniu 20 września 2023r. w Tucholskim Ośrodku Kultury, Seniorzy Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się na swoim Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym. W zebraniu uczestniczyli  członkowie – Delegaci z Tucholi oraz Kół z Bysławia, Gostycyna, Lubiewa i Śliwic, a także zaproszeni Goście : Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Hanna Zielińska, sekretarz Okręgowego Zarządu PZERiI w Bydgoszczy Zbigniew Kania oraz członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego PZERiI Maria Żurawska.

           Obradom przewodniczyła Jolanta Bągorska, a protokołowanie przebiegu obrad powierzono Urszuli Pawłowskiej. Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, w ramach wystąpień zaproszonych Gości,Pani Hanna Zielińska życząc uczestnikom owocnych obrad, wyraziła ustępującemu Zarządowi, a szczególnie jego przewodniczącej p. Felicji Antosiak słowa podziękowania za zaproszenie oraz za dobrą i miłą współpracę. Zbigniew Kania przekazał zebranym w imieniu przewodniczącego Zarządu O/O Zdzisława Tylickiego oraz całego Zarządu pozdrowienia i uznania dla wszystkich członków i kierownictwa Oddziału Rejonowego w Tucholi. Wasz Oddział jest wysoko oceniany za swoje zaangażowanie i realizowanie zadań dla środowiska senioralnego w Waszym Mieście i Gminie. Poinformował, że w uznaniu zasług dla Naszego Związku, na wniosek Zarządu O/Rejonowego, Zarząd Główny PZERiI wyróżnił zasłużonych członków O/R. Wraz z przewodniczącą Felicją Antosiak dokonał wręczenia Złotej Odznaki Honorowej – Urszuli Pawłowskiej. Odznaki zostały również przyznane Irenie Każmierczak i Andrzejowi Ciżmowskiemu, a kolejnych 10 osób uhonorowanych zostało Dyplomem Uznania za zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

              W kolejnym punkcie porządku obrad sprawozdanie merytoryczne ustępującego Zarządu przedstawiła przewodnicząca F. Antosiak, a sprawozdanie finansowe złożyła skarbnik B. Walczak. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożyła przewodnicząca Komisji Jolanta Bągorska, wnioskując o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium za okres kadencji 2018-2023. W jednomyślnym głosowaniu absolutorium zostało udzielone.

              Delegaci uczestniczący w walnym zebraniu przyjęli w głosowaniu, że nowy Zarząd O/Rejonowego będzie liczył 9 osób, a Komisja Rewizyjna 3 osoby. W wyniku wyborów przeprowadzonych w jawnym głosowaniu oraz po ich ukonstytuowaniu się, wybrano :

Zarząd O/Rejonowego PZERiI w Tucholi w składzie :

1. przewodniczący                 – Bogumiła Maria Kożuch,

2. I z-ca przewodniczącego   – Felicja Antosiak, 

3. II z-ca przewodniczącego – Bogumiła Błażejewska,

4. skarbnik                             -  Bernadeta Walczak,

5. sekretarz                             - Urszula Pawłowska,

6-9. członkowie zarządu :      - Maria Teresa Kalisz, Krystyna Kawczyńska,

                                                  Ryszard Kielbratowski , Władysława Socha,

Komisję Rewizyjną w składzie : przewodnicząca – Maria Glazik oraz członkowie Danuta Grzeszczuk i Maria Meirowska.

Wybrano też Komisję Socjalno – Bytową i Komisję Kultury i Organizacji Wolnego Czasu, które w Oddziale Rejonowym w Tucholi od wielu kadencji wspomagają pracę zarządu.

Delegatami na XIII Okręgowy Zjazd PZERiI w Bydgoszczy wybrano Marię Teresę Kalisz, Felicję Antosiak i Bernadetę Walczak.

Zebranie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze. Nowo wybrana przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Bogumiła Maria Kożuch podziękowała Delegatom za zaufanie oraz wyraziła przekonanie, że przy wsparciu doświadczonych członków aktywu Oddziału Rejonowego, nowy zarząd kontynuować będzie pracę na rzecz seniorów w sposób satysfakcjonujący.

 

Aktualności: Tuchola

NIE BADŹ SAMOTNY - DOŁĄCZ DO NAS!

Skontaktuj się z nami

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY

W BYDGOSZCZY

Kontakt elektroniczny

 

pzerii.bydgoszcz@wp.pl

Kontakt  telefoniczny

 

(52) 322-04-85

 

+48 662 002 220

Prezes Zdzisław Tylicki

Pon. - Czw. 10:00 - 14:00

 

Czartoryskiego 18

(budynek szkoły)

 

85-222 Bydgoszcz

Twoje Imie

Nr telefonu

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby realizacji przesłanego zgłoszenia.

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość została wysłana — dziękujemy! Niedługo się skontaktujemy :)

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy (85-222), przy ul. Czartoryskiego 18. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl