POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY

Menu

Zadzwoń do nas

(52) 322-04-85

 

Prezes Zdzisław Tylicki

+48 662 002 220

Najnowsze artykuły:

29 lutego 2024
Zdjęcia Lucjan Janeczko tekst Urszula Tauzik Tego roczne spotkanie "Andrzejkowe” Koła Śródmieście było wyjątkowo uroczyste.
06 lutego 2024
  Zarząd Koła Śródmieście zaprasza Członków na spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet do Opery
13 maja 2023

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
bydgoskiego Koła PZERiI Śródmieście

W dniu 14 marca 2023r. w pomieszczeniach  Centrum Organizacji Pozarządowych UM w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze bydgoskiego Koła PZERiI Śródmieście. Obrady rozpoczęto w II terminie, w związku z brakiem wymaganego Statutem Związku quorum.Zebranych członków Koła oraz zaproszonych Gości powitała Przewodnicząca Zarządu Koła Urszula Tauzik.

 

W obradach uczestniczył m. innymi Przewodniczący Zarządu O/Okręgowego w Bydgoszczy p. Zdzisław Tylicki, a także osoby z zaprzyjaźnionych Kół, w tym Koleżanki z ZUS, które przed rozpoczęciem obrad przedstawiły zebranym informację w sprawie możliwości założenia i wynikających z tego korzyści – Profilu Zaufanego dla Seniorów.Funkcję przewodniczącego zebrania powierzono kol. Irenie Gaszak – Krzyżanowskiej, natomiast protokółowanie przebiegu obrad kol. Wandzie Kruszyna. Przewodniczący Zdzisław Tylicki wręczył Złote Odznaki Honorowe PZERiI Urszuli Tauzik i Wiesławowi Olszewskiemu.Sprawozdanie Zarządu Koła Śródmieście za okres kadencji 2018 – 2023 przedstawiła przewodnicząca Urszula Tauzik.

 

Po dyskusji członkowie Koła w glosowaniu przyjęli Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.Głównym punktem obrad było dokonanie nowych władz Koła na okres kolejnej 5-letniej kadencji. Przyjęto, że Zarząd Koła będzie pełnił obowiązki w 5-osobowym składzie, po czym przystąpiono do zgłaszaniu kandydatur do nowego zarządu oraz kandydatur na Delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bydgoszczy.Po glosowaniach Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że w skład Zarządu Kola Bydgoszcz – Śródmieście wybrani zostali Kol. Kol. Urszula Tauzik, Lech Płoszaj, Halina Burzyńska, Zbigniew Goliszewski oraz Krystyna Koperska, natomiast Delegatami na Zjazd Okręgowy wybrani zostali Wiesław Olszewski, Krystyna Koperska, Leszek Płoszaj, Urszula Tauzik Wojciech Przesławski oraz Halina Burzyńska.Po odczytaniu propozycji ujętych w Protokole Komisji Wnioskowej, w jednomyślnym glosowaniu członkowie Kola przyjęli wnioski zgłoszone podczas obrad, po czym odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Koła Śródmieście, w którym powierzono obowiązki:

 

- Przewodnicząca Zarządu Koła - Urszula Tauzik,

- Z-ca Przewodniczącego - Leszek Płoszaj,

- Sekretarz - Krystyna Koperska,

- Skarbnik - Halina Burzyńska,

- Członek Zarządu - Zbigniew Goliszewski.

 

Wybrana na kolejną kadencję Przewodnicząca Urszula Tauzik podziękowała członkom Koła za zaufanie i wyraziła nadzieję na wsparcie ze strony swoich koleżanek i kolegów w pracy podczas realizacji kolejnych zadań stawianych przez zarządem pod Jej kierownictwem.

 

 

 

Na zdjęciu poniżej od lewej:

Leszek Płoszaj - Wiceprzewodniczący koła, Krystyna Koperska - Sekretarz,  Zbigniew Goliszewski - członek zarządu koła, Urszula Tauzik - Przewodnicząca koła i Halina Burzyńska- skarbnik

 

 

Aktualności: Śródmieście

NIE BADŹ SAMOTNY - DOŁĄCZ DO NAS!

Skontaktuj się z nami

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY

W BYDGOSZCZY

Kontakt elektroniczny

 

pzerii.bydgoszcz@wp.pl

Kontakt  telefoniczny

 

(52) 322-04-85

 

+48 662 002 220

Prezes Zdzisław Tylicki

Pon. - Czw. 10:00 - 14:00

 

Czartoryskiego 18

(budynek szkoły)

 

85-222 Bydgoszcz

Twoje Imie

Nr telefonu

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby realizacji przesłanego zgłoszenia.

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość została wysłana — dziękujemy! Niedługo się skontaktujemy :)

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy (85-222), przy ul. Czartoryskiego 18. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl