POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY

Menu

Zadzwoń do nas

(52) 322-04-85

 

Prezes Zdzisław Tylicki

+48 662 002 220

Najnowsze artykuły:

28 lipca 2023
Tekst i zdjęcia : Zbigniew Kania                     W dniu 26 lipca 2023r. w gościnnych pomieszczeniach Tucholskiego
24 maja 2023
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tucholi wraz z miejscowym Urzędem
21 maja 2023

Rejonowy Zjazd Delegatów Walnego Zebrania
sprawozdawczo – wyborczego PZERiI w Tucholi

W dniu 18 maja 2018 roku w Oddziale Rejonowym w Tucholi odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym obecni byli : Z-ca kierownika P.C.P.R pani Hanna Zielińska, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy pan Zdzisław Tylicki który podziękował m/in. ustępującemu Zarządowi za 5 letnią pracę społeczną, wręczając podziękowania przewodniczącej, skarbnikowi i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Również odczytano życzenia przesłane od Starosty Tucholskiego pana Michała Mroza.

 

W Zjeździe uczestniczyli delegaci Kół terenowych z Bysławia, Cekcyna, Gostycyna, Lubiewa, Śliwic i Tucholi. Na przewodniczącą zebrania wybrano jednogłośnie panią Jolantę Bągorską, która zebranie poprowadziła zgodnie z przyjętym Porządkiem dziennym.

 

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu – merytorycznego i finansowego, oraz wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Przystąpiono do jawnych wyborów. W ich wyniku na nową 5-letnią kadencję wybrano nowy Zarząd w składzie: 

 

1.Przewodnicząca – Felicja Antosia

2.v-ce przewodnicząca – Bogumiła Błażejewska

3.v-ce przewodnicząca – Urszula Pawłowska

4.Skarbnik – Bernadeta Walczak

5.Sekretarz – Stefania Gliszczyńska

 

Do Rejonowej Komisji Rewizyjnej wybranoŁ

 

1.Przewodnicząca – Jolanta Bągorska

2.Z-ca przewodniczącej – Maria Szmaglińska

3.Sekretarz – Henryka Turzyńska

 

Delegaci na Walne Zebranie O/O w Bydgoszczy:

 

1.Felicja Antosiak

2.Stefania Gliszczyńska

 

Wybrano również Komisje problemowe i zespoły robocze o charakterze opinio-doradczym:

 

1.Komisja Socjalno – Bytowa

2.Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu

 

Wyżej wymienione Komisje działały u nas od od wielu kadencji. Wybory przebiegły sprawnie w miłej atmosferze, z podziękowaniami m/in. Pani Antoninie Olszewskiej za 20-letnią pracę jako skarbnik O/R w Tucholi, pani Bożenie Erdanowskiej – jako przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz całemu ustępującemu Zarządowi wręczając kwiaty i symboliczny upominek.
 

Tekst : Felicja Antosiak

Zdjęcia : Ryszard Kawczyński

 

 

 

 

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

 

Aktualności: Tuchola

NIE BADŹ SAMOTNY - DOŁĄCZ DO NAS!

Skontaktuj się z nami

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY

W BYDGOSZCZY

Kontakt elektroniczny

 

pzerii.bydgoszcz@wp.pl

Kontakt  telefoniczny

 

(52) 322-04-85

 

+48 662 002 220

Prezes Zdzisław Tylicki

Pon. - Czw. 10:00 - 14:00

 

Czartoryskiego 18

(budynek szkoły)

 

85-222 Bydgoszcz

Twoje Imie

Nr telefonu

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby realizacji przesłanego zgłoszenia.

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość została wysłana — dziękujemy! Niedługo się skontaktujemy :)

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy (85-222), przy ul. Czartoryskiego 18. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl